Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα, αλλά και τον προσωπικό ή οικογενειακό προγραμματισμό του ασφαλιζομένου, προτείνουμε προγράμματα ασφάλισης που είναι προσιτά σε όλους και αφορούν την περίθαλψη, την συνταξιοδότηση, την προστασία του οικογενειακού εισοδήματος ή τη δημιουργία κεφαλαίου για σπουδές. Για τις επιχειρήσεις καταρτίζουμε και προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα περίθαλψης, ατυχημάτων και συνταξιοδότησης του προσωπικού τους και των οικογενειών τους.

1. Ατομικά προγράμματα ασφάλισης

Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, επιλέγουμε για τον ασφαλιζόμενο το κατάλληλο πρόγραμμα για τις δικές του ανάγκες. Οι καλύψεις που προτείνουμε και μπορούμε να προσφέρουμε είναι πολλές και διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες από τις παροχές των προγραμμάτων.

 • Κάλυψη εξόδων νοσηλείας (νοσοκομειακή περίθαλψη).
 • Κάλυψη εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, δηλαδή των εξόδων που αφορούν σε ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, ετήσια check up, κα.
 • Ασφάλιση ζωής.
 • Ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων (μόνιμης ανικανότητας και απώλειας εισοδήματος συνεπεία ατυχήματος και ασθένειας).
 • Ασφάλιση επαγγελματικής ανικανότητας (ιατρών, αθλητών, καλλιτεχνών κλπ).
 • Άμεση ιατρική βοήθεια και επείγουσα μεταφορά.
 • Συνταξιοδοτικά προγράμματα εγγυημένης απόδοσης.
 • Προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις (unit linked).
 • Ασφάλιση δανειολήπτη.

Προκειμένου ο ασφαλιζόμενος να απολαμβάνει διαρκώς την πρόσθετη αξία που δημιουργούμε σε κάθε συμβόλαιο, επιδιώκουμε την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί του, εντοπίζουμε τις ενδεχόμενες μεταβολές στις ανάγκες του και προσαρμόζουμε κατάλληλα την ασφαλιστική του κάλυψη.

2. Ομαδικές ασφαλίσεις προσωπικού επιχειρήσεων

Η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού μιας επιχείρησης αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την διοίκηση μιας εταιρίας.

Τα πλεονεκτήματα των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή συνταξιοδότησης είναι σημαντικά.

 • Διαμόρφωση σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας και εταιρικού προφίλ.
 • Βελτίωση των σχέσεων εργαζομένων και διοίκησης.
 • Προσέλκυση και διατήρηση του αξιόλογου εργατικού δυναμικού.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση ατυχημάτων ή ασθενειών.
 • Συμπλήρωση των παροχών της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα ομαδικά προγράμματα ασφάλισης είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για πολλούς λόγους.

 • Παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία στον σχεδιασμό τους ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της κάθε επιχείρησης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
 • Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν από την φορολογητέα ύλη της επιχείρησης.
 • Παρέχουν στον εργαζόμενο την δυνατότητα κάλυψης των μελών οικογενείας του με μικρό κόστος και δαπάνη των ιδίων.

Με την συμβολή έμπειρων και απόλυτα εξειδικευμένων στελεχών μας, προσφέρουμε στην ασφαλιζόμενη επιχείρηση πλήθος ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 • Σχεδιασμός του κατάλληλου ομαδικού προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες της ασφαλιζόμενης επιχείρησης και των εργαζομένων της.
 • Τοποθέτηση του προγράμματος στην ασφαλιστική αγορά (placement) και λεπτομερής παρουσίαση των όρων και του τρόπου λειτουργίας του στην διοίκηση και στους εργαζόμενους.
 • Εκπαίδευση του ατόμου (συνήθως από το τμήμα προσωπικού της επιχείρησης) που έχει αναλάβει την ευθύνη παρακολούθησης του προγράμματος.
 • Παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης κάθε ασφαλισμένου ατόμου.
 • Μέριμνα για την έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων.
 • Ενημέρωση της διοίκησης της επιχείρησης για την λειτουργία του προγράμματος και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσης του σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση.

Διατηρούμε και εξυπηρετούμε ομαδικά προγράμματα εταιριών διαφόρων κλάδων δραστηριοτήτων, όπως είναι όμιλοι ξενοδοχείων, βιομηχανίες, εμπορικά κέντρα και αλυσίδες καταστημάτων. Σε ετήσια βάση διαχειριζόμαστε περισσότερα από 800 αιτήματα αποζημιώσεων.

3. Προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας πελατών μας

Η εταιρία μας αντιλαμβανόμενη πλήρως τις κοινωνικές ανησυχίες και τον ευαίσθητο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση στο νέο οικονομικό περιβάλλον, δημιούργησε, σε συνεργασία με την Interamerican, μια από τις πλέον αξιόπιστες και αναγνωρίσιμες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα υγείας για όλους.

Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι πολλαπλά.

 • Απευθείας πληρωμή των εξόδων νοσηλείας στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία.
 • Απευθείας πληρωμή του κόστους των διαγνωστικών εξετάσεων στον όμιλο της Βιοϊατρικής.
 • Ελεύθερη πρόσβαση σε «Γραμμή Υγείας» όλο το 24ωρο και 365 ημέρες το χρόνο.
 • Ετήσιος προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος (check up) στον όμιλο της Βιοϊατρικής.
 • Πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών, όλων των ειδικοτήτων.
 • Κάλυψη ιατρικών επισκέψεων σε οφθαλμιάτρους, αλλεργιολόγους, εμβολιασμών.

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παραθέτουμε ενημερωτικό υλικό για το πρόγραμμα ασφάλισης, καθώς και την σχετική αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

arrow_upward