The Blog

Να απαλλαχθούμε από τις προκαταλήψεις

Άρθρο Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου

Διευθύνοντα Συμβούλου της ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, Προέδρου ΔΣ Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ)

στην Εφημερίδα των Συντακτών

Κατά τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί, σε παγκόσμια κλίμακα, μια σημαντική αύξηση στην συχνότητα εμφάνισης μεγάλων «καταστροφικών κινδύνων», συνεπεία ακραίων καιρικών φαινομένων, έντονων σεισμικών δονήσεων, αλλά και εκτεταμένων πυρκαγιών.

Παράλληλα, από έρευνες που αφορούσαν την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά προκύπτει ότι για το 2017, το σύνολο των ζημιών από φυσικές καταστροφές ανήλθε στο ποσό των $ 337 δις, εκ των οποίων ποσοστό 57% ήταν ανασφάλιστο, δημιουργώντας ένα «χρηματοδοτικό κενό» ύψους $ 193 δις στην παγκόσμια οικονομία.

Ειδικότερα δε για την χώρα μας, το κενό αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερο, καθώς για το 2016 το ποσοστό των ανασφάλιστων καταστροφικών κινδύνων ήταν 92%, ενώ για την πρόσφατη πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής, υπολογίζεται ότι το συνολικό ύψος των ζημιών ανέρχεται στο ποσό των $ 233 εκ., εκ των οποίων μόλις τα $ 43 εκ. ήταν ασφαλισμένες, δημιουργώντας μια απόκλιση μεταξύ των δύο της τάξεως του 82%.

Παρά λοιπόν το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μια από τις πλέον δραστήριες σεισμικά περιοχές της Ευρώπης και παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την εμφάνιση μεγάλων πυρκαγιών, δυστυχώς η ασφαλιστική συνείδηση, η ασφαλιστική γνώση και ενημέρωση των Ελλήνων εξακολουθούν να παραμένουν στα χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Η ασφαλιστική μας αγορά παραμένει σταθερά κολλημένη τα τελευταία έτη στο 2% επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (GDP), ενώ το ποσοστό διείσδυσης στην ασφάλιση κατοικιών περιορίζεται μόλις στο 15% επί του συνόλου, ενώ εάν απομονώσουμε τις κατοικίες που είναι οικειοθελώς ασφαλισμένες από τους ιδιοκτήτες τους και όχι από την υποχρέωση κάλυψης τραπεζικού δανεισμού, το ποσοστό αυτό μειώνεται δραματικά στο 5% – 6% επί του συνόλου.

Για το λόγο αυτό το τελευταίο διάστημα, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για την διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ενός συστήματος χρηματοδότησης καταστροφικών ζημιών (insurance pool). Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, το οποίο  θα παρείχε κάλυψη έναντι φυσικών κινδύνων σε υποχρεωτική βάση (υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις), θα μπορούσε μέσα από οργανωμένους μηχανισμούς ασφάλισης και διαχείρισης ζημιών να δημιουργήσει «οικονομίες κλίμακος» και την απαραίτητη εξοικονόμηση πόρων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε ένα ευρύτερο σύνολο και η πληρέστερη αποζημίωση του συνόλου των πληγέντων από την επέλευση κάποιου καταστροφικού κινδύνου.

Σε όποια περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, απαιτείται μια συντονισμένη προσπάθεια από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς – τις ασφαλιστικές εταιρίες, τους πραγματογνώμονες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές – ώστε να ενισχυθεί πρωτίστως η αξιοπιστία και να αναβαθμιστεί η συνολική εικόνα της ασφαλιστικής αγοράς στα μάτια και στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη και καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται εν έτη 2018, να μην προβάλλεται δεόντως ο πολύ σημαντικός ρόλος και η θέση που οφείλει να κατέχει η ιδιωτική ασφάλιση στην αγορά, την οικονομία και την κοινωνία μας. Δεν νοείται να υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας που εξακολουθεί εκ προοιμίου να αμφισβητεί τις προθέσεις και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι υποχρέωσή μας να απαλλαχθούμε ως αγορά από τις προκαταλήψεις και την δυσπιστία που μας ακολουθούν εδώ και πολλά χρόνια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μεγαλύτερη διείσδυση στην οικονομία και την κοινωνία και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη που τόσο πολύ όλοι μας προσδοκούμε και συζητάμε.

Read More

Προσωπικά δεδομένα: οι εταιρείες συλλέγουν αλλά δεν χρησιμοποιούν

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Οι εταιρείες συλλέγουν μανιωδώς προσωπικά δεδομένα τα οποία στη συνέχεια δεν…χρησιμοποιούν, αφήνοντας τους καταναλωτές να περιμένουν εις μάτην, “εξατομικευμένη” εξυπηρέτηση. 

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός 
kosmas@underwriter.gr

Ως αναγκαίο «κακό» αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από τις εταιρείες, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά από υπηρεσίες, αντιδρώντας με «καχυποψία» ως προς τις προθέσεις και τη διαχείριση των στοιχείων τους.

Η ισχυρή πλειοψηφία, πάνω από 9 στους 10 πολίτες (93%), δηλώνει ότι θέλει να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που διαθέτει για εκείνους κάθε εταιρεία και πώς τα διαχειρίζεται, ενώ 7 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ότι η διαδικασία διαφύλαξης των δεδομένων αποτελεί τον βασικό παράγοντα προκειμένου να αποφασίσουν αν θα παρέχουν η μή τα προσωπικά τους στοιχεία.

Τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) γνωρίζουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες (86%) και 7 στους 10 καταναλωτές ελπίζουν πώς θα αποτελέσει αφορμή προκειμένου οι εταιρείες να «συμμορφωθούν» – να αρχίσουν δηλαδή να υιοθετούν πιο ασφαλείς και πιο διαφανείς πρακτικές στο μέλλον.

Τα ανωτέρω συμπεράσματα προκύπτουν από την έρευνα της ClientIQ και της Focus Bari σχετικά με τη σχέση των Ελλήνων καταναλωτών με τα προσωπικά δεδομένα και τον νέο πανευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 630 άτομα, 18-72 ετών, χρήστες του Ίντερνετ.

Η «εκμετάλλευση» των προσωπικών δεδομένων θεωρείται δεδομένη από τους Έλληνες χρήστες, οι οποίοι φαίνεται να αναγνωρίζουν πως είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί ποιος έχει πρόσβαση σε ποια στοιχεία και τι κάνει με αυτά.

Τα social media άλλωστε αποτελούν μέρος της καθημερινότητας όλων μας, κατά μέσο όρο έχουμε 1,8 λογαριασμούς σε διάφορα μέσα. Οι νεότερες γενιές (18 – 23 ετών) εμφανίζονται περισσότερο «δραστήριες», διατηρώντας 2,6 λογαριασμούς κατά μέσο όρο, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες αντιστοιχεί 1 λογαριασμός.

Σίγουρα, το Facebook είναι η εφαρμογή με τη μεγαλύτερη διείσδυση καθώς 7 στους 10 Έλληνες είναι και χρήστες του. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στις γενιές των 18-23 ετών η διείσδυση του συγκεκριμένου μέσου φτάνει το 90%! Το Viber έρχεται δεύτερο στις προτιμήσεις των νεότερων χρηστών social media στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις ηλικίες μέχρι 38 ετών η διείσδυση φτάνει έως και το 72%.

Παρόλα αυτά, η ευθύνη για την προστασία του κάθε ατόμου φαίνεται να θεωρείται σε μεγάλο βαθμό και προσωπική υπόθεση, καθώς η πλειοψηφία των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι συνήθως της δίνεται η δυνατότητα επιλογής, έστω και τυπικής, αν θέλει να δώσει στοιχεία προκειμένου να δεχθεί ένα μήνυμα, να ερευνήσει μια ιστοσελίδα, να δει μια διαφήμιση ή να χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή.

Χαρακτήρες και αντιλήψεις καταναλωτών

Τρεις είναι οι προσεγγίσεις έναντι σε αυτό που ονομάζουμε “ιδιωτικότητα” και “προσωπικά δεδομένα” στο Ίντερνετ. Η χαλαρή, η λογική και η επιφυλακτική.

Ο «χαλαρός» χρήστης, όπως αναμένεται κιόλας, μοιράζεται εύκολα, παραχωρεί και κοινοποιεί τα στοιχεία του, είτε από άποψη, είτε από άγνοια. Θεωρεί δεδομένη τη συσχέτιση μεταξύ σκοπού και στοιχείων που ζητούνται, δίχως να φοβάται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν µε τρόπο βλαπτικό. Δεν νιώθει ότι απειλείται και δε θεωρεί τα προσωπικά του/της στοιχεία ιδιαίτερης/ ξεχωριστής αξίας.

Ο «λογικός» χρησιμοποιεί πολύ την εκλογίκευση για τις αποφάσεις του. Είτε γνώστης, είτε αδαής, αυτός ο τύπος καταναλωτή επιλέγει να παραχωρήσει εν γνώσει του προσωπικά δεδομένα, εφόσον εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό και «αντάλλαγμα». Πρακτικά, υπολογίζει την «αξία» των στοιχείων που παρέχει προς «εκμετάλλευση» σε συνάρτηση µε το όφελος και πράττει κατά βούληση. Αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, δε σημαίνει κατ’ ανάγκη «αυστηρότητα», καθώς τα συνήθη στοιχεία που του ζητούνται δε θεωρούνται ευαίσθητα ή δύσκολα.

Ενώ, ο «επιφυλακτικός» είναι κατά βάση καχύποπτος, αρνητικός στο να παραχωρήσει κάθε είδους στοιχεία, με τις ανησυχίες του να είναι συχνά θεωρητικές και µάλλον αόριστες – δεν αφορούν σε συγκεκριμένους λόγους, πέραν ίσως της αποφυγής ενόχλησης για λόγους marketing / διαφήμισης. Σε αυτήν την τυπολογία συνήθως συναντώνται άτομα πιο πρόθυμα να παραχωρήσουν στοιχεία σε φυσικό πρόσωπο και χώρο (όπως ένα κατάστημα δηλαδή), παρά online, μέσω του διαδικτύου.

Το προσωπικό των καταστημάτων εμπιστεύονται περισσότερο οι καταναλωτές

Το «κανάλι» που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη συλλογή των δεδομένων των πελατών τους επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας. Δηλαδή, οι καταναλωτές εμπιστεύονται πρωτίστως το προσωπικό του καταστήματος για να προσκομίσουν τα στοιχεία τους, όπως και σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του καταστήματος ή μέσω της επίσημης ιστοσελίδας. Αντίθετα, εμφανίζονται αρκετά σκεπτικοί στο να δώσουν στοιχεία τους μέσω της σελίδας κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί η εταιρεία, μέσω τηλεφώνου ή μέσω SMS.

Στην ισχυρή πλειοψηφία τους, οι Έλληνες καταναλωτές όταν παρέχουν προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες της επιλογής τους, αναμένουν να λαμβάνουν από αυτές εξατομικευμένες υπηρεσίες, που ταιριάζουν με τις καταναλωτικές τους συνήθειες.

Αντίθετα, όμως με τις προσδοκίες των καταναλωτών, η πλειονότητα των εταιρειών δε χρησιμοποιούν τα στοιχεία που συλλέγουν, καθώς 9/10 καταναλωτές δηλώνουν ότι οι εταιρείες δεν κάνουν καθόλου η κάνουν μερική χρήση της πληροφορίας που λαμβάνουν για να τους παρέχουν προσωποποιημένες προσφορές.

Η ύπαρξη αυτής της μεγάλης διάστασης μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας μπορεί να αποβεί επιζήμια για τις εταιρίες, καθώς είναι κάτι που ενοχλεί την πλειοψηφία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, το 83% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ενοχλούνται όταν συνεχίζουν να λαμβάνουν προσφορές που δε συμβαδίζουν με τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει.

Τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες κάνουν εντατική προσπάθεια να συλλέξουν προσωπικά δεδομένα. Κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν είναι να μη ζητάνε τα στοιχεία του καταναλωτή ξανά και ξανά ή να μην παρέχουν διαφορετική ποιότητα υπηρεσιών από διαφορετικό κανάλι επαφή. Να έχουν δηλαδή ένα single customer view, να παρέχουν από όλα τα κανάλια εξυπηρέτησης την ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης, ενώ έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία του καταναλωτή την πρώτη φορά, “μια και καλή”.

Η έρευνα των focus bari – IQ  έδειξε ότι από τη στιγμή που μια εταιρεία ζητάει προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες της, είναι αναγκαίο να τα αξιοποιεί προσφέροντάς τους αναβαθμισμένη και πολυκαναλική εμπειρία εξυπηρέτησης, μέσα από εξατομικευμένες προσφορές προκειμένου να μη θέσει σε ρίσκο τη φήμη και τον τζίρο της, μη ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των πελατών της.

Read More

Η “ασύμμετρη” απειλή (ή ευκαιρία;) του Cyber Risk για την ασφαλιστική αγορά

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Γράφει ο Κοσμάς Ζακυνθινός
kosmas@underwriter.gr

Καινοτομία, ψηφιακή επανάσταση, ηλεκτρονικό έγκλημα και διαδικτυακοί κίνδυνοι δημιουργούν ένα σύνθετο μείγμα νέων προκλήσεων για το παγκόσμιο επιχειρείν, ενεργοποιώντας την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να δημιουργήσει «αναχώματα» στις αναδυόμενες απειλές.

Η έλευση της ψηφιακής εποχής, αυξάνει τους κινδύνους του Cyber Risk διεθνώς,αποτελώντας μια διαρκώς αυξανόμενη απειλή για επιχειρήσεις και πολίτες, όπως τόνισε η Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ χαιρετίζοντας την ειδική ημερίδα «Ασφάλιση Κινδύνων Κυβερνοχώρου» (Cyber Risk Insurance), που διοργάνωσε η Ένωση.

Η ασφάλεια των συστημάτων δικτύων και των πληροφοριών παίζει σημαντικό ρόλο για την κοινωνία. Αυτό πηγάζει από την πολυπλοκότητα των πληροφοριακών συστημάτων, τα ατυχήματα, τα λάθη και τις επιθέσεις στις φυσικές υποδομές που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To World Economic Forum στην έκθεση του 2018 για τους Global Risks συνηγορεί ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους πέντε μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις, οργανισμοί και οι κοινωνίες των πολιτών σε όλο τον κόσμο.

Στην πράξη η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων έχει διττή σημασία, καθώς εκτός από αρνητική έχει και θετική πλευρά. Ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί ενημερώνονται για τους κινδύνους μέσω κυβερνοχώρου που αντιμετωπίζουν καθημερινά και κατανοούν όλο και περισσότερο την ανάγκη να τους διαχειριστούν αποτελεσματικά.

«Αντιμέτωπη με τέτοιες προκλήσεις, η κοινωνία μας πρέπει να συσπειρωθεί σε κάθε επίπεδο – ατομικά, επαγγελματικά, εταιρικά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν είχαν το χρόνο, την εμπειρία ή τα μέσα για να δημιουργήσουν τη δική τους αμυντική πολιτική. Εκείνοι που διαβεβαίωσαν τον εαυτό τους ότι οι hackers θα κυνηγούσαν μόνο τα “μεγάλα ψάρια” είναι σίγουρα εκτεθειμένοι. Όλα τα στοιχεία δείχνουν πως αρχίζοντας από την Αμερική, όπου παράγεται σήμερα το 90% των ασφαλίστρων της παγκόσμιας αγοράς, που θεωρείται ακόμη εμβρυακή, συνεχώς περισσότεροι συνειδητοποιούν τον κίνδυνο και ασφαλίζονται», σύμφωνα με την κα Αντωνάκη.

Όμως, πώς αντιμετωπίζει η δική μας κοινωνία αυτόν το νέο κίνδυνο; Πώς βλέπουν το θέμα οι ασφαλιστές; Το θέμα του Cyber Risk είναι τελικά πρόκληση ή ευκαιρία; Ή και τα δύο μαζί;

Στα ερωτήματα αυτά κλήθηκαν να απαντήσουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας τη δική τους εμπειρία και τεχνογνωσία…

Nicolas Jeanmart: Σε 3 άξονες η προστασία της Ε.Ε.

Το Cyber Risk απασχολεί έντονα τους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τόνισε από πλευράς του ο Nicolas Jeanmart της Insurance Europe, υπερθεματίζοντας των δράσεων που έχουν καθοριστική πλέον επίδραση στις συνήθειες χιλιάδων επιχειρήσεων και πολιτών. Με κύριους άξονες το GDPR, το NIS Directive και τον ENISA η Ευρωπαϊκή Ένωση θωρακίζεται ενάντια στις απειλές, όπως τόνισε ο επικεφαλής προσωπικών ασφαλίσεων, του τομέα ασφαλειών γενικού κλάδου και μακροοικονομίας της Insurance Europe.

Ο νέος κανονισμός της Ε.Ε. για την προστασία προσωπικών δεδομένων GDPR που τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2018, η Οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων και των συστημάτων πληροφοριών (NIS Directive) που τέθηκε σε ισχύ τον φετινό Αύγουστο και η φιλοδοξία του ENISA να γίνει ο νέος «οργανισμός στον τομέα ασφάλειας κυβερνοχώρου στην Ε.Ε.» πριν από το τέλος του 2018, συνθέτουν το τρίπτυχο προτεραιοτήτων σε επίπεδο ευρωζώνης.

Ο ENISA (Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό να βοηθά τα κράτη μέλη της Ε.Ε. να εξοπλίζονται και να προετοιμάζονται καλύτερα ώστε να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών. Πλέον, δεδομένης της τεράστιας διάστασης που λαμβάνει το θέμα του Ciber Risk, ο ENISA αναλαμβάνει επιτελικό ρόλο σε θέματα ασφαλείας που αφορούν την ευρωζώνη.

Παραθέτοντας μια σειρά από πρωτοσέλιδα στον διεθνή Τύπου που απασχόλησαν την παγκόσμια σκηνή το τελευταίο διάστημα, με κυβερνοεπιθέσεις από Ρωσία, Κίνα κ.α. στον τομέα της Υγείας, Τεχνολογίας και άλλων Υπηρεσιών, ο Nicolas Jeanmart επεσήμανε την αύξηση των αποζημιώσεων στα ασφάλιστρα από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως, των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Insurance Europe, το κόστος των κυβερνοεπιθέσεων στις ΗΠΑ το 2017 ανήλθε σε 1,8 δισ. δολ. από 1,35 δισ. δολ. το 2016. Αντίστοιχη αύξησηπαρουσιάζει και ο αριθμός των «επιθέσεων» καθώς την περυσινή χρονιά καταγράφηκαν 2.584 κρούσματα, από 2.087 την αντίστοιχη προηγούμενη (2016).

Scott Sayce: Πολυπλοκότητα στα προϊόντα κάλυψης

Την πολυπλοκότητα ασφαλιστικής κάλυψης εξαιτίας των εκατοντάδων παραλλαγών που έχουν οι κυβερνοεπιθέσεις, υπογράμμισε ο Scott Sayce, Global Chief Underwriting Office of Cyber της AXA, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «Η σύγκριση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι ασφαλιστές βρίσκονται αντιμέτωποι με πλήθος διαφορετικών πληροφοριών ως προς την κάλυψη των προκλήσεων και των κινδύνων που ανακύπτουν για τον πελάτη. Πλέον, οι πελάτες αναζητούν έναν ασφαλιστικό συνεργάτη που έχει την τεχνογνωσία για να τους βοηθήσει».

Η έλλειψη δεδομένων, έμπειρων ασφαλιστών σε cyber θέματα και η απουσία πριμοδότησης για επιχορηγήσεις καταφατικής κάλυψης, αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη «διόρθωση» της ασφαλιστικής αγοράς, όπως τόνισε ο Scott Sayce, επισημαίνοντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων απέναντι στις αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, χωρίς την επαρκή και βιώσιμη κερδοφορία τίθεται κίνδυνος για την ύπαρξη καινοτομίας στην κατηγορία. Είναι γεγονός πως η ζήτηση ολοένα και αυξάνεται για προϊόντα ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των επιθέσεων του κυβερνοχώρου, είτε σε αυτόνομο επίπεδο, είτε ως πρόσθετη κάλυψη. Ωστόσο, υπάρχουν ποικίλες μορφές απειλών που πρέπει να προσδιοριστούν.

Ελίνα Παπασπυροπούλου: Τα 12 σημεία βασικών κινδύνων

Ο κίνδυνος που απορρέει από τη χρήση ηλεκτρονικών πληροφοριών και τη μεταφορά τους, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνολογικών μέσων, όπως για παράδειγμα το Internet, αποτελεί τον ορισμό του Cyber Risk, όπως τονίζει η Ελίνα Παπασπυροπούλου, Τεχνική Διευθύντρια της HDI Greece.

Η αξία της αγοράς cyber insurance παγκοσμίως υπολογίζεται στα 3,5 με 4 δισ. δολ. το 2017, με καλύψεις έναντι πολλαπλών κινδύνων για τις επιχειρήσεις. Η λίστα με τους καταγεγραμμένους κινδύνους είναι αχανής, ενώ σύμφωνα με την κ. Παπασπυροπούλου στα 12 βασικά σημεία απειλών, είτε από εξωτερικές επιθέσεις (χάκερ), είτε από κακόβουλες πράξεις, περιλαμβάνονται: Υλικές ζημίες, Σωματικές βλάβες, Απώλεια κερδών / αυξημένα έξοδα, Συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα τρίτων, Αδυναμία πρόσβασης στα συστήματα, Διαγραφή λογισμικού, Διακοπή παρουσίας στο διαδίκτυο, Απρόβλεπτα κόστη για επισκευή / ανάκτηση δεδομένων, Κλοπή δεδομένων, Μη εξουσιοδοτημένες οικονομικές συναλλαγές, Κρίση εταιρικής φήμης, Πτώση της αξίας της μετοχής.

Σήμερα, η αγορά έχοντας αναπτύξει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο για την ασφαλιστική κάλυψη έναντι επιθέσεων κυβερνοχώρου, παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις για ίδιες ζημιές, απαιτήσεις προς τρίτους και υπηρεσίες συμβούλων. Τα «κενά» στην κάλυψη αφορούν υλικές ζημίες, σωματικές βλάβες και περιβαλλοντικές ζημίες.

Όπως επισημαίνει η κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου, οι ασφαλιστικές καλύψεις για ίδιες ζημιές αφορούν 10 κατηγορίες, εκ των οποίων: Διακοπή λειτουργίας συστημάτων δικτύου, Διακοπή παραγωγής / Απώλεια κερδών, Αυξημένα έξοδα, Καταστροφή, κλοπή, διαρροή δεδομένων και ανάκτηση δεδομένων, Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσεων και σχετικές ανακοινώσεις, Νομική προστασία και νομικά έξοδα, Πρόστιμα, Ανάκτηση δεδομένων και λογισμικού, Εσφαλμένη λειτουργία συστημάτων και Αλλοίωση ή διακοπή παρουσίας στο διαδίκτυο.

Mark Camillo: Το Cyber Risk… καλπάζει

Οι Cyber απειλές αναπτύσσονται διαρκώς, μεταστρέφοντας τον κυβερνοχώρο σε απειλή για επιχειρήσεις και καταναλωτές, όπως εξήγησε ο Mark Camillo, Head of Cyber, EMEA, AIG, σημειώνοντας πως πάνω από 300 υποθέσεις αναφέρθηκαν στον EMEA το 2017. Ενδεικτικό των διαστάσεων που λαμβάνουν οι ψηφιακές απειλές είναι το γεγονός πως τα συμβάντα της προηγούμενης χρονιάς έφτασαν αριθμητικά σε εκείνα της τετραετίας 2013 – 2016.

Οι μεγαλύτερες, ποσοστιαία, συγκεντρώσεις απειλών ανά επαγγελματική κατηγορία αφορούν το χώρο των υπηρεσιών και οικονομικών συναλλαγών, με 18% αντίστοιχα και στις δύο περιπτώσεις.

Προκειμένου να καταστεί περισσότερο σαφής η σημασία και η διάσταση μιας ψηφιακής απειλής, ο Mark Camillo παρέθεσε μια σειρά από πραγματικά παραδείγματα επίθεσης,αλλά και του τρόπου «αντίδρασης» της AIG. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου: Ασφαλισμένος πελάτης, κατασκευαστής γερανών, εκσκαφέων και ανυψωτικών μηχανημάτων μετά από επίθεση με ransomware αναγκάστηκε να σταματήσει τη γραμμή παραγωγής του. Τα 300 μέλη που απαρτίζουν το εργατικό δυναμικό, ήταν αναγκασμένα να σταματήσουν τις εργασίες τους.

Καλώντας την τηλεφωνική γραμμή CyberEdge της AIG ο ασφαλισμένος έλαβε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών από εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής. Οι υπηρεσίες κατάφεραν να αποκαταστήσουν τα δεδομένα από τα αντίγραφα ασφαλείας – καλύπτοντας παράλληλα το κόστος αμοιβής του προσωπικού προκειμένου να επιτευχθεί η αδιάλειπτη συνέχεια εργασιών και η έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.

Το πεδίο ασφαλιστικής κάλυψης του κυβερνοχώρου θα συνεχίσει να επεκτείνεται,όπως και οι περιπτώσεις επιθέσεων, σύμφωνα με τον Mark Camillo. Οι εταιρικές συνεργασίες μεταξύ ασφαλιστικών και τεχνολογικών εταιρειών θα αυξάνονται, προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα.

Κώστας Βούλγαρης: Η Ελληνική πραγματικότητα

Οι διαδικτυακές απειλές δεν είναι πια προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων καθώς ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιλαμβάνεται ότι οι διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν μια σοβαρή απειλή για τις ίδιες.

Σκιαγραφώντας την ελληνική αγορά, ο Κώστας Βούλγαρης, Financial Lines and Casualty Manager, AIG, επεσήμανε ότι οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις είναι πιο εκτεθειμένεςσχετικά με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών από τους υπαλλήλους τους, έχουν χαμηλότερο budget στη διάθεση τους για συστήματα ΙΤ και είναι πιο ευάλωτες οικονομικά.

Στις «ελληνικές» ζημιές περιλαμβάνονται ο ψυχολογικός εκβιασμός, η διακοπή εργασιών,malware, ransomware και παράγοντας ανθρώπινο λάθος.

Επεξηγώντας την «ανατομία» ενός Cyber Claim και τις 4 Φάσεις του συμβάντος, ο κ. Βούλγαρης επισημαίνει πως στο στάδιο της 1ης Φάσης, που διαρκεί ένα 24ωρο γίνονται τα εξής 7 βήματα: Ενεργοποίηση της τηλεφωνικής υποστήριξης / αναγγελίας, Οι Σύμβουλοι Ασφαλείας Πληροφορικής και οι δικηγόροι αντιδρούν με αυστηρά SLAs, Εκτίμηση γεγονότος και πρώτες συμβουλές, Διατήρηση εμπιστευτικότητας, Διαχείριση κρίσης, Ανάλυση της διαρροής και προσπάθεια κατανόησης του σκοπού της και Εντοπισμός των στοιχείων που έχουν διαρρεύσει.

Στη Φάση 2 (μεταξύ 24 και 48 ωρών) γίνεται η εκτίμηση του προβλήματος και δημιουργία σχεδίου αντίδρασης. Παρέχονται συμβουλές σχετικά με την ενημέρωση των ανθρώπων που χάθηκαν τα δεδομένα τους, σχετικά με την επικοινωνία με ρυθμιστικές αρχές, συνεχίζοντας την ανάλυση του περιστατικού. Η επιλογή συμβούλου επικοινωνίας και διαχείρισης του γεγονότος, όπως και η διαχείριση περιστατικών εκβιασμού, περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης της δεύτερης ημέρας.

Στη Φάση 3 (48 προς 72 ώρες), καταστρώνεται το αναλυτικό σχέδιο για την ενημέρωση των παθόντων, γίνεται ενημέρωση Αρχών και «διαπραγμάτευση» μαζί τους, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες από τις ομάδες των Συμβούλων (PR /IT forensic/ διαχείρισης εκβιασμού) σύμφωνα με τις ανάγκες. Συμβουλές για την παρακολούθηση των συστημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας τους, περιλαμβάνονται στην «ατζέντα» της Φάσης 3.

Οι δράσεις της Φάσης 4 (από 72 ώρες και μετά) αφορούν την εκτίμηση του κόστους και των ζημιών, τη συνέχιση των ενημερώσεων των παθόντων και των επαφών με τις Αρχές, διαχείριση σχέσεων με τρίτους που επηρεάστηκαν, συνεργασία με αστυνομικές αρχές, αναγνώριση πιο μακροπρόθεσμων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ενέργειες για αποζημιώσεις και περιορισμού της ζημιάς και ποσοτικοποίηση της απαίτησης για διακοπή εργασιών.

Read More

Οι 9 προκλήσεις του ΣΕΜΑ και η νέα γενιά μεσιτών

Αναδημοσίευση από www.insurance-eea.gr

Του Γιάννη Βερμισσώ

Αποδεικνύοντας υψηλή συσπείρωση, τα μέλη του ΣΕΜΑ παραβρέθηκαν στην εκδήλωση εορτασμού των 30 ετών του Συνδέσμου, τίμησαν με βραβεύσεις τους ανθρώπους που συνέβαλλαν στην εξέλιξή του, και επέδειξαν ενδιαφέρον και διάθεση για μια πιο Συλλογική και συντονισμένη πορεία του κλάδου. Εμφανές το στοιχείο της 2ης γενιάς μεσιτών σε παράλληλη πορεία με την παλαιότερη.

Με μηνύματα ενότητας και νέας εκκίνησης,  ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος κατέγραψε την ανάγκη συλλογικών κινήσεων που θα οδηγήσουν σε ένα καλύτερο μέλλον τους ασφαλειομεσίτες. Στην ίδια κατεύθυνση παρότρυναν για μια πιο δυναμική συνέχεια και οι βραβευθέντες που είχαν διατελέσει πρόεδροι, κύριοι Ι. Μακρυμίχαλος, Ν Μακρόπουλος, Σιμ. Ξηρογιαννόπουλος  Λ. Κόκκινος, Γ. Καραβίας, Γ. Κούμπας, Δ. Ζαφειρίου και η Αντιπρόεδρος κυρία Αγγ. Νταλιάνη.

Στην πολυπληθή εκδήλωση, παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι-στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών αναγνωρίζοντας – σε συζητήσεις- τη συμβολή των μεσιτών στην εξέλιξη της ιδιωτικής ασφάλισης καθώς και την αξία των μεσιτών ασφαλίσεων στην προαγωγή της ασφαλιστικής συνείδησης. Ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής και η κυρία Ευγενία Καφφετζή μαζί με τον πρόεδρο κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλο ήταν οι κεντρικοί συντονιστές της εκδήλωσης και των βραβεύσεων ενώ σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έδειξε το ενδιαφέρον με το οποίο κινείται πλέον ο ΣΕΜΑ στην νέα εποχή.

Ο  πρόεδρος κ. Ξηρογιαννόπουλος επιχειρώντας να δώσει ένα στίγμα για τον ΣΕΜΑ «χθες» «σήμερα» και «αύριο» εκφώνησε χαιρετισμό που τονίζοντας μεταξύ άλλων:

Ο ΣΕΜΑ σήμερα: 

«Εορτάζουμε την ολοκλήρωση ενός κύκλου 30 ετών επιτυχημένης πορείας και παρουσίας του Συνδέσμου στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς και… εγκαινιάζουμε έναν ακόμα νέο κύκλο δράσεων, υποσχόμενοι άπαντες, μέλη της διοίκησης αλλά και τα μέλη του ΣΕΜΑ, ότι με  όραμα, συλλογικότητα και επαγγελματισμό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε την αναβάθμιση του ΣΕΜΑ και την επόμενη ημέρα, καθιστώντας το Σύνδεσμό μας ακόμα πιο ισχυρό, με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή στην «νέα εποχή».

Οι 9 προκλήσεις και η νέα γενιά μεσιτών 

Η νέα γενιά Μεσιτών Ασφαλίσεων, τόνισε ο κ. Ξηρογιαννόπουλος «έχοντας αναλάβει τα ηνία του Συνδέσμου, καλεί το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του ΣΕΜΑ, επιδεικνύοντας σύμπνοια, συλλογικότητα, αποφασιστικότητασυνδράμοντας, με τον τρόπο αυτό, στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο, για μια ασφαλιστική αγορά πιο ισχυρή, πιο παραγωγική.

Σας καλώ λοιπόν όλους σήμερα:

1. Να στηρίξουμε τον θεσμό.

2. Να αφήσουμε πίσω τα λάθη μας και με διάθεση αυτοκριτικής…

3. Να εστιάσουμε όλοι μαζί σε έναν κοινό σκοπό.

4. Να κοιτάξουμε μπροστά.

5. Να κινηθούμε με διάθεση εξωστρέφειας.

6. Να μιλήσουμε στην επιχειρηματική κοινότητα για τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης.

7. Να πλησιάσουμε περισσότερο την κοινωνία.

8. Να επενδύσουμε στην υπεραξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

9. Να ανεβάσουμε τον Μεσίτη Ασφαλίσεων σε ένα ακόμη υψηλότερο σκαλοπάτι του επιχειρείν.»

Ιστορική Διαδρομή – Επιτεύγματα 

Επί τρεις δεκαετίες, επισήμανε ο κ. Ξηρογιαννόπουλος, «ο ΣΕΜΑ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή δράσης στηρίζοντας σειρά αιτημάτων των Μεσιτών Ασφαλίσεων, με πρώτο και βασικότερο τη θεσμική κατοχύρωση του Μεσίτη Ασφαλίσεων.

Την κατοχύρωση του επαγγέλματός μας την οφείλουμε στα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΜΑ, που εξ αρχής έθεσαν το θέμα, ζητώντας από την πολιτεία την αναγνώριση και την θέσπιση διά νόμου, του ιδιαίτερου ρόλου και της ξεχωριστής θέσης που οι Μεσίτες Ασφαλίσεων κατέχουμε στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ως εκπρόσωποι και εντολοδόχοι του ασφαλιζόμενου πελάτη μας. Στα χρόνια που πέρασαν ο ΣΕΜΑ έδωσε και κέρδισε πολλές μάχες. Αν όμως θα έπρεπε να ξεχωρίσω την πιο σημαντική, αυτή αναμφίβολα είναι ότι πέτυχε να θέσει υπό τη σκέπη του την πλειονότητα των μεσιτικών γραφείων της ασφαλιστικής αγοράς, καθιστώντας έτσι τη φωνή του πιο δυνατή, πιο ηχηρή, πιο αποτελεσματική».

Η συμβολή του ΣΕΜΑ στην οικονομική σταθερότητα 

Σύμφωνα με τον κ. Ξηρογιαννόπουλο «σήμερα, ο ΣΕΜΑ, πιο ισχυρός από ποτέ, συνεχίζει να δίνει το στίγμα των προθέσεών του, εκπροσωπώντας μια επαγγελματική ομάδα, η οποία στην τελευταία και πιο δύσκολη δεκαετία της ιστορίας της, κέρδισε ένα ακόμη στοίχημα: όχι απλά επιβίωσε μιας πρωτόγνωρης οικονομικής ύφεσης για τη χώρα, αλλά στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια της οικονομίας και της κοινωνίας μας να εξέλθει της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, διατηρώντας σταθερά τη θέση της ανάμεσα στους ισχυρούς «παίχτες» της αγοράς μας.

Στα δέκα (10) αυτά πραγματικά δύσκολα χρόνια, οι Μεσίτες Ασφαλίσεων, στηρίζοντας το υγιές επιχειρείν με την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρείχαν, ανέλαβαν το φορτίο που τους αναλογούσε, ώστε οι μεγάλες ή μικρές επενδύσεις, κρίσιμες για την οικονομία της χώρας, να υλοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση και με το λιγότερο δυνατό ρίσκο. Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και διεκδίκησαν την διατήρηση των οικονομικών μεγεθών τους και την ισχυρή θέση τους στην αγορά. Κυνήγησαν την παραγωγή. Διεκδίκησαν νέο τζίρο. Τόνωσαν τη ζήτηση των ασφαλιστικών προϊόντων και ήλθαν πιο κοντά στον ασφαλισμένο, είτε επρόκειτο για  επιχειρηματία, είτε για επενδυτή, είτε για εργαζόμενο, είτε για οικογενειάρχη.

Ο ΣΕΜΑ από την πλευρά του, με τις συντονισμένες δράσεις του, πάλεψε για τα επαγγελματικά συμφέροντα των Μεσιτών Ασφαλίσεων, μαχόμενος σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Παράλληλα, πρωταγωνίστησε σε όλες τις πρωτοβουλίες του κλάδου που στόχο είχαν την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη»

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΔΤ του ΣΕΜΑ.

Read More

30 χρόνια ΣΕΜΑ: Με κοινό όραμα για μια ισχυρότερη ασφαλιστική αγορά

Πρόσκληση σε όλους τους μεσίτες ασφαλίσεων να στηρίξουν με αποφασιστικότητα το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, απηύθυνε χθες ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (Σ.Ε.Μ.Α.), κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, μιλώντας από το βήμα εκδήλωσης του φορέα για τον εορτασμό 30 χρόνων από την ίδρυσή του, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην Κηφισιά.

Ο κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ο ΣΕΜΑ, επί 30 έτη έδωσε δυναμικό παρόν στα κοινά, συμβάλλοντας τα μέγιστα για τη στήριξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης. Σήμερα» όπως είπε «ο ΣΕΜΑ, πιο ισχυρός από ποτέ, συνεχίζει να δίνει το στίγμα των προθέσεών του, εκπροσωπώντας μια επαγγελματική ομάδα, η οποία στην τελευταία και πιο δύσκολη δεκαετία της ιστορίας της, κέρδισε ένα ακόμη στοίχημα: όχι απλά επιβίωσε μιας πρωτόγνωρης οικονομικής ύφεσης για τη χώρα, αλλά στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια της οικονομίας και της κοινωνίας μας να εξέλθει της κρίσης με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, διατηρώντας σταθερά τη θέση της ανάμεσα στους ισχυρούς «παίχτες» της αγοράς μας».

Αναφερόμενος στο μέλλον, ο κ. Ξηρογιαννόπουλος κάλεσε το σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου «να συμμετέχει ενεργά στις δράσεις του ΣΕΜΑ, επιδεικνύοντας σύμπνοια, συλλογικότητα, αποφασιστικότητα και ομόνοια, συνδράμοντας, με τον τρόπο αυτό, στην κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο, για μια ασφαλιστική αγορά πιο ισχυρή, πιο παραγωγική».

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της χθεσινής εκδήλωσης, απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε οκτώ πρωταγωνιστές του Συνδέσμου, για την πολυετή προσφορά τους στα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι συνέδραμαν τα μέγιστα ώστε ο ΣΕΜΑ να αποκτήσει ισχυρή φωνή.

Ειδικότερα τιμητική διάκριση έλαβε ο κ. Ιωάννης Μακρυμίχαλος, Επίτιμος Πρόεδρος του ΣΕΜΑ. Ο ίδιος δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθεί στην εκδήλωση, ωστόσο η Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ευγενία Καφφετζή, που παρέλαβε για λογαριασμό του την τιμητική διάκριση, ανέγνωσε ένα σύντομο μήνυμα του κ. Μακρυμίχαλου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, ο Επίτιμος Πρόεδρος του φορέα, χαρακτήρισε ορόσημο για το ΣΕΜΑ τα όσα έπραξε με σκοπό την επιμόρφωση του ασφαλιστικού κοινού ώστε να αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης, αλλά και την ενδυνάμωση και διεύρυνση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη.

Ο ΣΕΜΑ τίμησε επίσης τον Επίτιμο Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Νικόλαο Μακρόπουλο, ο οποίος παραλαμβάνοντας το βραβείο και αφού ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή που του έκανε, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο ΣΕΜΑ στα πρώτα χρόνια δράσης του, προκειμένου να εξασφαλίσει ο Μεσίτης Ασφαλίσεων τη θεσμική αναγνώριση της πολιτείας.

Τιμητική διάκριση έλαβε ακόμα ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Σίμος Ξηρογιαννόπουλος, ο οποίος, εμφανώς συγκινημένος διότι έλαβε τη διάκριση από τον υιό του και σημερινό Πρόεδρο του ΣΕΜΑ, κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλο, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι θα ήθελε να μοιραστεί τη διάκριση αυτή με όλα τα μέλη του ΣΕΜΑ, καθότι με τη δική τους προσφορά ο Σύνδεσμος κέρδισε όλες τις μάχες τις οποίες έδωσε στα 30 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ο ΣΕΜΑ τίμησε επίσης για την προσφορά του και τον πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου, κ. Λάμπρο Κόκκινο, ο οποίος ευχήθηκε ο Σύνδεσμος να έχει τη δύναμη να μεγαλουργήσει και τα επόμενα 30 χρόνια.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Καραβίας, που τιμήθηκε για το γεγονός ότι ηγήθηκε του φορέα επί οκτώ έτη, ευχήθηκε ο Σύνδεσμος να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο των εξελίξεων, να δίνει λύσεις, να προσφέρει στα κοινά και να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για την ασφαλιστική αγορά.

Τιμητική διάκριση έλαβε ακόμα ο κ. Γιώργος Κούμπας πρώην Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, ο οποίος στη σύντομη τοποθέτησή του υπογράμμισε ότι ο Σύνδεσμος καθιερώθηκε στον κλάδο από τη σκληρή δουλειά και επαγγελματικό που επέδειξαν τα μέλη του.

Η Επίτιμη Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Αγγελική Νταλιάνη, που τιμήθηκε για την πολυετή προσφορά της στο Σύνδεσμο, υπογράμμισε τη θεμελιώδη, όπως ανέφερε, σημασία που έχει για το γίγνεσθαι της ασφαλιστικής αγοράς η συμβολή των μεσιτών ασφαλίσεων στα κοινά του κλάδου.

Τέλος, ο ΣΕΜΑ τίμησε χθες και τον Επίτιμο Αντιπρόεδρο, κ. Δημήτρη Ζαφείριου, ο οποίος προέτρεψε τους νεότερους μεσίτες ασφαλίσεων να αγαπήσουν τον ΣΕΜΑ και να τον στηρίξουν με όλες τις δυνάμεις τους ώστε να συνεχίσει και στο μέλλον την επιτυχή του πορεία.

Ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ και υπεύθυνος για τη χθεσινή διοργάνωση, υποδεχόμενος τους οκτώ πρωταγωνιστές του Συνδέσμου για να παραλάβουν τις τιμητικές τους διακρίσεις, αφού υπογράμμισε την καθοριστική συνδρομή τους για την επιτυχή πορεία του ΣΕΜΑ, τόνισε ότι κοινό όραμα όλων των μεσιτών ασφαλίσεων πρέπει να είναι μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη ασφαλιστική αγορά.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης διανεμήθηκε το τελευταίο τεύχος του Broker’s Time, το οποίο ο Σύνδεσμος αφιέρωσε στη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυσή του. Μεγάλο μέρος της ύλης του αφορά σε εκτενή ιστορική αναφορά σχετικά με την πορεία του Συνδέσμου από το 1988 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα. Το σχετικό άρθρο επιμελήθηκε ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣΕΜΑ κ. Δημήτρης Ζαφειρίου.

Τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων τίμησαν με την παρουσία τους στη χθεσινή εκδήλωση ηγετικά στελέχη της εγχώριας και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, εκπρόσωποι Θεσμικών Φορέων, μέλη του Σ.Ε.Μ.Α, μεσίτες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιριών, καταξιωμένοι επιχειρηματίες και δημοσιογράφοι του κλαδικού και οικονομικού τύπου.

Δείτε το επετειακό video του ΣΕΜΑ:

Την επετειακή εκδήλωση του εορτασμού των 30 χρόνων του ΣΕΜΑ υποστήριξαν οι παρακάτω εταιρίες:

Πλατινένιος χορηγός: ΑΧΑ Ασφαλιστική

Χρυσός χορηγός: ERGO

Αργυροί χορηγοί: Allianz, Coface, Generali, Lloyd’s, Μινέττα Ασφαλιστική, Ολυμπία Οδός

Χορηγοί: AIG, ARAG, Asset Consulting, Ατλαντική Ένωση, Atradius, CNP Ζωής, DAS, Εθνική Ασφαλιστική, Eurolife ERB, Eurobrokers, Ευρώπη Ασφαλιστική, Fair Consulting, Groupama Ασφαλιστική, HDI Global SE, In-Con, Interamerican, KPMG, Metlife, NP Ασφαλιστική, Ορίζων, Πασκάλ & Στρατής, Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων, Συνεταιριστική, SQLearn

Χορηγός Ταχυδρομικών Υπηρεσιών: Speedex

Χορηγός Επικοινωνίας: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας: naftemporiki.gr

Υποστηρικτές Επικοινωνίας: Ασφαλιστική Αγορά, Ασφαλιστικό Marketing, Asfalisinet.gr, Insurance Daily News, Insurance-eea.gr, Insurance Forum, Insurance Innovation, Insuranceworld.gr, Underwriter

Λίγα Λόγια για τον Σ.Ε.Μ.Α.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων – Σ.Ε.Μ.Α. είναι ένα επαγγελματικό σωματείο με μέλη του Μεσίτες Ασφαλίσεων, νομικά και φυσικά πρόσωπα από όλη την Ελλάδα. Το συλλογικό όργανο των Μεσιτών Ασφαλίσεων, βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την πολιτεία, τις εποπτικές αρχές, τις ασφαλιστικές εταιρίες, καθώς και με αρμόδιους φορείς του εξωτερικού, αλλά και με τα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναβάθμιση του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης, τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και την τόνωση της ασφαλιστικής συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας.

Read More

ΣΕΜΑ: 30 χρόνια φέρνουμε την ασφάλιση μπροστά

Με κεντρικό μήνυμα «30 χρόνια φέρνουμε την ασφάλιση μπροστά», ο ΣΕΜΑ ολοκληρώνει την παραγωγή σειράς βίντεο τα οποία προβάλλει για τον εορτασμό των τριών δεκαετιών από την ίδρυσή του.

Τα βίντεο εστιάζουν στις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο Μεσίτης Ασφαλίσεων, στην αφοσίωσή του στον ασφαλισμένο, στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ως επαγγελματίας για την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης του Έλληνα πολίτη, καθώς και στο σεβασμό που επιδεικνύει στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, στον ασφαλισμένο, την οικονομία και στην κοινωνία.

Ο ΣΕΜΑ είναι «οι πράξεις του» αναφέρεται στο βίντεο, πράξεις που θα έχουν και συνέχεια και συνέπεια, με γνώμονα και στόχο τη στήριξη της χώρας.

Read More

Θαλάσσια σπορ: Πώς να προφυλαχθείτε από τραυματισμούς

Ανεξάρτητα από το αν επιδίδεστε σε waterskiing, wakeboarding, surfing, paragliding, kite surfing ή jet skiing, η συμμετοχή σε θαλάσσια σπορ μπορεί να είναι μια εξαιρετικά διασκεδαστική εμπειρία! Αλλά είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε δραστηριότητα, τους πιο συνηθισμένους τραυματισμούς και το πώς να προφυλαχθείτε.

Κοινοί τραυματισμοί σε θαλάσσια σπορ

Το θαλάσσιο σκι και όλα τα παρόμοια αθλήματα περιλαμβάνουν έλξη του αθλούμενου  από μια βάρκα μέσω ενός καλωδίου ή σχοινιού. Κατά την διάρκεια τέτοιου τύπου αθλητικών δραστηριοτήτων υπάρχουν επιπτώσεις συχνότερα στο κεφάλι και την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, ενώ ειδικότερα οι τραυματισμοί στο θαλάσσιο σκι προκαλούν κακώσεις, μυϊκές θλάσεις και διαστρέμματα στα γόνατα, τους ώμους και τους αστραγάλους.

Σε αθλητικές δραστηριότητες υψηλών ταχυτήτων (skiing, surfing & kiteboarding) μπορεί να υπάρχει πρόσκρουση του αθλούμενου στην σανίδα πλοήγησης και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα. «Ανεξάρτητα από την αθλητική δραστηριότητα ;oπου συμμετέχετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τους πιθανούς κινδύνους αλλά και τους τρόπους πρόληψης όσο και αντιμετώπισης όλων των τύπων των αθλητικών κακώσεων που σχετίζονται με τα θαλάσσια σπορ» αναφέρει  ο Δρ Νικόλαος Θ. Ροΐδης, MD, PhD, DSc, Διευθυντής του Τμήματος Ισχίου και Γόνατος, Νοσοκομείο Metropolitan General.

Επιπλέον, η έρευνα έχει καταδείξει ότι οι τραυματισμοί δεν συσχετίζονται απαραιτήτως με την απειρία. «Οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι οστικοί ή οι μυϊκοί τραυματισμοί σε αθλητικές δραστηριότητες στην θάλασσα δεν εμφανίζονται μόνο στους αρχάριους συμμετέχοντες, αλλά βλέπουμε παρόμοιους τραυματισμούς τόσο σε αρχάριους όσο και σε επαγγελματίες αθλητές» σημειώνει ο Δρ Ροΐδης και προσθέτει: «Ευτυχώς η χειρουργική μας ομάδα είναι πεπειραμένη στην αντιμετώπιση όλων των τύπων αθλητικών κακώσεων και προσφέρουμε όλο το εύρος συντηρητικής όσο και χειρουργικής αντιμετώπισης των αθλητικών κακώσεων των σχετιζόμενων με τα θαλάσσια σπορ».

Βήματα για να αποτρέψουμε κοινούς αθλητικούς τραυματισμούς στο νερό

Μερικοί τραυματισμοί είναι αποτρέψιμοι και αυτές είναι μερικές προφυλάξεις που μπορείτε να πάρετε:

Καλή ενυδάτωση 

Το μυοσκελετικό σύστημα και ειδικότερα οι μύες σας λειτουργούν καλύτερα όταν ενυδατώνονται. Η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει μυϊκές κράμπες και μπορεί να οδηγήσει σε θλάσεις ή ρήξεις μυών. Ο Δρ Ροΐδης εξηγεί εδώ ότι «ένα σημαντικό μέρος της πρόληψης τραυματισμών μπορεί να γίνει προτού καν μπούμε στο νερό. Για την βέλτιστη σωματική δραστηριότητα ένας συνδυασμός ενυδάτωσης με νερό και διάλυμα ηλεκτρολυτών είναι η καλύτερη λύση».

Διατάσεις 

Ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και σε κάθε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Οι διατάσεις αυξάνουν το εύρος της κίνησής σας και αποτρέπουν τους τραυματισμούς και τις μυϊκές θλάσεις. Η «επαρκής προθέρμανση οδηγεί σε χαμηλότερο κίνδυνο τραυματισμών τόσο για αθλητισμό εδάφους όσο και για αθλητικές δραστηριότητες στην θάλασσα» τονίζει το Δρ Ροΐδης.

Ασφάλεια νερού

Φορέστε ένα σωσίβιο γιλέκο όταν συμμετέχετε σε θαλάσσια σπορ. Ακόμη και οι καλύτεροι κολυμβητές μπορεί σε κάποιες συνθήκες να κουραστούν πολύ και να υπάρξει σημαντικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν ότι ένα σωσίβιο απαιτείται κατά την οδήγηση σκάφους ή σε ένα σκι θαλάσσης, αλλά είναι απαραίτητο ακόμα και σε πιο ελαφρές αθλητικές δραστηριότητες όπως οι σανίδες πλοήγησης σε όρθια θέση (SUP, stand up paddles).

Γνωρίστε τα όριά σας 

Η συμμετοχή σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες προϋποθέτει δεξιότητα, δύναμη και εμπειρία. Αυξήστε προοδευτικά την ένταση ανάλογα με τις ικανότητές σας και την εμπειρία σας.

Φορέστε ένα κράνος 

Ανάλογα με το είδος της αθλητικής δραστηριότητας πρέπει  να φορέσετε ένα κράνος για να αποφύγετε ένα τραυματισμό κεφαλής. Ένα τραύμα στο κεφάλι στο νερό δεν είναι λιγότερο σοβαρό από ότι στο έδαφος.

Κάντε ένα διάλειμμα 

Εάν έχετε ένα τραυματισμό ή μια μυϊκή θλάση, σταματήστε την δραστηριότητα και χαλαρώστε έτσι ώστε ο τραυματισμός σας να μην επιδεινωθεί. Στην συνέχεια θα πρέπει να αναζητηθεί κατάλληλη ιατρική φροντίδα ανάλογα με την σοβαρότητα του τραυματισμού.

Read More

Τα πιο τρελά, τρελά αιτήματα για αποζημίωση στην ταξιδιωτική ασφάλιση

Αναδημοσίευση από www.underwriter.gr

Από ειδύλλιο που δε στέριωσε και τουρίστα που πέφτει πάνω σε στάση λεωφορείου επειδή χάζεψε αιθέριες υπάρξεις με μπικίνι μέχρι πιθήκους που κλέβουν ρούχα και άντρα που παθαίνει καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν σε οίκο ανοχής, δεν είναι λίγες οι φορές που ασφαλιστικές εταιρείες έζησαν το θέατρο του παραλόγου, αφού κλήθηκαν να αποζημιώσουν πελάτες τους επειδή στις διακοπές τους, αυτό που τους συνέβη, μάλλον συμβαίνει μία φορά στις χίλιες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ασφαλιστική αποζημίωσε τον ταλαιπωρημένο από τα βάσανα της ζωής πελάτη της, ενώ σε άλλες δεν το έκανε καθώς δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Αιτήματα για αποζημίωση με… happy end

Δύο παιδιά από το Κόρνγουολ έθαψαν την βιντεοκάμερα των γονιών τους στην άμμο για να έχουν σίγουρο το κεφάλι τους ότι όσο κολυμπάνε δε θα τους την κλέψει κάποιος επιτήδειος, όμως, μετά δε θυμούνταν που ακριβώς την είχαν θάψει με αποτέλεσμα οι γονείς να στραφούν στην ασφαλιστική τους και να αποζημιωθούν για τα άτακτα παιδιά τους.

Βρετανός τουρίστας χάζεψε με Βρετανίδες τουρίστριες με μπικίνι με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση λεωφορείου και να σπάσει τη μύτη του. Τα νοσοκομειακά έξοδα που προέκυψαν ευτυχώς καλύφτηκαν.

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μαλαισία ένα ζευγάρι γυρνώντας στο καταφύγιο όπου έμενε, ανακάλυψε ότι πίθηκοι είχαν “κλέψει” τα ρούχα τους και τα είχαν σκορπίσει στο δάσος. Το αίτημά τους για αποζημίωση βρήκε ανταπόκριση.

Ο γάμος των ονείρων της στην Καραϊβική παραλίγο να καταλήξει σε τραγωδία για μία νεαρή γυναίκα όταν το νυφικό της άρπαξε φωτιά από το μπάρμπεκιου. Ευτυχώς ο λίγων λεπτών σύζυγός της επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, την πέταξε μέσα στη θάλασσα και την έσωσε. Τα ρούχα και των δύο καταστράφηκαν, αλλά με την αποζημίωση που πήραν μάλλον δε θα προβληματίστηκαν ιδιαίτερα.

Μία γυναίκα έκανε διακοπές στη Σρι Λάνκα όταν έπεσε μια καρύδα στο κεφάλι της, ενώ ήταν ξαπλωμένη στη σκιά και διάβαζε το βιβλίο της. Ευτυχώς, βρήκε το δίκιο της.

Όταν το πορτοφόλι ενός απρόσεκτου Βρετανού έπεσε σε αποχέτευση στο Ισραήλ, εκείνος ζήτησε αποζημίωση όχι επειδή έχασε τις πιστωτικές κάρτες και τα μετρητά που κουβαλούσε πάνω του, αλλά για τα ιατρικά έξοδα που αναγκάστηκε να κάνει μετά από δάγκωμα σκορπιού.

Ανεκπλήρωτα… αιτήματα για αποζημίωση

Μία κοπέλα από την Αυστραλία αξίωσε αποζημίωση επειδή ένα αποτυχημένο ειδύλλιο στη Γαλλία της κατέστρεψε το ταξίδι, αλλά η ασφαλιστική της δε συγκινήθηκε από το ερωτικό της δράμα, οπότε δεν πήρε φράγκο.

Οικογένεια έκανε κάμπινγκ στην Ουαλία όταν ένας αλεξιπτωτιστής από κοντινή αεροπορική βάση έπεσε πάνω στη σκηνή τους με αποτέλεσμα να τους διαλύσει τον εξοπλισμό. Ατυχία διπλή αφού το αίτημά τους δε βρήκε ανταπόκριση από την ασφαλιστική τους.

Αφού ταλαιπωρήθηκε από ψύλλους για δύο ολόκληρες μέρες στο Παρίσι, ένα νεαρό ζευγάρι Βρετανών γύρισε στο Λονδίνο, έκαψε όλα τα ρούχα του και ζήτησε αποζημίωση για να τα αντικαταστήσει, αλλά τελικά τα πλήρωσαν μόνοι τους.

Όταν μία σκιέρ έφτασε σε θέρετρο στις Άλπεις με σκοπό να ευχαριστηθεί το σκι, ανακάλυψε ότι το χιόνι μάλλον δεν έφτανε. Γυρνώντας στην πατρίδα της τη Βρετανία, αξίωσε αποζημίωση για τον εξοπλισμό που είχε αγοράσει εν όψει του ταξιδιού της χωρίς, όμως, επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Δυτική Αφρική, ένας άντρας έπαθε καρδιακή προσβολή. Η ασφαλιστική του εταιρεία συμφώνησε να του καλύψει τα ιατρικά έξοδά του, όμως, αρνήθηκε να τον αποζημιώσει για τα λεφτά που πλήρωσε στον οίκο ανοχής όπου βρισκόταν την ώρα που υπέστη την καρδιακή προσβολή. Το επιχείρημά του ότι δεν έλαβε τελικά τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε πέρασε και δεν ακούμπησε.

Όταν η πραγματικότητα ξεπερνά τη φαντασία…

Για τις περιπτώσεις που ακολουθούν μπορεί να μη γνωρίζουμε αν αποζημιώθηκαν ή όχι οι παθόντες, όμως, μπροστά στο τι τους συνέβη, αυτό μάλλον αποτελεί μια ασήμαντη λεπτομέρεια. Αναλυτικότερα:

Ένας πατέρας ζήτησε αποζημίωση επειδή η κόρη του έκανε ένα αποτυχημένο κούρεμα κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών τους στην Ισπανία με αποτέλεσμα να χαλάσει η διάθεσή της και να καταστρέψει τις διακοπές όλων.

Δύο παραθεριστές στο Ντέβον ζήτησαν αποζημίωση επειδή μια αγέλη αγελάδων το έγλυψε και κατέστρεψε το χρώμα.

Συνταξιούχιος έκανε εμετό ενώ επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο με αποτέλεσμα να του πέσει η μασέλα στη θάλασσα και ζήτησε αποζημίωση για «χαμένη αποσκευή».

Όταν ένα γκρουπ παγιδεύτηκε ανάμεσα σε δύο καμηλοπαρδάλεις που τσακώνονταν και όταν η μία εκ των δύο έκανε πίσω, δημιουργήθηκε ένα μεγάλο βαθούλωμα στο βαν που μετέφερε το γκρουπ.

Και το καλύτερο για το τέλος, «Ελάφι χτύπησε μετωπικά με το παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου αφού σάστισε από χρωματιστό πανί που είδε κολλημένο πάνω του».

Read More

ΕΑΕΕ: Επειδή δεν ζούμε αιώνια…Ασφαλίζω σημαίνει φροντίζω

Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Επειδή δεν είμαστε βαμπίρ να ζούμε αιώνια και να μην αγχωνόμαστε για τη σύνταξη και εάν θα πάρουμε τελικά, καλό θα ήταν να προνοούμε για το μέλλον από τώρα! Αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει από το νέο, χιουμοριστικό video της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), το οποίο παρουσιάστηκε σε ψηφιακό περιβάλλον πριν λίγες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΑΕΕ, στο πλαίσιο της παρουσίασης της δεύτερης φάσης της επιτυχημένης διαδικτυακής καμπάνιας με τίτλο «Σε μένα θα τύχει;», παρουσίασε το επόμενο video της καμπάνιας, με πρωταγωνιστές τους Λευτέρη Ελευθερίου και Θανάση Τσαλταμπάση.

Στο καινούριο video της καμπάνιας, ο Θανάσης και ο Λευτέρης συνομιλούν, ανάμεσα στα γυρίσματα που κάνουνε για ένα έργο με …βαμπίρ! Ο Λευτέρης, που είναι και τύπος της πρόληψης γενικά, βρίσκει φοβερή «τη φάση» των βαμπίρ γιατί δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τίποτα, ούτε για την ηλικία τους, ούτε για το ότι μεγαλώνουν, ούτε για το πότε και εάν θα πάρουν σύνταξη. Ο Θανάσης από την άλλη, που είναι και τύπος λίγο πιο χαλαρός και δεν αγαπάει καθόλου τον προγραμματισμό για το μέλλον του, δεν αγχώνεται καθόλου. Και με πολύ σιγουριά επιβεβαιώνει στον συμπρωταγωνιστή του Λευτέρη ότι δεν έχει ανάγκη να κάνει ασφάλιση για σύνταξη! «Έχω καιρό ακόμα», «σε μένα θα τύχει να μείνω χωρίς σύνταξη;» αναφέρει με απόλυτη αυτοπεποίθηση στο video.

Τη σπαρταριστή συνέχεια της ιστορίας που κάνει το Θανάση να σκεφτεί λίγο διαφορετικά το θέμα, μπορείτε να τη δείτε στο video που ακολουθεί: 

Read More

«Έπεσαν μέσα» τα Lloyd’s για δεύτερη φορά με το νικητή του Μουντιάλ!

Αναδημοσίευση από www.insuranceworld.gr

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Πριν το εναρκτήριο λάκτισμα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της Ρωσίας, η ιστορική (αντ)ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου Lloyd’s είχε προβλέψει ότι η Γαλλία θα σήκωνε το βαρύτιμο τρόπαιο. Και αποδείχθηκε σωστή, για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ, μια και είχε «πέσει μέσα» και τέσσερα χρόνια πριν, όταν είχε προβλέψει ότι τα γερμανικά «πάντσερ» θα κατακτούσαν το Κύπελλο στα γήπεδα της Βραζιλίας.

Τα Lloyd’s βάσισαν την πρόβλεψή τους σε μελέτη που εκπόνησαν σε συνεργασία με το βρετανικό Κέντρο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ερευνών (Centre for Economic and Business Research-CEBR), το οποίο υπολόγισε την σωρευτική αξία όλων των ποδοσφαιρικών ομάδων που συμμετείχαν στο φετινό Μουντιάλ στα 13,1 δις. στερλίνες.

Η ομάδα της Γαλλίας είχε ανακηρυχθεί πρωταθλήτρια σε όρους «ασφαλίσιμης αξίας» (insured value), καθώς αυτή υπολογίστηκε στα 1,4 δις. στερλίνες. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αγγλία (τέταρτη στα γήπεδα…) με ασφαλίσιμη αξία 1,17 δις. στερλίνες και στην Τρίτη θέση η Βραζιλία (1,1 δις. στερλίνες)

Αντίστοιχη ανάλυση είχαν πραγματοποιήσει τα Lloyd’s και πριν από το Μουντιάλ του 2014, με τη Γερμανία να ανακηρύσσεται πρώτα ομάδα με τη μεγαλύτερη ασφαλίσιμη αξία και στη συνέχεια πρωταθλήτρια κόσμου. Για να υπολογίσει την ασφαλίσιμη αξία, το CEBR χρησιμοποίησε τις αποδοχές των ποδοσφαιριστών και τα έσοδά τους από άλλες πηγές (διαφημιστικές καμπάνιες, κλπ.) καθώς και μια σειρά πρόσθετων δεικτών, για να κατασκευάσει ένα οικονομικό μοντέλο που υπολογίζει τα έσοδα των ποδοσφαιριστών μέχρι τη συνταξιοδότησή τους.

Read More
arrow_upward