Αξιοποιώντας απόλυτα την τεχνογνωσία που απέκτησε η εταιρία μας μέσα από την δραστηριοποίηση της για περισσότερες από τέσσερεις δεκαετίες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πελατών μας, προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Αυτές συνοψίζονται στα εξής σημεία.

1. Φροντίζουμε για την σωστή ασφάλιση των πελατών μας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Με την υποχρεωτική ασφάλιση καλύπτεται η αστική ευθύνη από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το όχημα μας κατά την κυκλοφορία του. Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε να αποκαταστήσουμε τη ζημιά που προκαλέσαμε σε τρίτους. Σύμφωνα με τον Ν. 4364/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, τα ελάχιστα ποσά κάλυψης της αστικής ευθύνης είναι για σωματικές βλάβες 1.220.000 € ανά θύμα και για υλικές ζημίες 1.220.000 € ανά ατύχημα.

2. Παρέχουμε στον ασφαλιζόμενο πλήρη ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα επιλογής προαιρετικών καλύψεων.

Με την δική μας σωστή ενημέρωση, ο ασφαλιζόμενος μας μπορεί να επιλέξει μεταξύ ενός σημαντικού αριθμού προαιρετικών καλύψεων, ώστε η ασφάλιση που του προσφέρεται να είναι ολοκληρωμένη και σύμφωνη με τις δικές του ανάγκες. Με τις προαιρετικές καλύψεις συμπληρώνεται και επεκτείνεται η κάλυψη του ασφαλισμένου και του αυτοκινήτου του σε τομείς που δεν καλύπτονται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Ενδεικτικά, ιδιαίτερα σημαντικές για την πληρέστερη προστασία είναι οι εξής ασφαλιστικές καλύψεις.

 • Μικτή ασφάλιση ή αλλιώς κάλυψη ιδίων ζημιών.
 • Κάλυψη πυρκαγιάς.
 • Κάλυψη ολικής και μερικής κλοπής.
 • Κάλυψη θραύσης κρυστάλλων.
 • Κάλυψη των ζημιών στο αυτοκίνητο από φυσικά φαινόμενα.
 • Κάλυψη ζημιών από τρομοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
 • Κάλυψη εξόδων ενοικίασης αυτοκινήτου.
 • Κάλυψη των ζημιών που προκλήθηκαν από ανασφάλιστο όχημα.
 • Κάλυψη παλαιότητας ανταλλακτικών.
 • Προστασία bonus – malus.
 • Κάλυψη οδικής βοήθειας.
 • Κάλυψη νομικής προστασίας.
 • Κάλυψη προσωπικού ατυχήματος οδηγού.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι ακόμη η κάλυψη φροντίδας ατυχήματος που αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρία, προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για την εξυπηρέτηση του ασφαλιζόμενου στον τόπο του ατυχήματος.

3. Προσφέρουμε στον ασφαλιζόμενο το κατάλληλο πρόγραμμα ασφάλισης επιλέγοντας μεταξύ φερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών.

Ανάλογα με τα παραμετρικά τιμολόγια των ασφαλιστικών εταιριών, προσφέρουμε στους πελάτες μας σημαντικές εκπτώσεις στα ασφάλιστρα, όπως ενδεικτικά είναι οι εξής.

 • Έκπτωση ομαδικής ασφάλισης για ασφαλισμένους που έχουν δύο ή περισσότερα οχήματα.
 • Έκπτωση νέου οχήματος.
 • Έκπτωση υβριδικού οχήματος.
 • Έκπτωση λόγω ηλικίας, φύλου ή επαγγέλματος οδηγού.
 • Έκπτωση συνετού ασφαλισμένου.
 • Έκπτωση παντρεμένου ζευγαριού.
 • Έκπτωση επιβράβευσης συνεργασίας λόγω ύπαρξης συμβολαίου και σε άλλο κλάδο ασφάλισης.

4. Διαχειριζόμαστε με προσοχή κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Σε συνεργασία με τον ασφαλιζόμενο, ελέγχουμε και αναπροσαρμόζουμε την ασφαλιζόμενη αξία κάθε αυτοκινήτου ώστε να συμφωνεί με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου και να μην καταβάλλει ο ασφαλιζόμενος ασφάλιστρα για αξίες που δεν αποζημιώνονται.

5. Συμβάλουμε στην σωστή και γρήγορη διεκπεραίωση όλων των ζημιών.

Συνδράμουμε στην σωστή διεκπεραίωση όλων των ζημιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και διαχειριζόμαστε ετησίως εξαιρετικά μεγάλο αριθμό υποθέσεων ζημιών αυτοκινήτων με σημαντικά ποσά ασφαλιστικών αποζημιώσεων.

Αναλαμβάνουμε την εξυπηρέτηση των περιπτώσεων φιλικού διακανονισμού.

arrow_upward