Πρόταση ασφάλισης οχήματος

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

  1. Στοιχεία ιδιοκτήτη

  2. Στοιχεία οδηγών & άδεια οδήγησης

  3. Στοιχεία οχήματος

  4.Προαιρετικές καλύψεις

  Θραύση κρυστάλλωνΠυρκαγιά, κλοπή (ολική & μερική), φυσικά φαινόμεναΙδίες ζημίες οχήματος (μικτή ασφάλιση)Οδική βοήθεια βλάβηςΝομική προστασία

  5.Ειδικές εκπτώσεις

  6.Προηγούμενο ασφαλιστήριο

  7. Διάρκεια – Τρόπος πληρωμής


  Παρατηρήσεις
  Η πρόταση ασφάλισης – ερωτηματολόγιο βασίζεται στην ακρίβεια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
  Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

  arrow_upward