Συντάκτης: Xirogiannopoulos Insurance

9 + 1 αλλαγές στις ασφαλίσεις οχημάτων

shutterstock_97542776 (2)

Τον πρώτο κύκλο ελέγχων στην ασφαλιστική αγορά για τη διαφάνεια στις συναλλακτικές σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών – ασφαλιστικών συμβούλων – ασφαλισμένων είναι έτοιμη να κινήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό προσαρμογής της αγοράς στα όσα προβλέπει ο νόμος, αλλά και οι Πράξεις Διοικητή, για το λεγόμενο εισπρακτικό, το σύστημα δηλαδή είσπραξης ασφαλίστρων.

Οι ελεγκτές, που προτίθενται να επικεντρωθούν στον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, θα διενεργήσουν συντονισμένες «επισκέψεις» σε ασφαλιστικές εταιρείες και γραφεία διαμεσολαβούντων και θα καταγράψουν τη ροή των κεφαλαίων από τον ασφαλισμένο έως την ασφαλιστική εταιρεία, διερευνώντας το κατά πόσο στην αγορά παρέμειναν από την αρχή του χρόνου ανείσπρακτα ασφάλιστρα.

Θα εξετάσουν επίσης τις εξαιρέσεις που προβλέπει η εμπορική πολιτική κάθε ασφαλιστικής εταιρείας για την προείσπραξη των ασφαλίστρων, το κατά πόσο οι εξαιρέσεις αυτές είναι επαρκώς αιτιολογημένες, αλλά και τις διαδικασίες που τηρούν οι εταιρείες στις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Είναι γνωστό ότι η ασφαλιστική αγορά, και κυρίως η διαμεσολάβηση, αντιδρά στην επιμονή της Τραπέζης της Ελλάδος για την άμεση εφαρμογή της επίμαχης Πράξης Διοικητή, ωστόσο όμως η εποπτική αρχή διατείνεται ότι η ίδια δεν ζητεί τίποτε περισσότερο από την αγορά παρά να εφαρμόσει τα όσα προβλέπει εδώ και πολλά χρόνια η νομοθεσία.

Στο μεταξύ, πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προτείνει στο υπουργείο Οικονομικών το νέο πλαίσιο για τις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, το οποίο πρόκειται να καταστήσει αυστηρότερη τη διαδικασία ασφάλισης των οχημάτων, ώστε να παταχθεί η πρακτική των «ουρών», των πλαστών ανανεώσεων και των χειρόγραφων – αμφιβόλου γνησιότητος σημάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα για τις ασφαλίσεις οχημάτων:

 • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Κάθε συμβόλαιο θα λήγει στο τρίμηνο, εξάμηνο ή 12μηνο διάστημα που το ίδιο θα προβλέπει και εφόσον ο κάτοχος του οχήματος δεν θα φροντίζει για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου του, θα λογίζεται ανασφάλιστος.
 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, το συμβόλαιο θα παραμένει σε ισχύ επί 16 ημέρες καλύπτοντας τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Το «μπόνους» των 16 ημερών θα αναγνωρίζεται από το νόμο μόνο για τους τρίτους. Αυτό σημαίνει ότι όποιος ασφαλισμένος καθυστερήσει ή ξεχάσει να ανανεώσει το ασφαλιστήριό του, θα ασφαλίζεται αναδρομικά και για το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη του τελευταίου συμβολαίου μέχρι και την έναρξη του επόμενου.
 • Η έκδοση του συμβολαίου προϋποθέτει την καταβολή του ασφαλίστρου. Πρώτα ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει τα ασφάλιστρα και εν συνεχεία θα εκδίδεται το συμβόλαιο.
 •   Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία, ο ασφαλισμένος δεν θα είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει το σήμα ασφάλισης, αλλά το αποδεικτικό πληρωμής. Θα ισχύει δηλαδή ό,τι ισχύει και με τα τέλη κυκλοφορίας, που πλέον ο οδηγός φέρει στο όχημά του μόνο το αποδεικτικό πληρωμής.
 • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση. Εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί να ασφαλιστεί για μικρό διάστημα, ακόμη και για μία, δύο ή και τρεις ημέρες, υποχρεούται να φέρει ανάλογο αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο επίσης θα πρέπει να έχει προπληρώσει.
 • Καταργούνται τα χειρόγραφα -μη μηχανογραφημένα- σήματα. Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εκδίδεται από τη μηχανογράφηση της ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Η ασφαλιστική δεν θα υποχρεούται να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τη λήξη του συμβολαίου του. Η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική από το νόμο, και εκ του λόγου αυτού η ευθύνη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου βαραίνει αποκλειστικά τον κάτοχο του οχήματος.
 • Η καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων από τον ασφαλιστικό σύμβουλο στην ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να γίνεται κάθε Παρασκευή. Στη λήξη κάθε εβδομάδας οι εταιρείες και τα δίκτυα πωλήσεων θα καλούνται να κάνουν εκκαθάριση των λογαριασμών τους, ώστε να μην παραμένουν στην αγορά ανείσπρακτα ασφάλιστρα.

Στο μεταξύ, αναστάτωση έχει προκληθεί στην αγορά σχετικά με την ασφάλιση «μεγάλων» κινδύνων (εμπορικών – βιομηχανικών) και τον τρόπο είσπραξης των ασφαλίστρων.

Τα στελέχη των εταιρειών έχουν διαμηνύσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι οι πελάτες τους, λόγω της κρίσης και των περιορισμένων περιθωρίων ρευστότητας, αδυνατούν να προκαταβάλουν τα ασφάλιστρα, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μάλιστα, το εν λόγω θέμα συζητήθηκε στην Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα εξετάσει γενικότερα το εισπρακτικό και θα υποβάλει στην Εποπτική Αρχή υπόμνημα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κλάδου. Το υπόμνημα είναι πιθανό να κοινοποιηθεί στον Επόπτη αρχές Φεβρουαρίου, οπότε εκπρόσωποι της Ενωσης θα έχουν συνάντηση με το διευθυντή της ΔΕΙΑ Σπύρο Ζάρκο.

Πάντως, νομικοί κύκλοι με τους οποίους ήλθε σε επικοινωνία η «Ν», δήλωσαν ότι το ισχύον καθεστώς προβλέπει -υπό προϋποθέσεις- τη χορήγηση πίστωσης σε ασφαλισμένους, αντιμετωπίζοντας έτσι το θέμα με τρόπον τέτοιο ώστε να μη διαταράσσονται οι συναλλακτικές σχέσεις ασφαλισμένων – ασφαλιστικών εταιρειών.

Δυνατότητα εξαιρέσεων από την προείσπραξη

 • Η προείσπραξη των ασφαλίστρων αποτελεί μια γενικότερη αρχή του νόμου. Οπως κάθε άλλη υπηρεσία, έτσι και η ασφάλιση, θα πρέπει να προεξοφλείται από τον ασφαλισμένο.
 • Ο νόμος, ωστόσο, προβλέπει και τη δυνατότητα εξαίρεσης καλύψεων από τη γενική διάταξη.
 • Τις περιπτώσεις αυτές, όπως -για παράδειγμα- τους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να τις προβλέπουν ρητά στην εμπορική τους πολιτική.
 • Για την εμπορική πολιτική της κάθε ασφαλιστικής θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση όλα τα στελέχη, καθώς και τα συνεργαζόμενα διαμεσολαβούντα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη σχέση συνεργασίας την οποία έχουν με την εταιρεία.
 • Οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να προσδιορίζουν τις εξαιρέσεις επ’ ακριβώς και να αιτιολογούν γιατί δεν ακολουθούν το γενικό κανόνα.
 • Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εξαιρέσουν από την προείσπραξη όσους πελάτες επιθυμούν, και να προσδιορίσουν οι ίδιες τους χρόνους πίστωσης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους περιορισμούς που ορίζει ο νόμος σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των αποθεμάτων τους.
 • Η εμπορική πολιτική της κάθε εταιρείας θα πρέπει λαμβάνει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και, εν συνεχεία, να αποστέλλεται στην Εποπτική Αρχή, ώστε οι αρμόδιοι ελεγκτές να λαμβάνουν γνώση σχετικά με τις εξαιρέσεις προείσπραξης της εκάστοτε ασφαλιστικής.
 • Κάθε ασφαλιστική έχει προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου να υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος την εμπορική της πολιτική.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ – plats@naftemporiki.gr

Αναδημοσίευση από www.naftemporiki.gr

Read More

Εταιρείες και Μεσίτες συζητούν για την εφαρμογή και τα προβλήματα των Πράξεων 30 και 31 της ΤτΕ

logo-sema

Σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι αλλαγές που επέρχονται στις ασφαλίσεις από τις πράξεις Διοικητή 30 και 31/30.09.2013 της Tραπέζης της Ελλάδος, προγραμμάτισε για τις επόμενες ημέρες ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Στο πλαίσιο των επαφών αυτών, στις οποίες θα συμμετάσχει το Δ.Σ. του ΣΕΜΑ και τα μέλη του, θα εξεταστούν οι εφαρμογές που κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν ήδη υλοποιήσει και να δοθούν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα της αγοράς. Οι δύο πρώτες συναντήσεις έχουν οριστεί για την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014, στις 5.00 μ.μ. και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014, επίσης στις 5.00 μ.μ.

Παράλληλα, ο ΣΕΜΑ προκειμένου να συνδράμει στην καλύτερη ενημέρωση της ασφαλιστικής αγοράς, όπως και των μελών του, συγκρότησε ομάδα εργασίας με έργο την καταγραφή και ανάλυση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δύο πράξεις του Διοικητή της ΤτΕ με σκοπό τη διευκόλυνση των μελών του Συνδέσμου για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Η ανωτέρω επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Καραβίας, το μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, η Γενική Γραμματέας κα Ευγενία Καφφετζή και το μέλος του Δ.Σ. κα Άννυ Τρύφων, ήδη ολοκλήρωσε το έργο της και απέστειλε στα μέλη του ΣΕΜΑ τη συνοπτική αποτύπωση των νέων υποχρεώσεων των ασφαλιστών και αντασφαλιστών, όπως και ενδεικτικές προτάσεις υλοποίησης.

Αναδημοσίευση από www.insurancedaily.gr.

Read More

Ενημερωτικό έντυπο για τις ατομικές ασφαλίσεις υγείας από την Ε.Α.Ε.Ε.

Με ένα τετρασέλιδο ενημερωτικό έντυπο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) απευθύνεται στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό με στόχο την ενημέρωσή του για τις βασικές αρχές των ατομικών προγραμμάτων υγείας.

Δείτε το έντυπο εδώ.

Read More

Στα $31 δισ. οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές καταστροφές

06f883c237735812f64a3e9ab09a640a_XL

Οι ασφαλισμένες ζημίες εξαιτίας φυσικών καταστροφών ανήλθαν παγκοσμίως σε περίπου $31 δισ. το 2013, σύμφωνα με τον απολογισμό που εξέδωσε η Munich Reinsurance Co.

Αν και τα περιστατικά καταστροφών το ίδιο έτος ήταν περισσότερα από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή 880 έναντι 790, το ύψος των ζημιών μειώθηκε αρκετά σε σχέση με τα $56 δισ. κατά μέσο όρο της περιόδου 2003-2012.

Στις ΗΠΑ οι ασφαλισμένες ζημίες των φυσικών καταστροφών έμειναν στα $12,8 δισ., πολύ κάτω από τα $29,4 δισ. του προηγούμενου μέσου όρου. Ωστόσο, η Munich Re σημειώνει το εξής παράδοξο: τα $10 δισ. οφείλονται σε τυφώνες παρότι φέτος το καιρικό φαινόμενο παρουσίασε χαμηλό δεκαετίας όσον αφορά τη συχνότητά του.

Ως το ακριβότερο για τις ασφαλιστικές φαινόμενο αναδείχθηκε η σειρά από χαλαζοθύελλες που χτύπησαν τη βόρεια και νοτιοδυτική Γερμανία ($3,7 δισ. ασφαλισμένες ζημίες).

Οι περισσότερες ανθρώπινες, όμως, απώλειες -πάνω από 6.000 νεκροί- επήλθαν από το πέρασμα του τυφώνα Χαγιάν στις Φιλιππίνες.

Τo κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες, πάντως, θα είναι χαμηλό για καταστροφή τέτοιου μεγέθους, εκτιμά η Munich Re και το αποδίδει στη «χαμηλή διείσδυση» του κλάδου.

Αναδημοσίευση από Nextdeal

Read More

Επιχείρηση & Μεσίτης Ασφαλίσεων, Βίοι Παράλληλοι

Άρθρο του κ. Σίμου Ξηρογιαννόπουλου στο Broker’s Time.

Αναδημοσίευση από περιοδικό Broker’s Time (τεύχος 36).

Read More

Στο δρόμο της ανάπτυξης οι ασφαλίσεις υγείας

health

Μόνο συμπτωματική δεν είναι η σχεδόν ταυτόχρονη αναγγελία προγραμμάτων υγείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες το τελευταίο διάστημα.

Βέβαια, δεν έχουν υποχωρήσει οι καμπάνιες προσφορών ασφάλισης ΙΧ. Ωστόσο, αρκετές εταιρείες φαίνεται ότι εστιάζουν το μέλλον της ανάπτυξής τους στους κλάδους της υγείας και της σύνταξης και ορισμένες μάλιστα από αυτές έχουν αρχίσει να δίνουν μικρότερη προσοχή σε άλλες ασφαλιστικές δραστηριότητες, όπως άλλωστε το είχαν προαναγγείλει πριν λίγους μήνες.

Ήδη, υπάρχει και η στατιστική επιβεβαίωση ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν αρχίσει να επιδρούν στη συνολική πορεία ανάπτυξης της αγοράς. Χαρακτηριστικό είναι πως στο επτάμηνο του 2013 ο κλάδος υγείας ενισχύθηκε με +18,5% σε σχέση με πέρυσι!

Οπωσδήποτε, το «στοίχημα» για το μέλλον, ασφαλώς μπορεί να τεθεί υπέρ της διεύρυνσης αυτών των ρυθμών.

Αφενός οι εταιρείες εξειδικεύουν όλο και περισσότερο την προσφορά τους προς τους καταναλωτές, με προγράμματα ευέλικτα, που ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες.

Αφετέρου, η εφαρμοζόμενη κοινωνική πολιτική και οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, μέσα από νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις και από μικρότερες παροχές στον κλάδο της υγείας (π.χ. αύξηση συμμετοχής στα φάρμακα, εισιτήριο 25 ευρώ στα νοσοκομεία), «δείχνουν» στον παραδοσιακό «πελάτη» του δημοσίου, ότι πρέπει να αναζητήσει άλλες επιλογές…

Αναδημοσίευση από insurance eea

Read More

Το σχέδιο πρόταση των ασφαλιστικών εταιριών για τις ιδιωτικές συντάξεις

Σχέδιο με προτάσεις για τις ιδιωτικές συντάξεις και τα επαγγελματικά ταμεία έχει επεξεργαστεί η Ενωση των Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και το οποίο αναμένεται να τεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στους αρμοδίους υπουργούς.

συνταξιούχοι_photo

Άξονα των προτάσεων αυτών παρουσιάζει σύμφωνα με πληροφορίες , όπως αναφέρει , η εφημερίδα Ναυτεμπορική.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η πρόταση των ασφαλιστικών εταιριών για το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας κινείται στο εξής πλαίσιο:
Τα κύρια Ταμεία Ασφάλισης θα χορηγούν τις εθνικές – εγγυημένες συντάξεις, που θα περιορίζονται στο ποσό των 360 ευρώ. Τα ταμεία θα λειτουργούν ουσιαστικά ως ο πρώτος πυλώνας ασφάλισης, στον οποίο η συμμετοχή των εργαζομένων θα είναι υποχρεωτική.
Συμμετοχή στις κρατήσεις θα έχουν από κοινού, όπως και σήμερα, εργαζόμενοι και εργοδότες.
Επί της εθνικής σύνταξης, οι εργαζόμενοι θα «χτίζουν» τις συνολικές μηνιαίες απολαβές που θα έχουν ως συνταξιούχοι, προσθέτοντας το ποσό που θα αναλογεί από τη συμμετοχή τους στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.
Ο δεύτερος πυλώνας θα έχει επίσης υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους εργαζομένους. Στις κρατήσεις θα συμβάλλουν και οι εργοδότες.
Για τις ανάγκες του δεύτερου πυλώνα θα οργανωθούν από ιδιωτικές εταιρείες Ταμεία (pension funds), στα οποία οι εργαζόμενοι, από κοινού με τους εργοδότες, θα καταβάλλουν ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο θα οριστεί νομοθετικά (πιθανότατα ως ποσοστό επί των μηνιαίων εσόδων του εργαζομένου).
Ο εργαζόμενος, εφόσον επιθυμεί να ενισχύσει τη μελλοντική του σύνταξη, θα μπορεί να αυξήσει την εισφορά του.
Κάθε εργαζόμενος θα επιλέγει ελεύθερα το Ταμείο του δεύτερου πυλώνα από το οποίο θα λάβει τη σύνταξή του και στο οποίο θα καταβάλλει τις εισφορές του.
Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί ελεύθερα να «μετακινείται» από Ταμείο σε Ταμείο, εξαγοράζοντας το ποσό που στο μεταξύ θα έχει συγκεντρώσει. Εξυπακούεται ότι το κεφάλαιο το οποίο θα θελήσει να μεταφέρει σε άλλο pension fund, θα αλλάζει διαχειριστή, δίχως να χρήματα να περνούν από τα χέρια του.
Η αλλαγή εργοδότη δεν θα συνεπάγεται για τον εργαζόμενο και αλλαγή Ταμείου. Ο νέος εργοδότης θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των κρατήσεων που του αναλογούν στο pension fund το οποίο είχε επιλέξει ήδη από την προηγούμενη εργασία του ο συνεργάτης του.
Κάθε εργαζόμενος, όποτε το επιθυμεί, θα είναι ελεύθερος να αυξάνει, πέραν του υποχρεωτικού, το ποσό που θα καταβάλλει στο Ταμείο του δεύτερου πυλώνα.
Ανάλογα με τα χρόνια που θα έχει στην αγορά ο εργαζόμενος, θα ορίζονται οι κρατήσεις του και ο βαθμός κατά τον οποίο τα pension funds θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της σύνταξής του. Αν, για παράδειγμα, σήμερα, κάποιος πλησιάζει στο τέλος του εργασιακού του βίου, ενδεχομένως να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο νέο καθεστώς. Αν πάλι έχει διανύσει μέρος της καριέρας του, η συμμετοχή του θα είναι περιορισμένη, ενώ κάθε νέος εργαζόμενος θα καταβάλλει το σύνολο των κρατήσεων που του αναλογούν. Το πώς, τελικά, θα συμμετέχουν στα pension funds οι εργαζόμενοι, θα προσδιοριστεί με τη θεσμοθέτηση σχετικού αλγόριθμου.
Οποιος εργαζόμενος τίθεται εκτός εργασίας, θα μπορεί είτε να διακόψει την καταβολή των εισφορών του είτε να τη συνεχίζει υπό καθεστώς αυτασφάλισης (και στους δύο πυλώνες).
Διαχειριστές των pension funds θα είναι ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαχείριση των κεφαλαίων θα έχουν, πέρα από τις ασφαλιστικές εταιρείες, και οι τράπεζες, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, εξειδικευμένες στον τομέα.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στα pension funds, θα υποχρεωθούν να ιδρύσουν θυγατρικές που ως αποκλειστικό έργο θα έχουν την οργάνωση και λειτουργία Ταμείων του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και τη διαχείριση των κεφαλαίων που θα συγκεντρώνουν από τις κρατήσεις των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτόν, κάθε Ταμείο θα διαθέτει σχετική αυτοτέλεια έναντι της ασφαλιστικής, ώστε η δράση ή και η οικονομική θέση της να μην επιδρούν άμεσα στην κεφαλαιακή του επάρκεια.
Τα Ταμεία θα λειτουργούν υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι εργαζόμενοι θα τα επιλέγουν, κατά κύριο λόγο, βάσει των αποδόσεων που θα επιτυγχάνουν, καθώς και άλλων δεδομένων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, το παρεχόμενο σέρβις, το brand του Ταμείου και το πόσο ισχυρό και φερέγγυο παρουσιάζεται στην αγορά.
Η κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, θα πρέπει να χορηγήσει κίνητρα -κυρίως φορολογικά-, ώστε οι εργαζόμενοι να μην αρκεστούν στο να καταβάλλουν σε μηνιαία βάση μόνο το ποσό που θα οριστεί από το νόμο ως κατώτατο υποχρεωτικό, αλλά να επενδύσουν σε μια περισσότερο γενναία σύνταξη.
Η σύνταξη κάθε εργαζόμενου θα μπορεί να ενισχυθεί και από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, που, όπως είναι γνωστό, ήδη διατίθενται στην αγορά. Πρόκειται, επί της ουσίας, για τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, όπου πλέον ο ασφαλισμένος θα συνδιαλέγεται με ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να συνάψει ατομική σύμβαση.
Η ασφάλιση μέσω του τρίτου πυλώνα δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Η ώρα της καταβολής
Ο εργαζόμενος, εφόσον ολοκληρώσει τον κύκλο του στην αγορά, θα λαμβάνει ως σύνταξη το ελάχιστο εγγυημένο ποσό που θα προβλέπει ο νόμος για τα κύρια Ταμεία Ασφάλισης, συν το ποσό που θα του αναλογεί από το δεύτερο πυλώνα και το ή τα pension funds, όπου επέλεξε να διαθέσει τις κρατήσεις από τους μισθούς του, ενώ, εφόσον διαθέτει και ατομικό ασφαλιστήριο, στις απολαβές του θα προστεθεί και η σύνταξη από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Αναδημοσίευση από http://asfalisinet.gr

 

Read More

Δήλωση κ. Σίμου Ξηρογιαννόπουλου στο Ε.Ε.Α.

 

Αναδημοσίευση από Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας

Read More

Βράβευση κ. Σίμου Ξηρογιαννόπουλου στην εκδήλωση για τα 25 χρόνια του Σ.Ε.Μ.Α.

25years_sema_Vraveysi_Xirogiannopoulos

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 25 χρόνων του ΣΕΜΑ, βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους, αλλά και τη συνολική συνεισφορά και στήριξή τους στο κλάδο, οι Επίτιμοι Πρόεδροι του Συνδέσμου κύριοι Νικόλαος Μακρόπουλος και Ιωάννης Μακρυμίχαλος, ο πρώην Πρόεδρος του ΣΕΜΑ κύριος Σίμος Ξηρογιαννόπουλος, η πρώην αντιπρόεδρος κα Αγγελική Νταλιάνη, και οι νυν επικεφαλής του ΣΕΜΑ, ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Καραβίας και ο Αντιπρόεδρος Γεώργιος Κούμπας.

Read More

25 χρόνια Σ.Ε.Μ.Α.

25 χρόνια ΣΕΜΑ - Σίμος Ξηρογιαννόπουλος

Κεντρικό ρόλο στους τομείς των συντάξεων και της υγείας καλείται να διαδραματίσει η ιδιωτική ασφάλιση, ως αποτέλεσμα των ανατροπών που σημειώνονται στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, μεσούσης της κρίσης.

Στην ανωτέρω θέση συμφώνησαν χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), κ. Γιώργος Καραβίας, στις τοποθετήσεις τους στο πλαίσιο της εκδήλωσης  για τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΜΑ. Η εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκαν 370 εκπρόσωποι και στελέχη του ελληνικού και διεθνούς ασφαλιστικού και αντασφαλιστικού κλάδου, πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιος Σκορδάς, επεσήμανε ειδικότερα, τη  σπουδαιότητα της επανατοποθέτησης της ιδιωτικής ασφάλισης στην αγορά, με νέα ισχυρότερα εταιρικά σχήματα και καινοτόμα προϊόντα, ώστε να διεκδικήσει νέα δυναμική. «Τα Εθνικά Συστήματα Υγείας, αλλά και τα συνταξιοδοτικά συστήματα που αποτέλεσαν σταθερά σημείο αναφοράς κατά τις περασμένες δεκαετίες», τόνισε, «σήμερα ανατρέπονται, αν δεν καταρρέουν ή δεν έχουν ήδη καταρρεύσει. Αυτή είναι μια διαπίστωση που κρύβει όμως μια πρόκληση, την οποία πρέπει να δουν όσοι σκέπτονται δημιουργικά: υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό, όχι μόνο να καλυφθούν οι κίνδυνοι που οι ανατροπές αυτές αφήνουν ακάλυπτους, αλλά -θα έλεγα- να δημιουργηθούν υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης τα αισθήματα ασφάλειας και σταθερότητας που χαρακτήριζαν ως τώρα την κοινωνική ασφάλιση και τη δημόσια υγειονομική περίθαλψη».

«Το καίριο ερώτημα», πρόσθεσε, «είναι εάν μπορεί ο κλάδος συνολικά να επανατοποθετηθεί στην αγορά» και επεσήμανε πως όπως η Ελλάδα οφείλει να επιλέξει εάν θα γίνει μια χώρα όπου επιτέλους- οι νόμοι θα εφαρμόζονται από όλους, είτε μας θίγουν είτε όχι, έτσι και η ασφαλιστική αγορά οφείλει να αποφασίσει αν θα παρακολουθήσει το ρυθμό των αλλαγών, ή θα μείνει συμβιβασμένη με το 2% που είναι η τωρινή συμβολή της στο ΑΕΠ».

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, αναφερόμενος στο μακρο-οικονομικό περιβάλλον της χώρας επεσήμανε ότι, ήδη διαφαίνονται τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, και άρα οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να προετοιμαστούν ώστε να καλύψουν το κενό που έχει δημιουργηθεί στο χώρο των συντάξεων και της υγείας. Σχολίασε μάλιστα ότι τα προβλήματα, κοινωνικά και οικονομικά, που δημιουργούνται από την αποτυχία του κρατικού συστήματος ασφάλισης είναι πλέον και πολλά, αλλά και μεγάλα. «Ο κλάδος έχει χρέος να συνδράμει προς τους δύο αυτούς τομείς, διότι ο καλά ασφαλισμένος πολίτης εξασφαλίζει το καλό της πατρίδας του», ανέφερε με έμφαση ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Καραβίας, έδωσε έμφαση στις βασικές αρχές του Συνδέσμου, με βασικότερη τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας και συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. Ο Σύνδεσμος, τόνισε, είναι υπέρμαχος των νέων ιδεών και είναι πρόθυμος να συγκρουστεί με οτιδήποτε ξεπερασμένο ή μη αποτελεσματικό. «Ο ΣΕΜΑ είναι έτοιμος να συμπράξει με όλες τις υγιείς δυνάμεις της αγοράς και να συμβάλλει προς κάθε κατεύθυνση για την ανάταξη της Ελληνικής Οικονομίας», ανέφερε.

«Η ωριμότητα που διαθέτουν τα μέλη του ΣΕΜΑ, όντας στην αγορά για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αποτελεί την κινητήριο δύναμη, ώστε ο Σύνδεσμος όχι απλά να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δύσκολης σημερινής συγκυρίας, αλλά και να θυσιάσει ακόμα περισσότερα στο όνομα της ανάπτυξης και της διαφάνειας», τόνισε ο κ. Καραβίας. «Στο όνομα μιας υγιούς κοινωνίας, που σήμερα δοκιμάζεται σκληρά, πρόσθεσε, ο ΣΕΜΑ και τα μέλη του υιοθετούν καθημερινά μια ακόμα πιο εξωστρεφή πολιτική, προκειμένου να διεισδύσουν σε νέες αγορές, στα Βαλκάνια, αλλά και σε μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, επενδύοντας παράλληλα στις σύγχρονες τεχνολογίες και τολμούν, αναζητώντας νέες ευκαιρίες μέσω συνεργειών».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, ανέφερε ότι ο τουρισμός, ως μία από τις μεγαλύτερες «βιομηχανίες» της χώρας, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών, ασφαλίζοντας ξενοδοχεία, σκάφη, προσωπικό και μια πληθώρα άλλων υπηρεσιών.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ευρωπαίων Διαμεσολαβούντων BIPAR, κ. Alessandro De Besi, αναφερόμενος στα 25 χρόνια του ΣΕΜΑ υπογράμμισε ότι κάθε επέτειος αποτελεί και μια ευκαιρία να αναπολήσουμε το παρελθόν, αλλά και να οραματιστούμε το μέλλον, και πρόσθεσε ότι BIPAR και ΣΕΜΑ τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν πολλές φορές κοντά, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Alessandro De Besi στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη που υπάρχει σήμερα για διαφάνεια στις συναλλαγές και τις υπηρεσίες, ενώ υπογράμμισε με έμφαση το πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα, αλλά και για την ασφαλιστική αγορά το γεγονός ότι από την 1η Ιανουαρίου η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξι μήνες.

Στην ιστορία του ΣΕΜΑ και το πώς ένας μικρός, αλλά δυναμικός πυρήνας μεσιτών ασφαλίσεων, το 1993, στήριξε την ιδέα του Μεσίτη Ασφαλίσεων και συνέβαλλε ώστε να θεσμοθετηθεί ο ρόλος του με νόμο του κράτους, αναφέρθηκε ο Επίτιμος Πρόεδρος του Συνδέσμου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΕΕ, κ. Νικόλαος Μακρόπουλος, τονίζοντας ότι ο ΣΕΜΑ έχει ακόμη πολλά να προσφέρει και στην προσπάθειά του αυτή θα βρει την αμέριστη στήριξη της Ένωσης.

Η Γεν. Γραμματέας του ΣΕΜΑ κα Ευγενία Καφφετζή, ευχαρίστησε για την παρουσία τους όλους τους προσκεκλημένους και ιδιαίτερα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας, Ε.Α.Ε.Ε. που έθεσε την εκδήλωση υπό την αιγίδα της και τους χορηγούς.

Αναδημοσίευση από www.asfalistiki-agora.gr

Read More
arrow_upward