Πρόταση Ασφάλισης Σκάφους

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

  1. Στοιχεία ιδιοκτήτη

  2. Στοιχεία σκάφους

  3. Στοιχεία μηχανών

  4. Όρια ναυσιπλοϊας & χρήση

  5. Τρέχουσες εμπορικές αξίες σκάφους

  6. Προαιρετικές καλύψεις

  Επέκταση ορίων αστικής ευθύνης πέραν των ορίων του Ν2743/99Επέκταση αστικής ευθύνης από/προς σκιέρΚάλυψη σώματος σκάφους & μηχανών (hull & machinery)Κάλυψη μηχανικών βλαβών (machinery damage)Κάλυψη αγώνων (racing risk)

  7. Προηγούμενη ασφάλιση

  8. Γενικές πληροφορίες

  9. Διάρκεια – Τρόπος πληρωμής

  Επισήμανση
  H πρόταση ασφαλισης – ερωτηματολόγιο βασίζεται στην ακρίβεια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
  Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  Η Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας κα της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ), λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητά τους.

  Ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, αναγράφονται λεπτομερώς στη Πολιτική Ιδιωτικότητας της εταιρίας μας, η οποία έχει αναρτηθεί και βρίσκεται στη διάθεσή σας, στην ιστοσελίδα μας www.xirogiannopoulos.gr.

  arrow_upward