Φόρμα Ασφάλισης Μεταφορών

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

1. Στοιχεία ιδιοκτήτη

2. Ασφαλισμένο ταξίδι & μεταφερόμενο εμπόρευμα

3. Ασφαλισμένη αξία

4. Ασφαλιστικές καλύψεις

Βασικοί κίνδυνοι

Ρήτρα ΑΡήτρα ΒΡήτρα C

Πρόσθετοι κίνδυνοι

Νερό θαλάσσης, λίμνης, ποταμού ή βροχήςΕπαφή με ξένες ουσίες ή άλλα εμπορεύματαΜη παράδοση ή κλοπή ολόκληρων κόλλωνΈλλειμμα, κλοπήΘραύση, εκδορές, στρεβλώσεις, κοιλωμάτα ή σχίσιμοΟλική ζημία ή απώλεια του μεταφορικού μέσουΠόλεμος, νάρκες, τορπίλλες (για θαλάσσιο & αεροπορικό ταξίδι)Απεργίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες

5. Ημερομηνία φόρτωσης & έναρξης ασφάλισης

Επισήμανση
H πρόταση ασφάλισης – ερωτηματολόγιο βασίζεται στην ακρίβεια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας κα της ιδιωτικότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων» (ΓΚΠΔ), λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας παράλληλα τη νομιμότητά τους.

Ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, αναγράφονται λεπτομερώς στη Πολιτική Ιδιωτικότητας της εταιρίας μας, η οποία έχει αναρτηθεί και βρίσκεται στη διάθεσή σας, στην ιστοσελίδα μας www.xirogiannopoulos.gr.

arrow_upward