Πρόταση ασφάλισης οχήματος

ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (.PDF)
Τα πεδία με * είναι προαιρετικά για την υποβολή προσφοράς ασφάλισης.

1. Στοιχεία ιδιοκτήτη

2. Στοιχεία οδηγών & άδεια οδήγησης

3. Στοιχεία οχήματος

4.Προαιρετικές καλύψεις

Θραύση κρυστάλλωνΠυρκαγιά, κλοπή (ολική & μερική), φυσικά φαινόμεναΙδίες ζημίες οχήματος (μικτή ασφάλιση)Οδική βοήθεια βλάβηςΝομική προστασία

5.Ειδικές εκπτώσεις

6.Προηγούμενο ασφαλιστήριο

7. Διάρκεια – Τρόπος πληρωμής


Παρατηρήσεις
Η πρόταση ασφάλισης – ερωτηματολόγιο βασίζεται στην ακρίβεια και ειλικρίνεια των προσκομιζόμενων στοιχείων από τον Λήπτη της Ασφάλισης, ιδίως των στοιχείων εκείνων που είναι σημαντικά για την εκτίμηση του κινδύνου.
Η υποβολή της παρούσας πρότασης δεν συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης ούτε αποτελεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

arrow_upward