Η εξέλιξη των τεχνικών ασφαλίσεων είναι ραγδαία επειδή οι παρεχόμενες, στις περιπτώσεις αυτές, καλύψεις αφορούν στην υψηλή τεχνολογία που επηρεάζει, ολοένα και περισσότερο, τη ζωή μας (ασφαλίσεις ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και κυρίως στα διάφορα τεχνικά έργα που δημιουργεί ο άνθρωπος (ασφαλίσεις εργολαβιών και συναρμολογήσεων). Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εμείς σχεδιάζουμε για να καλύψουμε τις αναπτυσσόμενες ανάγκες των πελατών μας είναι σύγχρονα και παρέχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (κατά παντός κινδύνου).

1. Ασφάλιση τεχνικών έργων

Η ασφάλιση καταρχήν καλύπτει υλικές ζημίες στο ίδιο το έργο, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και στη φάση της συντήρησής του. Συμπληρωματικά παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλιζόμενο να καλύψει τόσο τον κίνδυνο των ζημιών στον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί στο έργο, όσο και τις ευθύνες του (γενική και εργοδοτική αστική ευθύνη) που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ασφαλιστηρίων.

 • Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου εργολάβων (Contractors All Risks).
 • Ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (Erection All Risks).

Η εταιρία μας, ως αποκλειστικός σύμβουλος τεχνικών επιχειρήσεων, έχει έντονη δραστηριότητα στην ασφάλιση διάφορων σημαντικών έργων στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής.

 • Ολυμπιακά έργα (στάδιο αντισφαίρισης, ασφάλεια ολυμπιακών αγώνων, Κ/Δ Δ.Ε.Η.).
 • Έργα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
 • Λιμενικά έργα στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά, αλλά και το εξωτερικό.
 • Μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
 • Έργα οδοποιίας σε τμήματα της Εγνατίας οδού, έργα σύνδεσης εθνικών οδών.
 • Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (Vodafone και Cosmote) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Σημαντικά ιδιωτικά έργα σε βαλκανικές χώρες (Danone).
 • Διασυνοριακοί εμπορευματικοί σταθμοί στον Προμαχώνα Σερρών.
 • Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (BP και Shell).
 • Έργα κατασκευής ξενοδοχειακών μονάδων (Crowne Plaza, Marbella).
 • Κατασκευές εμπορικών κέντρων (Athens Metro Mall, Flamingo Park, Continent, Carrefour).
 • Έργα υπεραγορών (ΑΒ, Τροφό Α.Ε., Μαρινόπουλος Α.Ε., Μάκρο).
 • Έργα ανέγερσης κτιρίων δημόσιων φορέων και σχολείων.
 • Έργα αναπαλαίωσης διατηρητέων κτιρίων τραπεζών (Εθνική, Εγνατία).

2. Ασφάλιση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός της επιχείρησης είναι η κινητήρια δύναμη και μία σημαντική επένδυσή της. Το υψηλό κόστος επισκευής ή αποκατάστασής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθιστά την προστασία του απαραίτητη και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Για την προστασία του εξοπλισμού προτείνουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης κατά παντός κινδύνου που καλύπτουν κάθε κατηγορία ηλεκτρονικών μηχανημάτων, όπως είναι computers, laptops, scanners, UPS, τηλεφωνικά κέντρα, ιατρικά μηχανήματα, άλλα μηχανήματα μέσης ή χαμηλής τάσης, συστήματα γραφικών τεχνών, κινηματογραφικός εξοπλισμός, κλπ.

Η ασφάλιση προσφέρει ένα μεγάλο εύρος καλύψεων, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής.

 • Βλάβες κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Πτώση, θραύση.
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.
 • Σφάλματα χειρισμού, αδεξιότητα.
 • Άμεση ή έμμεση επίδραση κεραυνού.
 • Ζημίες από σεισμό, απεργίες, οχλαγωγίες.
 • Έξοδα  επανεγγραφής δεδομένων αποθηκευμένων που μπορεί να χάθηκαν λόγω βλάβης.

Για την ασφάλιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας, μπορείτε να έχετε την προσφορά της εταιρίας μας, συμπληρώνοντας την σχετική κατάσταση ασφαλιζόμενου εξοπλισμού που θα βρείτε παρακάτω.

3. Ασφάλιση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Με δεδομένη την παγκόσμια ευαισθητοποίηση στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις της εντατικής χρήσης των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας, που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου, παρατηρείται τα τελευταία έτη μια μεταστροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή.

Ήδη επενδύονται και στην χώρα μας σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη των δύο αυτών εναλλακτικών και ανεξάντλητων πηγών ενέργειας, καθιστώντας απαραίτητη την προσφορά ασφαλιστικής κάλυψης.

Η εταιρία μας, συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις και μελετώντας τα δεδομένα στον συγκεκριμένο τομέα, προσφέρει ολοκληρωμένα προγράμματα για την ασφάλιση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία καλύπτουν την κατασκευή των εγκαταστάσεων και την λειτουργία τους, αλλά και την εξασφάλιση του παραγόμενου εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές τους.

Συμπληρώνοντας την πρόταση ασφάλισης, μπορούμε να σας υποβάλλουμε την προσφορά μας.

arrow_upward