Ένα σκάφος αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας ενώ ταυτόχρονα οι κίνδυνοι που το απειλούν είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο τόσο λόγω του χώρου, στον οποίο κινείται, όσο και λόγω της πολυσύνθετης κατασκευής του. Ανάλογα λοιπόν με τις ανάγκες των πελατών μας, διαμορφώνουμε και προτείνουμε τα κατάλληλα ασφαλιστικά προγράμματα για την κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής από τον νόμο αστικής ευθύνης του σκάφους, όσο και για την κάλυψη ζημιών που μπορούν να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος.

1. Ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης καλύπτει ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους και προστατεύει από τυχόν οικονομικές απώλειες εξαιτίας αποζημιώσεων τρίτων (τραυματισμός, υλικές ζημιές άλλων σκαφών, λιμένων κλπ, ρύπανση).

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται ο νόμος Ν.2743/1999 για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης σκαφών, στον οποίο υπόκεινται τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, καθώς και τα επαγγελματικά σκάφη, μηχανοκίνητα και μη. Τα ελάχιστα όρια κάλυψης που ορίζει ο νόμος είναι τα εξής.

 • Για σωματικές βλάβες ανά άτομο και περιστατικό 300.000 €.
 • Για υλικές ζημίες ανά άτομο και περιστατικό 150.000 €.
 • Για θαλάσσια ρύπανση ανά γεγονός 90.000 €.

2. Ασφάλιση ιδίων ζημιών σκάφους

Η ασφάλιση καλύπτει το ίδιο το σκάφος από ζημιές ή απώλειες που μπορεί να προκύψουν από μία πληθώρα κινδύνων που το απειλούν, μέσα και έξω από το νερό, είτε αυτό βρίσκεται σε κίνηση, είτε σε παροπλισμό.

Η ασφάλιση παρέχεται σύμφωνα με τους όρους των διεθνώς αναγνωρισμένων ρητρών του Ινστιτούτου των Άγγλων ασφαλιστών του Λονδίνου ( Institute Yacht Clauses 1.11.85 ) και τις διάφορες επεκτάσεις αυτών. Ενδεικτικά, ορισμένες σημαντικές καλύψεις είναι οι εξής.

 • Θαλάσσιοι κίνδυνοι (σύγκρουση, προσάραξη, βύθιση, κακοκαιρία κλπ).
 • Πυρκαγιά, έκρηξη.
 • Ολική και μερική κλοπή.
 • Πόλεμος, απεργίες, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες.
 • Πειρατεία.
 • Μηχανικές βλάβες.
 • Ζημίες σε άξονα και προπέλα.
 • Πτώση εξωλέμβιας μηχανής στην θάλασσα.
 • Ζημίες κατά την μεταφορά σκάφους με trailer.
 • Αστική ευθύνη από και προς σκιέρ και λοιπά θαλάσσια σπορ.
 • Κίνδυνος συμμετοχής σε αγώνες (racing risk).
 • Επέκταση κάλυψης προσωπικών αντικειμένων και ειδικού εξοπλισμού του σκάφους.

3. Ασφάλιση επαγγελματικών πλοίων (εμπορικών και επιβατικών)

Έχοντας εξασφαλίσει συνεργασίες τόσο με ασφαλιστικές εταιρίες με έδρα την Ελλάδα, όσο και με την ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου (Lloyd’s κ.ά.) παρέχουμε την δυνατότητα ασφάλισης κάθε είδους επαγγελματικών εμπορικών και επιβατικών πλοίων με εξειδικευμένα προγράμματα.

 • Ασφάλιση του ίδιου του πλοίου (Hull & Machinery).
 • Ασφάλιση ευθυνών (P. & I. Clubs).
 • Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων (ατυχημάτων και υγείας).
arrow_upward