The Blog

We must be willing to get rid of the life we’ve planned, so as to have the life that is waiting for us – Joseph Campbell

Read More

Ασφαλιστική βιομηχανία: Ο μεγαλύτερος πελάτης της Google

Read More

EY: Οι οκτώ μέγα-τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο

Η εξάπλωση της πανδημίας, μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, έθεσε σε οριακή δοκιμασία τα συστήματα υγείας, ανέδειξε τις αδυναμίες των δικτύων κοινωνικής προστασίας, βύθισε την παγκόσμια οικονομία σε βαθιά ύφεση και ανέτρεψε κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές.

Για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, οι εξελίξεις αυτές καταρρίπτουν, σήμερα, καθιερωμένες παραδοχές, καταλύοντας μοντέλα και προσεγγίσεις που ίσχυαν για δεκαετίες. Η πρόσφατη έκθεση της ΕΥ, Megatrends 2020 and beyond, εξετάζει τις νέες «μέγα-τάσεις» (megatrends), τις δυνάμεις που τις δημιούργησαν και τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Όπως χαρακτηριστικά διαπιστώνει η φετινή έκδοση της ετήσιας αυτής έκθεσης, η ανάπτυξη της οικονομίας ακολουθεί, συνήθως, μία καμπύλη τύπου “s”, με περιόδους ραγδαίας ανάπτυξης να ακολουθούνται από μια περίοδο σχετικής στασιμότητας, καθώς οι κινητήριες δυνάμεις εξαντλούν σταδιακά τη δυναμική και την επιρροή τους.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, δυνάμεις, όπως η παγκοσμιοποίηση και η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, οδήγησαν σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν, όταν διαπιστώθηκε ότι δημιουργούν μη βιώσιμες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η κρίση της πανδημίας, σύμφωνα με την έκθεση, θα λειτουργήσει ως καταλύτης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την έναρξη μιας νέας καμπύλης “s”, επιταχύνοντας τις μέγα-τάσεις που βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη.

Στο περιβάλλον του αύριο, όπως το περιγράφει η έκθεση, θα αναθεωρηθούν βασικές κοινωνικές συμβάσεις, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ένταξη χωρίς αποκλεισμούς, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοσθούν, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Παράλληλα, ο ρόλος της τεχνολογίας θα ενισχυθεί, καθώς παράγοντες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Internet of Things, θα αναδιαμορφώσουν ριζικά ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η συμπεριφορά των καταναλωτών, η αντιμετώπιση της υγείας, αλλά και η φύση της εργασίας.

Η κρίση της πανδημίας επιβεβαίωσε, επίσης, μια βασική διαπίστωση προηγουμένων εκδόσεων της έκθεσης Megatrends της ΕΥ, ότι δηλαδή, η διαταραχή και ο μετασχηματισμός, δεν προκαλούνται μόνο από την τεχνολογία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλά και από παράγοντες, όπως μια εκλογική αναμέτρηση, διάφορες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η κλιματική αλλαγή, ή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μια πανδημία.

Η έκθεση της ΕΥ, αναδεικνύει τέσσερις διακριτές κατηγορίες μετασχηματιστικών δυνάμεων:

 • Πρωτεύουσες δυνάμεις (Primary forces): Πρόκειται για τις κινητήριες εκείνες δυνάμεις που προκαλούν τις διαταραχές – η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογία, οι δημογραφικές αλλαγές και το περιβάλλον. Οι δυνάμεις αυτές δεν είναι νέες. Εξελίσσονται κατά κύματα, με κάθε νέο κύμα να προκαλεί διαφορετικές διαταραχές. Η τελευταία έκδοση της έκθεσης Megatrends, εξετάζει την ενίσχυση των ανθρώπινων δυνατοτήτων μέσω της τεχνολογίας, την επόμενη μέρα της παγκοσμιοποίησης, την άνοδο της γενιάς Ζ και τις εκθετικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
 • Μέγα-τάσεις (Megatrends): Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επάλληλων κυμάτων των πρωτευουσών δυνάμεων, δημιουργούν διαρκώς νέες μέγα-τάσεις.
 • Μελλοντικοί κόσμοι της εργασίας (Future working worlds): Μακροπρόθεσμα, οι συνδυαστικές επιπτώσεις των μέγα-τάσεων, αναδιατάσσουν το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, σε τέσσερα κυρίως επίπεδα: την παγκόσμια τάξη, την κοινωνία και την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις αγορές, καθώς και τα νοικοκυριά και τους καταναλωτές.
 • Αδύναμα σήματα (Weak signals): Πρόκειται για κύματα πρωτογενών δυνάμεων, των οποίων ο αντίκτυπος τοποθετείται κυρίως στο απώτερο μέλλον (π.χ. κβαντικοί υπολογιστές, επιβατικά drones), με αβέβαιες πιθανότητες εκδήλωσης, αλλά και επιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, η έκθεση Megatrends 2020 and beyond, εστιάζει στις ακόλουθες μέγα-τάσεις, οι οποίες αναμένεται να διαμορφώσουν το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα:

 •  Η απομάκρυνση από τον άνθρακα

Καθώς η ανάγκη μείωσης, αλλά και απαλλαγής από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, εξελίσσεται σε κεντρική προτεραιότητα, η «ηλεκτροποίηση των πάντων» (μεταφορά, θέρμανση, βιομηχανική παραγωγή, κ.λπ.) μέσω της χρήσης καθαρής ενέργειας και της βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας με τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας και της αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας, δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 • Ο νέος τεχνο-οικονομικός ψυχρός πόλεμος

Η άνοδος του λαϊκισμού, οι εμπορικοί πόλεμοι, η τοποθέτηση εταιρειών σε μαύρες λίστες, ο διεθνής ανταγωνισμός στον τομέα της τεχνολογίας και οι κυβερνοεπιθέσεις, δημιουργούν ένα σκηνικό ακήρυκτου πολέμου, που επιφυλάσσει σημαντικούς κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

 • Η συμπεριφορική οικονομία

Τα δεδομένα της συμπεριφοράς του ατόμου-καταναλωτή, όπως αποτυπώνονται στο διαδίκτυο και τις κινητές μας συσκευές, σήμερα μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να αναλυθούν, δίνοντας σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επηρεάσουν μελλοντικές συμπεριφορές. Η προοπτική αυτή, φέρνει στο προσκήνιο σημαντικά ζητήματα προσωπικών δεδομένων, και αντιμετωπίζεται με διαρκώς αυξανόμενη καχυποψία.

 •  Συνθετικά media

H τεχνητή παραγωγή ή παραποίηση δεδομένων και ειδήσεων με αυτοματοποιημένα μέσα, και ειδικότερα με τη χρήση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, με σκοπό την παραπλάνηση, αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Για να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να προστατεύσουν την εικόνα τους, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους εξακρίβωσης της αυθεντικότητας των ειδήσεων και των δεδομένων.

 • Το μέλλον της σκέψης

Είναι δεδομένο ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση των κινητών τηλεφώνων, έχουν επηρεάσει τον τρόπο σκέψης μας. Στα χρόνια που έρχονται, αυτό θα συμβεί σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ρομποτική και τα αυτόνομα οχήματα, δημιουργώντας τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν επιχειρήσεις και κυβερνήσεις με τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους πολίτες.

 • Η απελευθέρωση της εργασίας και της ζωής

Τα όρια που προσδιορίζουν τις ζωές μας, μετατοπίζονται διαρκώς. Σήμερα, είναι πλέον ορατό ένα μέλλον χωρίς σαββατοκύριακα, με συνταξιούχους 30 ετών και εργαζόμενους 70 ετών, όπου η δια βίου μάθηση αναμένεται να υποκαταστήσει τα πανεπιστήμια. Τι επιπτώσεις, όμως, θα έχουν αυτές οι εξελίξεις;

 • Μικροβιώματα

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μικροοργανισμών θα συμβάλει στην επίλυση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε τομείς, όπως η ιατρική, η διατροφή και το περιβάλλον, δημιουργώντας πρωτοφανείς ευκαιρίες καινοτομίας.

 • Συνθετική βιολογία

Οι μεγαλύτερες καινοτομίες του 21ου αιώνα θα προέλθουν από τη σύζευξη της βιολογίας και της τεχνολογίας. Αποκρυπτογραφώντας και επανασχεδιάζοντας τον κώδικα της ζωής, το DNA, θα επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες, τον τρόπο που παράγουμε και τον τρόπο που τρεφόμαστε.

Ώρα για μία “future-back” προσέγγιση

Για τις επιχειρήσεις, οι μέγα-τάσεις αυτές δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις που θα ξεχωρίσουν στο μέλλον, είναι αυτές που θα υιοθετήσουν μια “future-back” προσέγγιση: θα κατανοήσουν, δηλαδή, εγκαίρως τις μέγα-τάσεις, θα προσδιορίσουν τον σκοπό τους ανάλογα, και θα υλοποιήσουν τον μετασχηματισμό τους έγκαιρα, αγνοώντας τις παραδοχές και πρακτικές του παρελθόντος, για να καταστούν πιο ανθεκτικές στο μέλλον.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης για την επιτάχυνση μέγα-τάσεων, τις οποίες έχει εντοπίσει από καιρό η ΕΥ σε προηγούμενες εκθέσεις της. Η προσαρμογή των επιχειρήσεων σε αυτά τα νέα δεδομένα, δεν είναι απλό εγχείρημα. Οι επιπτώσεις είναι αβέβαιες, μακροπρόθεσμες και δύσκολα προβλέψιμες και, συνεπώς, η επένδυση για την αντιμετώπισή τους θα αποδώσει σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής που ξεκινά από την κατανόηση του αυριανού περιβάλλοντος, αντί της προβολής των παραδοχών του παρελθόντος στο μέλλον, είναι αυτή που θα θωρακίσει τις επιχειρήσεις για το σήμερα, το αύριο και το μετέπειτα».

Read More

Συνεργασίες τουριστικών μονάδων με ασφαλιστές

Της Ελενας Ερμείδου

Την αντιστάθμιση ή ακόμα και την αναχαίτιση των εμποδίων στον τουρισμό επιτυγχάνουν οι συνεργασίες από τον τουριστικό κλάδο με τους ασφαλιστές.

Κοινές δηλώσεις έκαναν στελέχη από τον κλάδο του τουρισμού και την ασφαλιστική αγορά στο IW.gr, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός δημιουργεί  τις προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί η οικονομία, λειτουργεί ο ως μαγνήτης προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων και ξένων επενδύσεων, αποτελεί ανάχωμα κατά της ανεργίας, ωστόσο σε περιόδους κρίσης όπως συνέβη το περασμένο καλοκαίρι με την πανδημία η ανθεκτικότητα  μπορεί να κλονιστεί.  Από την πλευρά τους οι ασφαλιστές τονίζουν ότι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τις σωστές καλύψεις λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στους κινδύνους, προλαβαίνοντας ακόμα μεταξύ άλλων τις απώλειες που μπορεί να προκληθούν από την επέλευση και αναγγελία της ζημιάς, συμπληρώνοντας ότι ένα σωστό συμβόλαιο και μια σωστή συνεργασία με μία ασφαλιστική δύνανται να κάνει και την διαχείριση κρίσης.

Ο τουρισμός, σε αντίθεση με τις περισσότερες δραστηριότητες του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα, αποτελεί οριζόντια δραστηριότητα και όχι κάθετη.H δραστηριότητα του τουρισμού επιδρά σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως μεταφορές (π.χ. ταξίδι με αεροπλάνο και transfer με λεωφορείο), διαμονής (σε ξενοδοχείο ή αλλού), εστίασης (σε εστιατόρια ή bar εντός ή εκτός του χώρου διαμονής), διασκέδασης (περιλαμβανομένων των επισκέψεων σε αξιοθέατα) και κατανάλωσης σε καταστήματα. Έτσι ο τουρισμός αποτελεί μια δραστηριότητα που -ούτως ή άλλως- αφορά πολλά και διάφορα μέρη του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας.

Η συνεισφορά του τουρισμού το 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ φτάνει το 12,5% στο ΑΕΠ και  το 17,1% στην εργασία. Είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα 3,2 δισ., εκ των οποίων τα 1,2 δισ. σε εγχώρια προστιθέμενη αξία. Η έμμεση συνεισφορά του, αντιστοιχεί μεταξύ 27,5% έως 33,1%.

Στην περίοδο που διανύουμε ο τουρισμός έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα λόγω αφενός της μείωσης των εισοδημάτων και αφετέρου της διστακτικότητας του κόσμου να ταξιδέψει για λόγους υγείας. Η ανάκαμψη του τουρισμού προϋποθέτει την αντιμετώπιση του κορωνοϊού από ιατρικής πλευράς και την ανάκαμψη των οικονομιών. Παράλληλα, διαφαίνεται μια ισχυροποίηση των τάσεων για βιωσιμότητα (sustainability) και ψηφιακό μετασχηματισμό, τις οποίες θα πρέπει να προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει και εκμεταλλευτεί ο ελληνικός τουρισμός.

Στις από κοινού δηλώσεις τονίζουν τα στελέχη ότι η ασφάλιση είναι απαραίτητη στον κλάδο για να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και σε περιόδους κρίσεων. Και δύο κλάδοι καλούνται να συνεργαστούν μελετώντας τις νέες ανάγκες. Μία εξ΄ αυτών κατά κοινή ομολογία είναι η θωράκιση των ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών μονάδων απέναντι στα cyber χτυπήματα. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μία ακόμα ανάγκη είναι η ασφάλιση των πιστώσεων.

Αν ανατρέξουμε στην περίπτωση της Thomas Cook θα θυμηθούμε ότι τα μη εισπρακτέα τιμολόγια έφτασαν τα 138 εκατομμύρια ευρώ.  Το ποσό αυτά ανέβηκε στα 190 εκατομμύρια, υπολογίζοντας και τις κρατήσεις που ακυρώθηκαν το 2019. Οι απώλειες για το 2020 έφταναν τα 930 εκατομμύρια για όλους τους κλάδου του τουρισμού.  Ενώ, στην συνέχει είχαμε τον κορωνοϊό που έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στον κλάδο.

Οι συζητήσεις για νέες συνεργασίες ή αλλαγές των πολιτικών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τονίζουν τα στελέχη θα πρέπει να ξεκινήσουν τώρα προκειμένου να είναι έτοιμος ο κλάδος απέναντι στην νέα τουριστική σεζόν.

Αναδημοσίευση από: www.insuranceworld.gr
Read More

Μελέτη επίδρασης του Covid-19 στις ελληνικές επιχειρήσεις & στην ελληνική οικονομία

Η ανθρωπότητα σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη, πολυεπίπεδη κρίση. Ο συνδυασμός της πανδημίας της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδηγεί σε μία ύφεση άνευ προηγουμένου για την κοινωνία και για τον κόσμο του επιχειρείν, που πλέον πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά.

Σε αυτή την περίοδο αβεβαιότητας, η Grant Thornton στην Ελλάδα επιχειρεί να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των επιδράσεων της πανδημίας στην ελληνική οικονομία και των μέτρων που υιοθετήθηκαν προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Παράλληλα, επιχειρεί να εκτιμήσει το μέγεθος της ύφεσης που θα ακολουθήσει τη σταδιακή άρση των μέτρων μέχρι το τέλος του 2020.

Ταυτότητα μελέτης

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις αναμενόμενες επιπτώσεις των οικονομικών συνθηκών όπως διαμορφώθηκαν λόγω του Covid-19, σε κρίσιμα μεγέθη των Ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και συνολικά στην Ελληνική οικονομία. Η έρευνα χωρίζεται σε τρεις ενότητες:

 • Στην πρώτη ενότητα γίνεται περιγραφή των κλάδων οι οποίοι επλήγησαν από τον Covid-19.
 • Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε την εκτίμησή μας αναφορικά με την επίδραση του Covid-19 στο σύνολο της Ελληνικής οικονομίας (ΑΕΠ).
 • Στη τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η εκτίμησή μας αναφορικά με την επίδραση του Covid-19 σε βασικά μεγέθη των Ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό να εκτιμήσουμε την επίδραση στη ρευστότητα των επιχειρήσεων το 2020 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα κύρια συμπεράσματα

 • Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των Ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid-19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους.
 • Συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.
 • Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστό Εθνικό Προιόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.
 • Για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200χιλ.‒ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλος εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%.‒ αναμένουμε μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%.‒ αναμένουμε να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλος εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%.
  ‒ αναμένουμε μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%.
  ‒ εκτιμούμε σε €5,6 δις τη μείωση της ρευστότητας τους για το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους.

Κατεβάστε την έρευνα εδώ

 

Infographic_FINAL.png
Αναδημοσίευση από: www.grant-thornton.gr
Read More

Αύξηση 8,8% στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων το 2019

Το “Global Wealth Report” της Allianz βάζει στο μικροσκόπιο την κατάσταση του ενεργητικού και του χρέους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες.

H Allianz παρουσίασε την 11η έκδοση του “Global Wealth Report”, η οποία βάζει στο μικροσκόπιο την κατάσταση του ενεργητικού και του χρέους των νοικοκυριών σε σχεδόν 60 χώρες.

Έτος αντιθέσεων

Ποτέ στα τελευταία δέκα χρόνια, δεν είχαμε καταγράψει μια τόσο μεγάλη αύξηση πλούτου: Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία1 αυξήθηκαν κατά 9,7% το 2019, σημειώνοντας την ισχυρότερη ανάπτυξη από το 2005. Αυτή η απόδοση προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι το 2019 είχε αμαυρωθεί από κοινωνικές αναταραχές, κλιμακούμενες εμπορικές συγκρούσεις και βιομηχανική ύφεση. Αλλά καθώς οι κεντρικές τράπεζες ανέστρεψαν την πορεία και ξεκίνησαν ευρεία νομισματική χαλάρωση, οι χρηματιστηριακές αγορές αποσυνδέθηκαν από τα βασικά οικονομικά δεδομένα και σημείωσαν αύξηση 25%, ανεβάζοντας παράλληλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των τίτλων αυξήθηκε κατά 13,7% το 2019. Ποτέ δεν είχε υπάρξει ταχύτερη ανάπτυξη εντός του 21ου αιώνα.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης των άλλων δύο κύριων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων ήταν χαμηλότεροι – αλλά εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακοί: Οι ασφαλίσεις και οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά 8,1%, αντανακλώντας κυρίως την άνοδο των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων ενώ οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 6,4%. Στην πραγματικότητα, όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων σημείωσαν σημαντική αύξηση, πάνω από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους τους, από την εποχή της Παγκόσμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης (GFC). Μια άλλη ιδιαιτερότητα του 2019: Στη διάρκεια των χρόνων, οι αναδυόμενες αγορές κυριαρχούσαν στον πίνακα κατάταξης περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό δε συνέβη το 2019. Οι περιοχές που είδαν την ταχύτερη ανάπτυξη ήταν, μακράν, οι πλουσιότερες: Η Βόρεια Αμερική και η Ωκεανία, όπου τα ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 11,9%. Κατά συνέπεια, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, οι αναδυόμενες αγορές δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τους πολύ πλουσιότερους ανταγωνιστές τους. Η περίοδος σύγκλισης έχει σταματήσει.

Κρίση; Ποια κρίση;

Η ίδια ιστορία πρόκειται να επαναληφθεί το 2020 – αλλά σε ακραία μορφή. Καθώς ο Covid-19 βύθισε την παγκόσμια οικονομία στη μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 100 χρόνων, οι κεντρικές τράπεζες και οι δημοσιονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο πυροδότησαν πρωτοφανή νομισματικά και δημοσιονομικά «υπερ-όπλα», προστατεύοντας τα νοικοκυριά και τα χρηματοοικονομικά τους περιουσιακά στοιχεία από τις συνέπειες ενός κόσμου σε σύγχυση. Εκτιμούμε ότι τα νοικοκυριά μπόρεσαν να αντισταθμίσουν τις απώλειες του πρώτου τρίμηνου και κατέγραψαν μια ελαφρά αύξηση 1,5% στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2020, καθώς οι τραπεζικές καταθέσεις, τροφοδοτούμενες από γενναιόδωρα δημόσια προγράμματα στήριξης και προληπτική αποταμίευση, αυξήθηκαν κατά 7,0%. Είναι πολύ πιθανό, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών να έχουν θετικό πρόσημο στο τέλος του 2020, δηλαδή του έτους της πανδημίας.
«Προς το παρόν, η νομισματική πολιτική «εμβολιάζει» τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εναντίον του Covid-19», δήλωσε ο Ludovic Subran, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz. «Αλλά δεν πρέπει να γελιόμαστε. Τα μηδενικά και αρνητικά επιτόκια είναι “ένα γλυκό δηλητήριο”. Υπονομεύουν τη συσσώρευση πλούτου και επιδεινώνουν την κοινωνική ανισότητα, καθώς οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποκτήσουν απροσδόκητα κέρδη. Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Το να σώζεις μία κατάσταση δεν είναι το ίδιο με το να κερδίζεις το μέλλον. Για το λόγο αυτό, χρειαζόμαστε τώρα, περισσότερο από ποτέ διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη μετά-Covid-19 εποχή, για να θέσουμε τα θεμέλια για μια ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς».

Αντιστροφή τάσεων

Το χάσμα πλούτου μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών έχει διευρυνθεί ξανά. Το 2000, τα καθαρά κατά κεφαλήν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ήταν κατά 87 φορές υψηλότερα, κατά μέσο όρο, στις προηγμένες οικονομίες από ό, τι στις αναδυόμενες αγορές; έως το 2016 η αναλογία αυτή είχε μειωθεί στο 19. Από τότε, αυξήθηκε ξανά στο 22 (το 2019). Αυτή η αναστροφή της τάσης σύγκλισης είναι εκτεταμένη: για πρώτη φορά, ο αριθμός των μελών της παγκόσμιας μεσαίας τάξης πλούτου έχει μειωθεί σημαντικά, από πάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα το 2018 σε μόλις 800 εκατομμύρια άτομα το 2019. Ωστόσο, εξετάζοντας τις εξελίξεις από την αρχή του αιώνα, η άνοδος των αναδυόμενων αγορών παραμένει εντυπωσιακή. Λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του πληθυσμού, η παγκόσμια τάξη μεσαίου πλούτου αυξήθηκε σχεδόν κατά 50% και η τάξη υψηλού πλούτου κατά 30% – ενώ η τάξη χαμηλού πλούτου μειώθηκε σχεδόν κατά 10%. Παρά αυτήν την πρόοδο, ο κόσμος παραμένει εξαιρετικά άνισος. Το πλουσιότερο 10% παγκοσμίως – 52 εκατομμύρια άτομα με μέσα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία €240.000, στις χώρες που εξετάζουμε – κατέχουν από κοινού περίπου το 84% του συνόλου των καθαρών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων το 2019. Μεταξύ αυτών, το πλουσιότερο 1% – με μέσο καθαρό χρηματοοικονομικό ενεργητικό άνω του €1,2 εκατ. – κατέχει σχεδόν το 44%. Η εξέλιξη από την αλλαγή της χιλιετίας είναι εντυπωσιακή. Ενώ το μερίδιο του πλουσιότερου 10% μειώθηκε κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες, αυτό του πλουσιότερου 1% αυξήθηκε κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Με βάση αυτό, οι υπερ-πλούσιοι φαίνεται ότι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την υπόλοιπη κοινωνία.

«Είναι πολύ ανησυχητικό το ότι το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών άρχισε να διευρύνεται και πάλι, ακόμη και πριν έρθει ο Covid-19», σχολίασε η Patricia Pelayo Romero, εκ των συντακτών της έκθεσης. «Καθώς η πανδημία πιθανότατα θα αυξήσει περαιτέρω την ανισότητα, θα αποτελέσει ένα παράγοντα υποτροπής όχι μόνο στην παγκοσμιοποίηση, αλλά και στη διαταραχή της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας, ιδίως σε χώρες με χαμηλό εισόδημα. Εάν όλο και περισσότερες οικονομίες γίνονται εσωστρεφείς, ο κόσμος στο σύνολό του θα είναι φτωχότερος».

Ελλάδα: Ισχυρή ανάκαμψη

Τα ακαθάριστα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 8,8% το 2019, έχοντας μειωθεί κατά 6,9% το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας έτσι την ταχύτερη αύξηση σε έξι χρόνια. Η κύρια αιτία αυτής της ισχυρής απόδοσης βρίσκεται στην κατηγορία περιουσιακών στοιχείων των τίτλων που σημείωσαν άνοδο της τάξης του 33,4%, χάρη στην άνθηση των χρηματιστηρίων. Ένα άλλο φωτεινό σημείο ήταν η ασφάλιση και οι συντάξεις που αυξήθηκαν κατά 13,5%, σημειώνοντας την υψηλότερη ανάπτυξη από την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση. Οι τραπεζικές καταθέσεις, από την άλλη πλευρά, μειώθηκαν κατά 1,9%, για πέμπτο συνεχές έτος.

Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στο δείγμα μας, όπου οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία, όχι οριακά αλλά κατά 26%, αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα της κρίσης και τις δυσκολίες των ελληνικών νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ωστόσο, η κατηγορία αυτή περιουσιακών στοιχείων παραμένει η πιο δημοφιλής μεταξύ των Ελλήνων αποταμιευτών με μερίδιο χαρτοφυλακίου 58,2%, συγκριτικά με τους τίτλους, ιδιαίτερα των ασφαλίσεων και των συντάξεων με ποσοστά της τάξης του 34,0% και του 4,7%, αντίστοιχα.

Μετά από ένα χρόνο ανάπτυξης (+ 2,0% το 2018), οι υποχρεώσεις συνέχισαν να μειώνονται το 2019, κατά 5,2%. Το συνολικό χρέος έχει μειωθεί κατά 29% μετά το ανώτατο επίπεδό του το 2010 – στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, είναι μια από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη (μαζί με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία) που μείωσε το συνολικό χρέος – το κατά κεφαλήν χρέος μειώθηκε κατά περίπου €3.800 και ο δείκτης χρέους (υποχρεώσεις ως % του ΑΕΠ) μειώθηκε κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες. Με 58% στο τέλος του 2019, είναι τώρα πολύ κάτω από τον περιφερειακό μέσο όρο του 75% και σχεδόν ισοδύναμος με τον δείκτη χρέους των φειδωλών γερμανικών νοικοκυριών.

Τέλος, τα καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 20,9%. Με καθαρά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά κεφαλήν της τάξης των 15.360 ευρώ, η Ελλάδα παρέμεινε στην 30η θέση στην κατάταξη των 20 πλουσιότερων χωρών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Ένα άλλο μοναδικό, αλλά λυπηρό ρεκόρ για την Ελλάδα: Είναι η μόνη χώρα, όπου τα καθαρά κατά κεφαλήν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σήμερα είναι, σε ονομαστικούς όρους, κάτω από το επίπεδο που κατεγράφετο πριν από τη Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση (GFC): κατά μέσο όρο, τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν χάσει το 21% του πλούτου τους, ή διαφορετικά €4.100.

Αναδημοσίευση από: www.insurancedaily.gr

Read More

Εργασία από το σπίτι: Πώς να μείνεις αποδοτικός όπως όταν ήσουν στο γραφείο

Με τον COVID – 19 να είναι πια μέρος της καθημερινής μας ζωής, πολλοί από εμάς εργαζόμαστε πλέον από τον σπίτι.
Rebecca Muller

Στα επόμενα 3 λεπτά θα μάθεις:

-Πώς να δουλεύεις σωστά από το σπίτι.
-Πώς να θέσεις όρια στην δουλειά σου.


Είτε λόγω COVID – 19 δουλεύεις πλέον μόνιμα από το σπίτι, είτε περιστασιακά, θα έχεις καταλάβει ότι είναι δύσκολο να παραμείνεις τόσο συγκεντρωμένος, όπως ήσουν στο γραφείο. Η αλήθεια είναι, πως μακριά από το περιβάλλον εργασίας σου, το να παραμείνεις αποδοτικός είναι πρόκληση.

Ο καθηγητής ψυχολογίας του πανεπιστημίου του Wisconsin, ,” Regan A. R. Gurung εξηγεί στο Thrive Global ότι «είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με το περιβάλλον μας. Έχουμε συνδέσει το χώρο εργασίας μας με την δουλειά μας και το σπίτι μας με την χαλάρωση και την διασκέδαση, οπότε το να προσπαθούμε να εργαστούμε από το σπίτι πάει κόντρα στα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.»

Το να δουλεύεις από το σπίτι μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ξέραμε μέχρι σήμερα, αλλά ο Gurung υποστηρίζει πως υπάρχουν τρόποι να παραμείνεις συγκεντρωμένος και τελικά, να αποδώσεις καλύτερα από την άνεση του σπιτιού σου.

«Η λύση είναι να δημιουργήσουμε μια νέα ρουτίνα, έναν νέο χώρο και χρόνο εργασίας», αναφέρει ο ίδιος. Ενδεχομένως η διαδικασία να σου πάρει καιρό, αλλά παρακάτω θα βρεις τρεις τρόπους ώστε να κάνεις ένα πρώτο βήμα.

Χώρισε σωστά τον χρόνο σου ώστε να προλάβεις τις εκκρεμότητες

Όταν δεν είσαι στο παραδοσιακό περιβάλλον του γραφείου, είναι εύκολο να παρασυρθείς και τελικά να μην κάνεις όσα πρέπει. Ο Gurung προτείνει να χωρίσεις τον χρόνο σου ανάλογα με τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες που έχεις να κάνεις μέσα στην ημέρα. «Καθόρισε τις ώρες που θα δουλέψεις και παράμεινε αφοσιωμένος στο πρόγραμμά σου.

Αν είσαι γενικά πρωινός τύπος, τότε βάλε την δουλειά σου νωρίς το πρωί. Επίσης, αν ξέρεις τι ώρα θα είναι στο σπίτι οι αγαπημένοι σου, προσάρμοσε τον χρόνο σου ώστε μέχρι να έρθουν να έχεις τελειώσει. Αν έχεις παιδιά για παράδειγμα, μην επιλέξεις το μεσημέρι που γυρνούν από το σχολείο για να δουλέψεις», αναφέρει. «Είναι όλα θέμα χρόνου και ενέργειας», καταλήγει.

Κάνε διακρίσεις ανάμεσα στον προσωπικό σου χώρο και τον χώρο εργασίας σου

Συχνά ξεχνάμε ότι η παραγωγικότητά μας, έχει να κάνει με το περιβάλλον μας και για αυτό ο Gurung προτείνει να δουλεύεις στον χώρο του σπιτιού σου στον οποίο έχεις ηρεμία και μπορείς να αποδώσεις καλύτερα. Σίγουρα το να στέλνεις email από το κρεβάτι σου είναι βολικό, αλλά και θα χάσεις τον ύπνο σου και θα δυσκολευτείς να συγκεντρωθείς.

«Διάλεξε έναν χώρο που δεν θα έχεις παρεμβολές», λέει ο ίδιος. «Πρέπει να είναι ένας χώρος στον οποίο χαίρεσαι να βρίσκεσαι και να έχεις μέσα πράγματα που σου θυμίζουν την δουλειά σου όπως για παράδειγμα η ατζέντα σου» αναφέρει και τονίζει ότι αυτά τα αντικείμενα θα σε κάνουν να σκέφτεσαι την δουλειά σου και έτσι θα αποδίδεις περισσότερο.

Θέσε όρια στην δουλειά σου

Είναι δύσκολο να κάνεις διάλειμμα από τη δουλειά σου, αν εσύ ο ίδιος δεν βάλεις τα όρια ανάμεσα στη δουλειά και τον προσωπικό σου χρόνο. Με το να θέσεις ένα «ωράριο» στον εαυτό σου, θα σου είναι πιο εύκολο το να ξέρεις ότι μετά από μια ώρα, αφού έχεις τελειώσει τα καθήκοντά σου απλά πατάς τον διακόπτη του off. «Είναι σημαντικό το να έχουμε τον προσωπικό μας χρόνο και να βάζουμε ένα τέλος στην δουλειά μας», αναφέρει ο Gurung. «Όρισε μια ώρα μετά την οποία δεν θα βλέπεις τα email σου και μείνε πιστός στην υπόσχεση που έδωσες στον εαυτό σου», καταλήγει.

Αναδημοσίευση από: www.thriveglobal.gr

Read More

11-09-20 #MathainoumeAsfaleis – Παιδιά τραγουδούν τα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού στο σχολείο

Read More

Χριστουγεννιάτικες Ευχές

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2020!

Read More

Η Ασφάλιση Πιστώσεων στον τουριστικό κλάδο

Στην παγκόσμια οικονομία τα πάντα πλέον λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία και ειδικά στην περίπτωση της τουριστικής βιομηχανίας. Η ανάγκη κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου για τις εταιρίες του κλάδου είναι σήμερα περισσότερο αναγκαία από ποτέ προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των εταιριών και να προφυλαχθούν από εξελίξεις όπως αυτή της Thomas Cook.

Η πτώχευση του κολοσσιαίου tour operator, μετά από 178 χρόνια λειτουργίας, οδήγησε σε ντόμινο ζημιών εταιρίες, με τις οποίες είχε συνεργασίες επί πιστώσει. Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: 600.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο έμειναν μετέωροι, ενώ εξ αυτών, περίπου 50.000 τουρίστες εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, υπολογίζοντας ότι η ζημιά που υπέστησαν οι Έλληνες ξενοδόχοι ανέρχεται στα 250-300 εκατ. ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, η πτώχευση της Thomas Cook οδήγησε στη μεγαλύτερη επιχείρηση επαναπατρισμού εν καιρώ ειρήνης. Στην Τυνησία, ξενοδοχείο μέσω των ανδρών ασφαλείας, εμπόδισε πελάτες της ταξιδιωτικής εταιρίας να φύγουν, εάν πρώτα δεν καταβάλλουν το κόστος της διαμονής τους στο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με το έγκυρο πρακτορείο ειδήσεων Euronews, η αρμόδια βρετανική ρυθμιστική αρχή επικοινώνησε με τα ξενοδοχεία που συνεργαζόταν η Thomas Cook για να ενημερώσει ότι θα αποζημιωθούν από την κυβέρνηση μέσω ασφαλιστικού σχήματος.

Στη Γερμανία, που επίσης υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες της εταιρίας, οι ασφαλιστικές εταιρίες οργανώνουν την επιστροφή των τουριστών. Το χρέος της εταιρίας έφτασε στα 1,9 δισ. ευρώ το καλοκαίρι. Έγινε απόπειρα διάσωσής του με τον μεγαλύτερο μέτοχό του, την Fosun, και τις τράπεζες να σχεδιάζουν ανακεφαλαιοποίηση ύψους 900 εκατ. ευρώ, ωστόσο στην οριστικοποίηση της συμφωνίας απαιτήθηκαν άλλα 200 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες. Η Fosun επισήμανε ότι απογοητεύτηκε από την αποτυχία σύναψης συμφωνίας της εταιρίας με τις τράπεζες, ωστόσο, ως μέτοχος, υπήρξε υποστηρικτική στη διάσωση της Thomas Cook. Η εταιρία απασχολεί 22.000 εργαζομένους σε όλον τον κόσμο και από αυτούς οι 9.000 είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θα μπορούσαν άραγε οι ξενοδόχοι να έχουν κάλυψη για τη ζημιά που υπέστησαν; Η απάντηση είναι θετική. Θα μπορούσαν εάν είχαν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο πιστώσεων, με το οποίο θα είχαν καλύψει τον κίνδυνο της αδυναμίας της Thomas Cook να πληρώσει τις οφειλές της. Η κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είναι ένα εργαλείο, το οποίο αξιοποιείται κατά κόρον στο εξωτερικό, καθώς είναι σωτήριο σε υποθέσεις σαν και αυτή. Οι επιχειρήσεις, μέσω των συμβολαίων αυτών, προστατεύονται από τον κίνδυνο της επισφάλειας. Ταυτόχρονα, οι ασφαλιστικές, που καλύπτουν τον κίνδυνο αυτό, βοηθούν την επιχείρηση να βελτιώσει ποιοτικά το πελατολόγιό της, καθώς κάνουν ελέγχους ευρωστίας των πελατών.

airport

Με κύριο όφελος αυτό της άμεσης και απόλυτα έγκυρης συλλογής χρήσιμων οικονομικών πληροφοριών σε μία δύσκολη επιχειρηματικά εποχή, η ασφάλιση πιστώσεων, με την εγγύηση και τη φερεγγυότητα ασφαλιστικών ομίλων που εξειδικεύονται διεθνώς στις ασφαλίσεις πιστώσεων, αποδεικνύεται πολλαπλώς χρήσιμη με πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Συνεχής οικονομικός έλεγχος των πελατών και αξιολόγηση της φερεγγυότητας τους.
 • Διαρκής ενημέρωση της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, σε επίπεδο Διοίκησης και Εμπορικής Διεύθυνσης, με στόχο την προώθηση και αύξηση των πωλήσεων χωρίς κίνδυνο.
 • Μεγιστοποίηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης όχι μόνο από τις τράπεζες, αλλά και από τους προμηθευτές της.
 • Αξιοποίηση του ασφαλιστηρίου σε περίπτωση χρηματοδότησης, με την εκχώρησή του σε τράπεζα ή εταιρία factoring.
 • Άμεση αποζημίωση σε περίπτωση πτώχευσης ή καθυστέρησης πληρωμής τιμολογίου.

Δεν είναι τυχαίο πως το πρόβλημα της Thomas Cook ήταν γνωστό στους ασφαλιστές πιστώσεων, οι οποίοι είχαν ενημερώσει τις επιχειρήσεις που ασφάλιζαν, για να τις προστατεύσουν και να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα.

Δυστυχώς, όμως, στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις που στην προκειμένη περίπτωση είχαν ασφάλιση πιστώσεων ήταν πολύ λίγες και από τα 250-300 εκατ. ευρώ που ανέρχεται η ζημιά, ασφαλισμένο ήταν μόνο το 1 εκατ. ευρώ.

Επειδή, λοιπόν, τώρα, περισσότερο από ποτέ, μοιάζει να είναι η κατάλληλη στιγμή για να περιορίσετε τον πιστωτικό κίνδυνο της επιχείρησής σας, η Εταιρεία μας Xirogiannopoulos Insurance Brokers, ως μεσιτική ασφαλίσεων (Insurance Brokers), με ιστορία 50 ετών στην ασφαλιστική αγορά, είναι σε θέση να προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, ουσιαστικές λύσεις για την ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου που παρουσιάζεται απειλητικός για την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ολοκληρωμένες προσφορές ασφάλισης, διαμόρφωση και σύγκριση των όρων των συμβολαίων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Read More
arrow_upward