Συντάκτης: Xirogiannopoulos Insurance

2,98 δισ. ευρώ οι αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς το 2012

Εκπληρώνοντας την αποστολή της, η ασφαλιστική αγορά κατέβαλε συνολικά € 2,98 δισ. σε αποζημιώσεις το 2012. Σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπόνησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), οι αποζημιώσεις του 2012 ήταν ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος (-1,2%).

Όμως, ως βασικό γενικό συμπέρασμα της μελέτης καταγράφεται το γεγονός ότι την τελευταία τετραετία οι αποζημιώσεις παρουσιάζουν σχετική σταθερότητα -στο ύψος των € 3 δισ.- παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ασφαλίστρων έχει μειωθεί συνολικά 19% μετά το 2009 (από € 5,4 δισ. σε € 4,4 δισ.).

Αναλυτικότερα, το 2012 στις Γενικές Ασφαλίσεις οι αποζημιώσεις άγγιξαν τα € 994 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 8,9% σε σχέση με το 2011, ενώ στις Ασφαλίσεις Ζωής οι αποζημιώσεις παρουσίασαν αύξηση 3,1%, φθάνοντας τα € 2 δισ. περίπου.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Α. Σαρρηγεωργίου σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης της ΕΑΕΕ, ανέφερε : «Η χρησιμότητα του θεσμού της Ασφάλισης αποδεικνύεται ακόμα πιο ουσιαστική σε περιόδους οικονομικής δυσπραγίας. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά συνεχίζει να εκπληρώνει το σταθεροποιητικό της ρόλο στην οικονομία και την κοινωνία, αποζημιώνοντας καθημερινά τους ασφαλισμένους της».

 

Δείτε τα συνοπτικά στοιχεία εδώ.

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr

Read More

Εντείνονται οι έλεγχοι της τροχαίας για τα ανασφάλιστα οχήματα

Νέα δεδομένα στο κυνήγι των ανασφάλιστων αυτοκινήτων δημιουργεί η συνεργασία του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κέντρο Πληροφοριών και Ελληνική Αστυνομία έχουν διασυνδεθεί, μέσω του προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και μόλις ο αστυνομικός σταματήσει ένα αυτοκίνητο για έλεγχο μιλάει με το κέντρο και διαπιστώνει αμέσως εάν είναι ασφαλισμένο ή όχι.
Ήδη μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε ότι αφορά την ασφάλιση σε 12.000 περίπου οχήματα ενώ περί τα 1.100 «πιάστηκαν» ανασφάλιστα.
Στη συνέχεια το nextdeal.gr παρουσιάζει την εγκύκλιο του Κέντρου Πληροφοριών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες από τις οποίες ζητά να αποστέλλονται σωστά τα στοιχεία προκειμένου να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στη διάρκεια των ελέγχων.

Η εγκύκλιος

«Κύριοι,
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι έχει επέλθει σύνδεση των αρχείων του Κέντρου Πληροφοριών με την Ελληνική Αστυνομία, μέσω του συστήματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ώστε οι έλεγχοι ασφάλισης των οχημάτων από την αστυνομία να μπορούν να γίνονται όλες τις ώρες της ημέρας άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.
Τα στοιχεία που θα λαμβάνει η αστυνομία, μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα στο Κέντρο Πληροφοριών, θα είναι τα εξής: Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ημερομηνία αναζήτησης της ασφάλισης (σημερινή ή προγενέστερη), χρήση οχήματος, ασφαλιστική επιχείρηση, ημερομηνία έναρξης  και λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και το ΑΦΜ του ασφαλισμένου.
Συνεπώς, η απάντηση που θα λαμβάνει η αστυνομία θα είναι όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, στην περίπτωση που το όχημα είναι ασφαλισμένο, ή επιστροφή του μηνύματος με την ένδειξη ότι «δεν βρέθηκε ασφάλιση του οχήματος κατά την ημερομηνία που δώσατε στο Κέντρο Πληροφοριών»
Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης ή διαμαρτυρίας από τους ασφαλισμένους θα παρακαλούσαμε να αποστέλλονται τα αρχεία στο Κέντρο Πληροφοριών άμεσα και ανελλιπώς, όπως αυτά έχουν ήδη καθοριστεί.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία»

(Αναδημοσίευση από Next Deal)

Read More

Εγκύκλιος της ΤτΕ / ΔΕΙΑ προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα αναφορικά με πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού

Με σχετική της εγκύκλιο, η Τράπεζα της Ελλάδος / Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης καλεί τις τράπεζες να συμμορφωθούν με την νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι οφείλουν να τηρούν την αρχή της καλής πίστης κατά τις συναλλαγές τους  με τους ασφαλιζόμενους / δανειολήπτες για την προώθηση των ασφαλιστικών προϊόντων.

Από την παρέμβαση της ΔΕΙΑ, καθίσταται σαφές προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα ότι:

 •  Ο δανειολήπτης διατηρεί ακέραιο το συμβατικό του δικαίωμα να συνεργάζεται με ασφαλιστικό διαμεσολαβητή της επιλογής του και να προσκομίζει ασφαλιστήριο της επιλογής του, το οποίο εφόσον πληροί τις καλύψεις που ορίζονται από την δανειακή του σύμβαση θα πρέπει να γίνεται δεκτό από την Τράπεζα χωρίς καμία καθυστέρηση.
 • Η δανειακή σύμβαση δεν δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον δανειολήπτη να ασφαλιστεί στην συνεργαζόμενη με την Τράπεζα ασφαλιστική εταιρία και επιπλέον απαγορεύεται η οποιαδήποτε παραπομπή του δανειολήπτη σε ασφαλιστικό διαμεσολαβητή συνεργαζόμενο με αυτήν.
 • Οι Τράπεζες οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και προφορικώς τους δανειολήπτες σχετικά με την ιδιότητά τους και να αποφεύγουν κάθε μορφή παραπλανητικής πώλησης προς αυτούς. 

Η ενέργεια αυτή τις ΔΕΙΑ δικαιώνει τις διαρκείς προσπάθειες των διαμεσολαβούντων, μέσω των συλλογικών τους οργάνων, για την καθιέρωση υγιών όρων ανταγωνισμού στην ασφαλιστική αγορά και την προστασία του ασφαλιζόμενου από πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο 462/2013

 

Read More

Διευκρινήσεις για τα ανασφάλιστα οχήματα

Ενδιαφερόν άρθρο για την νέα νομοθεσία που αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα (αναδημοσίευση από Next Deal).

Read More

Ευχαριστήρια επιστολή Alfa Beta Roto s.a.

Στις 11/12/2012, η βιομηχανία εύκαμπτων υλικών συσκευασίας Alfa Beta Roto s.a. πραγματοποίησε εκδήλωση στο ξενοδοχείο «ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ» όπου παρέθεσε δείπνο για να ευχαριστήσει τους εκπροσώπους των συνασφαλιστριών εταιριών και τον μεσίτη ασφαλίσεων Σ.Ι.ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. για την άμεση ανταπόκριση στην καταβολή αποζημίωσης ποσού € 28,85 εκ. λόγω ολικής καταστροφής του εργοστασίου της, στην ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Διαβάστε την ευχαριστήρια επιστολή.

 

Read More

Δελτίο τύπου Σ.Ε.Μ.Α.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

Δελτίο τύπου ΣΕΜΑ

Read More

Αποζημίωση 25,85 εκ. € στην Alfa Beta Roto

Στο ποσό των 25,85 εκ. €, από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς για ένα συμβάν, καθορίσθηκε το ύψος της αποζημίωσης της Alfa Beta Roto, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, για τις ζημιές που υπέστη από την πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου 2011, στις εγκαταστάσεις της, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες ΑΧΑ (ηγήτρια στο συνασφαλιστήριο), INTERAMERICAN, ΕΘΝΙΚΗ, GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, ΕΥΡΩΠΗ και GENERALI, που συμμετείχαν στην κάλυψη της ζημιάς, με τη διαμεσολάβηση της μεσιτικής εταιρίας «Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers» και τη συνδρομή της εταιρίας πραγματογνωμόνων «Πασκάλ & Στρατής», στις 14 Δεκεμβρίου κατέληξαν σε συμφωνία με τη διοίκηση της Alfa Beta Roto για το τελικό ύψος της αποζημίωσης.

Η ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Alfa Beta Roto, εξασφάλισε στην εταιρία την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, ζημιών που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τα εμπορεύματα, αλλά και στην επακόλουθη απώλεια εισοδήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία με την Alfa Beta Roto, πέρα από το γεγονός ότι προβλέπει την καταβολή μιας εκ των μεγαλυτέρων αποζημιώσεων που χορηγήθηκε σε εταιρία στην Ελλάδα, χαρακτηρίσθηκε και από μια «σειρά θετικών ρεκόρ» για την ασφαλιστική αγορά, όπως:

 • τις 9 ημέρες που απαιτήθηκαν για τη συμφωνία της πρώτης προκαταβολής, ύψους 5 εκατ. ευρώ,
 • τις 24 ημέρες που απαιτήθηκαν – μετά από το αίτημα της οριστικής απαίτησης – για την σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης,
 • τους 4 ½ μήνες που μεσολάβησαν από την ημέρα της ζημιάς για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποδοχής της αποζημίωσης,
 • τις 6 ημέρες που μεσολάβησαν εν συνεχεία για την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης.

O κ. Χαράλαμπος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος της Alfa Beta Roto, αναφερόμενος στην κάλυψη της εταιρίας του, τόνισε ότι «η διαδικασία αποζημίωσης κύλησε σε πολύ γρήγορους χρόνους και χωρίς ουσιαστικά προβλήματα στην αποτίμηση της ζημιάς, γεγονός το οποίο οδήγησε στην πλήρη οικονομική κάλυψη της Alfa Beta Roto».

Ο κ. Eric Kleijnen, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ Ασφαλιστικής δήλωσε: «Η Alfa Beta Roto είναι ένα βασικό παράδειγμα για το τι μπορεί να προσφέρουν οι αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες  καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προφυλάξουν την επιχείρηση του πελάτη ενώνοντας την ενέργειά τους, την καλή τους πίστη και τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα. Μια τέτοια περίπτωση αποδεικνύει πώς η ασφάλιση είναι κοντά στην κοινωνία, παρέχοντας προστασία στους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δείχνει, επίσης, πόσο οικονομικά ισχυρές πρέπει να είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να προβούν άμεσα στη χρηματοδότηση δημιουργικών λύσεων, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στον πελάτη να επιστρέψει στις κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η Alfa Beta Roto αναζήτησε την καλύτερη διαθέσιμη στην αγορά λύση με βάση συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια και συνεπώς έλαβε τα οφέλη της σοφής της επιλογής».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεσιτικής εταιρίας, Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers, κ. Σίμος Ξηρογιαννόπουλος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω δήλωσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι έξι ασφαλιστικές, σε συνεργασία με τη μεσιτική εταιρία και τους πραγματογνώμονες, έδωσαν τη δυνατότητα σε μια απόλυτα υγιή εταιρία, με τοπική και εξαγωγική δραστηριότητα, να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα απρόσκοπτα στο έργο της, να επανακτήσει την παραγωγική της δυνατότητα, να διατηρήσει το πελατολόγιό της και, κυρίως, να διασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας παρά τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες».

Read More

Ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας

Η ανεπάρκεια και τα προβλήματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα  υψηλά κόστη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις, νοσήλια, κλπ)  που παρέχει ο ιδιωτικός τομέας, καθιστούν απαραίτητη την συμπλήρωση της κοινωνικής ασφάλισης με κάποιο ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας.

Η πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα παρέχουν στην αγορά τέτοιου είδους  ιδιωτικά προγράμματα ασφάλισης υγείας, τα οποία ουσιαστικά είναι προκαθορισμένα και προτιμολογημένα, ανά ηλικία και φύλο, από την ασφαλιστική εταιρία. Ο ασφαλισμένος μπορεί όμως να επιλέξει μεταξύ διαφόρων παραμέτρων (ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης, θέση νοσηλείας, κλπ) επιλογή που διαμορφώνει αντίστοιχα και το τελικό ετήσιο κόστος ασφάλισης.

Η δυνατότητα εισόδου – σύναψης ενός προγράμματος υγείας ηλικιακά, συνήθως ξεκινάει  από της πρώτες ημέρες μετά από την γέννηση (15 ημέρες) και ως καταληκτική ημερομηνία εισόδου ορίζεται το 60 έτος του ενδιαφερόμενου προς ασφάλιση.

Τα σύγχρονα προγράμματα υγείας έχουν σχεδιαστεί  ώστε να παρέχουν στον ασφαλιζόμενο αποτελεσματική κάλυψη υγείας και ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω παροχές.

 • Κάλυψη έως 100% εξόδων νοσηλείας στην Ελλάδα & το εξωτερικό.  
 • Απευθείας εξόφληση  των εξόδων νοσηλείας στα συνεργαζόμενα νοσοκομεία.
 • Καταβολή επιδομάτων.
 • Αντιμετώπιση σοβαρών & χρόνιων ασθενειών.
 • Επείγουσα μεταφορά σε νοσοκομεία.
 • Εξωνοσοκομειακές παροχές.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι στην Ελλάδα μέχρι σήμερα (σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες) τα ατομικά προγράμματα υγείας στην πλειονότητά τους έχουν ισόβια διάρκεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρία δεν έχει την δυνατότητα ούτε να τα ακυρώσει αλλά ούτε και να τα τροποποιήσει επομένως οι όροι μιας τέτοιας σύμβασης παραμένουν αμετάβλητοι. Η τάση πάντως πλέον και στην δική μας αγορά είναι τα νέα προγράμματα να γίνουν ετησίως ανανεούμενα και όχι πλέον ισόβιας διάρκειας.

Τέλος, μια παράμετρος που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την σύναψη μιας τέτοιας ασφαλιστικής σύμβασης είναι το ετήσιο κόστος ασφάλισης κατά την έναρξη αυτής. Η συνεχής εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό με τον καλπάζοντα ιατρικό πληθωρισμό, έχει σαν συνέπεια ο κλάδος Υγείας για την πλειονότητα των ασφαλιστικών εταιριών να παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αρνητικό αποτέλεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη και την «ισοβιότητα» των συμβολαίων αυτών αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες μην έχοντας άλλο τρόπο να διορθώσουν το  αποτέλεσμα του χαρτοφυλακίου τους (εφόσον δεν μπορούν να παρέμβουν στα εν ισχύ συμβόλαια) καταφεύγουν στην μοναδική διέξοδο που έχουν, που δεν είναι άλλη από την συνεχή αύξηση των ασφαλίστρων. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν παρουσιάζεται το φαινόμενο ετησίων αυξήσεων που κυμαίνονται σε ποσοστό 5% έως 15%. Το αρχικό κόστος ένταξης λοιπόν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι σχετικά προσιτό, με την έννοια ότι οι συνεχόμενες αυξήσεις του ασφαλίστρου σε βάθος χρόνου μπορούν να οδηγήσουν μελλοντικά σε αδυναμία πληρωμής του από τον ασφαλιζόμενο και ουσιαστικά στην αναγκαστική ακύρωσή του.

Σε όποια περίπτωση πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα διαμεσολαβούντα στην ασφάλιση πρόσωπα (μεσίτες ασφαλίσεων, πράκτορες, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κλπ) στην σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης, καθώς ως καταρτισμένοι επαγγελματίες του κλάδου, θα πρέπει να διερευνούν τις ανάγκες του υποψήφιου προς ασφάλιση, να τον συμβουλεύουν και τελικώς, κατόπιν διενέργειας έρευνας της ασφαλιστικής αγοράς, να του προτείνουν αμερόληπτα την πλέον ενδεδειγμένη για αυτόν ασφαλιστική πρόταση.

Άρθρο του κ. Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου
για το περιοδικό «αθήναζε» τεύχος 34 Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011 

Read More

Η προστιθέμενη αξία του Μεσίτη Ασφαλίσεων

Ίσως ποτέ δεν έχει εκτιμηθεί, και περισσότερο δεν έχει προβληθεί στις πραγματικές της διαστάσεις, η συμβολή του μεσίτη ασφαλίσεων και ο κοινωνικός του ρόλος στα ασφαλιστικά δρώμενα. Την δεκαετία του ΄80, ο αγώνας του μεσίτη για την ενεργή συμμετοχή του στο ασφαλιστικό περιβάλλον, η μετέπειτα καθιέρωση του και η επακόλουθη, το 1993, νομική κατοχύρωση του θεσμού περνά από ένα δύσβατο δρόμο σε μία κοινωνία όπου ούτε ο ρόλος του ήταν αναγνωρισμένος, ούτε κυρίως ήταν γνωστό πόσο χρήσιμες και απαραίτητες είναι οι δυνατότητές που έχει ο μεσίτης για την διάδοση της ασφαλιστικής ιδέας, την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης, αλλά και την εμπέδωση  της εμπιστοσύνης των ασφαλιζομένων. Έτσι, αρχικά, ίσως ηθελημένα, ο ρόλος του παρεξηγήθηκε κι ο μεσίτης κατηγορήθηκε για «αλόγιστη μείωση ασφαλίστρων», «ανυπολόγιστη υποστήριξη του ασφαλιζομένου» και για άλλα πολλά, λες και τελικά δεν ήταν αυτός ο ρόλος του.

Στην πραγματικότητα τα αίτια βρίσκονταν αλλού και σχετίζονταν βέβαια με το γεγονός πως για πρώτη φορά ακούσθηκε ηχηρός ο λόγος του ασφαλιζόμενου μέσω του εντολοδόχου του μεσίτη κι ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα. Η διαμεσολάβηση εμφανίζεται σε όλο της το μεγαλείο και στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται ο επαγγελματισμός του μεσίτη, η γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, η οργάνωση, η συμπλήρωση του έργου του ασφαλιστή, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, η υποβοήθηση στην διεκπεραίωση της ζημιάς και άλλα πολλά σαν μέρος των υποχρεώσεων του μεσίτη προς πελάτη του.

Μέσα λοιπόν από το κορυφαίο γεγονός της ασφαλιστικής περίπτωσης, ζω τους τελευταίους δύο μήνες την επαγγελματική μου ολοκλήρωση και μία πρωτοφανή αναγνώριση του ρόλου του μεσίτη και των διευρυμένων υποχρεώσεων του έναντι του ασφαλιζομένου, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Στην μακρόχρονη πορεία μου στον ασφαλιστικό χώρο δεν είναι η πρώτη μου φορά που εμπλέκομαι επαγγελματικά στην διεκπεραίωση μίας μεγάλης ζημιάς. Το μέγεθος, όμως, γιατί περί αυτού πρόκειται, της συγκεκριμένης πυρκαγιάς της τάξεως των 35.000.000 € περίπου και η σχεδόν καθολική καταστροφή της περιουσίας μιας υγιούς, με όλη την σημασία της λέξεως, επιχείρησης (βιομηχανίας) με σωστούς και δυναμικούς επιχειρηματίες, είναι κάτι το συγκλονιστικό.

Τότε είναι που ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι πως αφενός σου δίνεται η ευκαιρία να αποδείξεις το μέγεθος της συμβολής σου και αφετέρου είναι υποχρέωση σου να αναδείξεις εσύ, όπως και όλοι μας, για μία ακόμη φορά και προς κάθε κατεύθυνση, την προστιθέμενη αξία του μεσίτη σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας. Η ευρύτητα στην γκάμα των συμβουλών, η καθοδήγηση στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής περίπτωσης και τελικά «η μετατροπή» ενός μεσιτικού γραφείου σε ένα δυναμικό φορέα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και τελικά η προσφορά στις συγκυριακές ανάγκες του πελάτη την στιγμή που την χρειάζεται, ενώ κυριολεκτικά «τα έχει χαμένα», είναι η αποτίμηση της συμβολής και της αξίας του.

Βέβαια, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί, αλήθεια είναι, πως δεν αρκεί μόνο η φροντίδα του μεσίτη για την πληρότητα των όρων ενός συμβολαίου. Χρειάζεται ακόμη η απόλυτη συνεργασία και των άλλων εμπλεκομένων φορέων της ασφαλιστικής αγοράς, δηλαδή των πραγματογνωμόνων και κυρίως των ασφαλιστικών εταιριών που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και την ορθή διεκπεραίωση της ζημιάς, εφόσον από πριν έχουν διαχειριστεί, ως είθισται και με συνέπεια, το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο για την εκπλήρωση των προσδοκιών του στην επερχόμενη ασφαλιστική  περίπτωση.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω πως πρακτικές του παρελθόντος, όπως η δυσκολία στην κοινοποίηση της πραγματογνωμοσύνης στον μεσίτη ή ακόμη η ανάγκη διατριβής σε ιερογλυφικές γραφές για την ερμηνεία ορισμένων όρων των ασφαλιστηρίων, έχουν παρέλθει προ πολλού.

Σήμερα, κατά την προσωπική μου άποψη, η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της και ιδιαίτερα ακόμη οι ασφαλιστικές εταιρίες με την επιμέλεια, τον έλεγχο και την παρότρυνση των νέων εποπτικών αρχών, ανταποκρίνονται, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους προς τους ασφαλιζόμενους, στην ορθή διεκπεραίωση των ζημιών. Άλλωστε, έτσι, με πραγματικό ενδιαφέρον και μεγάλη συμπαράσταση, έπραξαν στην περίπτωση του καταστροφικού γεγονότος που αναφέρθηκε παραπάνω, συνεργαζόμενες με τον πελάτη, τους πραγματογνώμονες και τον μεσίτη με σκοπό την αντιμετώπιση της ζημίας.

Δεν θέλω να γράψω περισσότερες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη ζημιά επειδή οι διαδικασίες για την διεκπεραίωση της είναι σε εξέλιξη. Μετά, μάλιστα, την σημαντική προκαταβολή που καταβλήθηκε από όλες τις συμμετέχουσες στον κίνδυνο ασφαλιστικές εταιρίες για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του πελάτη, πιστεύω ότι όλα βαίνουν καλώς.  Θέλω, όμως, εξαρχής να καταγράψω το γεγονός και να τονίσω ότι ο χώρος του βιομηχανικού και εμπορικού κινδύνου, οι εξειδικευμένες ασφαλίσεις και ο μεγάλος, όπως συχνά αναφέρεται ασφαλιστικός κίνδυνος, ανήκει αποκλειστικά στους μεσίτες ασφαλίσεων.

Άρθρο για το BROKERS TIME
του κ. Σίμου Ξηρογιαννόπουλου
Γενικού Διευθυντή της εταιρίας «Σ. Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»
T. Προέδρου του ΣΕΜΑ

 

 

Read More
arrow_upward