Εξυπηρετούμε όλο το φάσμα των πιθανών αναγκών που μπορούν να δημιουργηθούν στην ασφάλιση της περιουσίας και εξειδικευόμαστε στην ασφάλιση των βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας ανταγωνιστικά προγράμματα ολοκληρωμένης προστασίας.

Ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων

Κάθε επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, αξίζει μία σύγχρονη, ουσιαστική και ολοκληρωμένη ασφάλιση. Η ασφάλιση μίας επιχείρησης πέρα από τις υλικές απώλειες ή τις ζημίες στα περιουσιακά της στοιχεία, είναι δυνατόν να επεκταθεί ώστε να καλύπτει απώλειες από διακοπή εργασιών (business interruption).

Μεταξύ των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται την ασφάλιση τους, συγκαταλέγονται σημαντικές βιομηχανίες και εμπορικές εταιρίες διαφόρων δραστηριοτήτων, όπως είναι οι εξής.

 • Ξενοδοχειακές μονάδες.
 • Μεγάλα εμπορικά κέντρα (mall’s) και καταστήματα.
 • Εξειδικευμένες βιομηχανίες χάρτου, εκτυπώσεων και επεξεργασίας υλικών συσκευασίας.
 • Βιομηχανίες εισαγωγής και κατασκευής επίπλων, παιχνιδιών.
 • Καπνοβιομηχανίες.
 • Εκκοκκιστήρια βάμβακος.
 • Εργοστάσια λιπασμάτων και αγροτικές επιχειρήσεις.
 • Εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλου, σίδηρου και χάλυβα.
 • Ναυπηγεία.
 • Αλυσίδες μαζικής εστίασης.
 • Εταιρίες φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Κοσμηματοπωλεία και εργαστήρια επεξεργασίας πολύτιμων πετρωμάτων.
 • Μεταφορικές εταιρίες, εταιρίες logistics, αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων.
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 • Κλινικές και κέντρα διαγνωστικών εξετάσεων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας για την ασφάλιση της επιχείρισής σας, συμπληρώνοντας παρακάτω την σχετική πρόταση ασφάλισης.

Ασφάλιση κατοικιών

Η κατοικία αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο. Σε κάθε απρόβλεπτη ζημία, η ασφάλιση συμβάλλει ώστε να επανέλθουν τα πράγματα στην αρχική τους κατάσταση. Για την ολοκληρωμένη προστασία της κύριας ή εξοχικής κατοικίας, προτείνουμε σύγχρονα προγράμματα, σχεδιασμένα για να προβλέψουν τις ζημιές που πιθανόν να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων. Ορισμένοι από τους κινδύνους που μπορούν να ασφαλισθούν είναι οι εξής.

 • Πυρκαγιά, έκρηξη και ζημίες από καπνό.
 • Κεραυνός.
 • Βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
 • Πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα.
 • Χαλάζι, χιονόπτωση, παγετός.
 • Διαρροή σωληνώσεων.
 • Θραύση κρυστάλλων και καθρεπτών.
 • Κλοπή και ζημίες κλέπτη.
 • Τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες, στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές.
 • Κάλυψη εξόδων μετακόμισης.
 • Κάλυψη απώλειας ενοικίων.
 • Αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων.
 • Σεισμός.
 • Ασφάλιση σε αξία καινουργούς. Προκειμένου σε περίπτωση ζημίας να μην αφαιρεθεί από το ποσό της αποζημίωσης οποιοδήποτε ποσοστό παλαιότητας λόγω χρήσης ή τεχνολογικής απαξίωσης, υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης στο ασφαλιστήριο του όρου ασφάλισης σε αξία καινουργούς. Στην περίπτωση αυτή, τα αντικείμενα, για τα οποία έχει προβλεφθεί ο όρος αυτός, αποζημιώνονται σε πλήρη αξία αντικατάστασης ως καινούργια.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας για την ασφάλιση της κατοικίας σας, συμπληρώνοντας παρακάτω την σχετική πρόταση ασφάλισης.

arrow_upward