Συντάκτης: Ιωάννης Ξηρογιαννόπουλος

“Action is the foundational key to all success.” – Pablo Picasso

Read More

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος: Δεν «απειλείται» το μέλλον του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το μήνυμα προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που στέλνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers» κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος με την συνέντευξή του στο «NextDeal».

«Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να αισθάνεται ότι απειλείται η δουλειά και το μέλλον του από την εκτεταμένη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των δεδομένων και τα εναλλακτικά κανάλια διανομής. Φυσικά και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις εξελίξεις και να εκμεταλλευόμαστε τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που μας παρέχονται, όμως μέχρι εκεί», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ξηρογιαννόπουλος. Σημειώνει ακόμη ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες. Αναφερόμενος στην εταιρεία του, που μετρά 55 χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο, υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη πορεία της στηρίζεται στον επαγγελματισμό και τη συνέπειά μας απέναντι στο ασφαλιζόμενο πελάτη, αλλά κυρίως στην τεχνογνωσία και τη βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου.

Ποια είναι η πορεία της εταιρείας σας το 2022 και ποιοι οι στόχοι για το 2023;

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το 1968, δηλαδή έχουμε μία σταθερή δημιουργική επαγγελματική πορεία στον ασφαλιστικό χώρο που μετράει ήδη 55 χρόνια, παραπάνω από μισό αιώνα! Η επιτυχημένη μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται στον επαγγελματισμό και τη συνέπειά μας απέναντι στον ασφαλιζόμενο πελάτη μας, αλλά κυρίως στην τεχνογνωσία και τη βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου.
Το 2022, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επίταση της ενεργειακής κρίσης και τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργήθηκαν σε όλες τις αγορές διεθνώς, η εταιρεία μας κατάφερε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και συνετή διαχείριση να διατηρήσει και να αυξήσει σε ορισμένους τομείς τα παραγωγικά της στοιχεία.
Από την άλλη, η σημερινή κρίση και η «στασιμότητα» που βιώνουμε αυτή τη στιγμή ως αγορά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν οφείλονται σε «δημοσιονομικά «ανοίγματα» και τις «κακοδιαχειρίσεις» που ταλάνισαν τη χώρα και την οικονομία μας κατά το πρόσφατο παρελθόν (κατά τη δεκαετία 2008-2018), και κατά κάποιον τρόπο θέλω να πιστεύω ότι είναι παροδική.
Άλλωστε, παρακολουθώντας και τις τάσεις των αγορών διεθνώς, βλέπω ότι οι προοπτικές για την Ελλάδα είναι αναπτυξιακές. Πλέον η χώρα μας αποτελεί διεθνώς ισχυρό πόλο έλξης επενδύσεων, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, που εξακολουθεί να αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως η τεχνολογία, οι επικοινωνίες, οι υποδομές, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι υπηρεσίες κ.ά.
Οι στόχοι μας, λοιπόν, για το 2023 και για τα επόμενα έτη είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με την αναπτυξιακή πορεία και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της χώρας μας και της κοινωνίας μας. Μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας θα μεγαλώσει και η ασφαλιστική μας αγορά στο σύνολό της. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί και την επόμενη ημέρα και να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις ουσιαστικές και πολύ υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές μας υπηρεσίες στους υφιστάμενους και μελλοντικούς ασφαλιζόμενους πελάτες μας.

Σε ποιους ασφαλιστικούς κλάδους εστιάζετε ιδιαίτερα και γιατί;

Παραδοσιακά το κυρίως αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά την ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων (corporate business).
Στρατηγικά στοχεύουμε στην παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς εκεί θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους ασφαλιζόμενους πελάτες μας. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που μας ξεχωρίζει στην αγορά.
Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι όταν αναφερόμαστε σε επιχειρηματικούς κινδύνους δεν εννοούμε μόνο την ασφάλιση της «περιουσίας» μιας επιχείρησης, αλλά το σύνολο των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.
Η ολιστική αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση η ασφάλιση των ποικιλότροπων κινδύνων που ο εκάστοτε επαγγελματίας αντιμετωπίζει μπορεί ενδεικτικά να αφορά, εκτός από την ασφάλιση των πάγιων περιουσιακών του στοιχείων, την αστική και επαγγελματική του ευθύνη, τις χρηματικές απώλειες, τα μεταφερόμενα εμπορεύματά του, το προσωπικό του, τις πιστώσεις και/ή τις εγγυήσεις που λαμβάνει από τους πελάτες του, τυχόν ζημιές από μια κυβερνοεπίθεση (cyber risks) κ.ά.

3. Tι προσφέρει η «Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers» στους πελάτες της; 

Η εταιρεία μας με την ιδιότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων βρίσκεται πάντα στο πλευρό και δίπλα στις ανάγκες των ασφαλιζόμενων πελατών μας, παρέχοντας εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση επιχειρηματικών και ατομικών κινδύνων (risk management), για την ανάλυση των αναγκών και την εκπόνηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών μελετών για λογαριασμό των πελατών της.
Η αξιολόγηση και η σωστή αντιμετώπιση του κινδύνου, ο σχεδιασμός σύνθετων ασφαλιστικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιζομένου, καθώς και η συμβολή στη διαχείριση των ζημιών είναι διεργασίες που απαιτούν υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια επαγγελματική κατάρτιση.
Έχοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και ασφάλιση «Μεγάλων Επιχειρηματικών Κινδύνων», στο πελατολόγιό μας συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες & διαμεταφορείς, τεχνικές & κατασκευαστικές εταιρείες κ.ά.
Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε κοντά στον ασφαλιζόμενο, υπηρετώντας, με τον καλύτερο τρόπο, το συμφέρον του, δημιουργώντας πάντα οφέλη για λογαριασμό του, κυρίως, όμως, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, επειδή σε κάθε συνεργασία προέχει η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, στο έργο τους, στην πορεία τους.

4. Τα ψηφιακά εναλλακτικά δίκτυα διανομής πώς επηρεάζουν τον Μεσίτη Ασφαλίσεων;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, πιστεύω ότι η εξειδίκευση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Θεωρούμε ότι άλλη δουλειά κάνει ο επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων και τελείως διαφορετική δουλειά κάνουν τα ψηφιακά δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
Εμείς προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση ή κάποιος ιδιώτης. Η διαχείριση των κινδύνων (risk management) είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, πρόκειται για μία εξειδικευμένη διεργασία με πολλά στάδια. Δεν αφορά μόνο μία απλή τοποθέτηση ενός ασφαλιστικού κινδύνου σε μία ασφαλιστική εταιρεία. Απαιτούνται πρώτα απ’ όλα η αναγνώριση και η καταγραφή του κινδύνου, η αξιολόγησή του, η μέτρηση των πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η επέλευσή του, τα μέτρα αποφυγής και πρόληψης που θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με την επικινδυνότητα και τις πιθανότητες. Αφού έχουν προηγηθεί όλα τα παραπάνω, στη συνέχεια διαμορφώνουμε το κατάλληλο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης και προχωράμε στην «τοποθέτηση του κινδύνου» (placement) σε μία ή πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.
Σε αντίθεση, τα ψηφιακά εναλλακτικά δίκτυα διανομής κυρίως στοχεύουν σε retail τυποποιημένα και προτιμολογημένα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως πχ. το αυτοκίνητο, παρέχοντας συγκριτικές τιμολογήσεις μεταξύ πολλών ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου στο τέλος ο ενδιαφερόμενος, με πρωτεύον κριτήριο την τιμή, να επιλέξει την πιο οικονομική προσφορά για να ασφαλιστεί. Στα συστήματα αυτά δεν υπάρχει η προσωπική επαφή και στερούνται πλήρως τον συμβουλευτικό χαρακτήρα ενός εξειδικευμένου επαγγελματία διαμεσολαβητή.
Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας ανταγωνισμός, καθώς είναι τελείως διαφορετικό το δικό μας πλαίσιο δράσης και λειτουργίας σε σχέση με τα ψηφιακά δίκτυα διανομής. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε και στοχεύουμε σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό και κατά συνέπεια η παρουσία των εναλλακτικών αυτών καναλιών διανομής δεν επηρεάζει τη δική μας δουλειά και το ρόλο μας στην ασφαλιστική αγορά.

5. Παρατηρώντας την ιστοσελίδα σας διαπίστωσα ότι «δεν κρύβετε» την εταιρική σας ταυτότητα. Ο υποψήφιος πελάτης σας μπορεί να μάθει πολλά για την εταιρεία. Ποιος διοικεί, ποια είναι τα οικονομικά της στοιχεία. Πιστεύετε ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές προβάλλουν σωστά την ταυτότητά τους; 

Η προσυμβατική έγκυρη ενημέρωση του ασφαλιζομένου τόσο αναφορικά με το ασφαλιστικό προϊόν που του προτείνεται και πρόκειται να «αγοράσει» όσο και για τον ίδιο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τον οποίο συνεργάζεται προβλέπεται και επιβάλλεται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία (Νόμος 4364/2016).
Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όλες μας τις συναλλαγές με τους πελάτες μας. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να προβάλλεται ξεκάθαρα η ταυτότητα της εταιρείας μας: ποιοι είμαστε, πώς ενεργούμε επαγγελματικά, ποια είναι η εταιρική μας κουλτούρα και φιλοσοφία.
Από την άλλη, πιστεύω γενικά ότι η ασφαλιστική αγορά, στο σύνολό της, όχι μόνο η διαμεσολάβηση, δεν έχει καταφέρει να προβάλει με τον σωστό τρόπο στους ασφαλιζομένους και στην κοινωνία μας τον σημαντικό ρόλο και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Αντί να προβάλλουμε βασικές έννοιες που διέπουν την ασφάλιση, όπως η πρόληψη, η πρόνοια, η διασφάλιση και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλιζόμενους πελάτες μας, αναλωνόμαστε στην πλειονότητά μας ως αγορά σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό μεταξύ μας, όχι για το ποιος μπορεί να παρέχει τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες και λύσεις, αλλά για το ποιος «δίνει» το πιο οικονομικό ασφάλιστρο, εξομοιώνοντας έτσι ατυχώς την ασφάλιση με οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα παραμένει σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα και εάν συλλογικά οι φορείς και η Πολιτεία, αλλά και η διαμεσολάβηση κατ’ επέκταση, δεν στοχεύσουμε και δεν επικοινωνήσουμε διαφορετικά, η διείσδυσή μας στην κοινωνία και οι αποδόσεις μας ως ασφαλιστική αγορά θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, κάθε φορά που θα συμβαίνει κάποιο καταστροφικό γεγονός θα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων στη χώρα μας και θα αναζητούμε τις κρατικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις.

6. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μέσω του «ΝextDeal»;

Σε δύο διαφορετικές πρόσφατες συναντήσεις μας με ασφαλιστικές εταιρείες, από τους διευθύνοντες συμβούλους και των δύο εταιρειών ειπώθηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα:
«Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν εργαλεία για τη διευκόλυνση της δουλειάς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και όχι απειλή για τη δουλειά σας. Πιστεύουμε και επενδύουμε συνεχώς στη συνεργασία μας με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, καθώς αναγνωρίζουμε τον επαγγελματισμό τους, την κυρίαρχη θέση τους στην αγορά μας και τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη των εργασιών μας και την αύξηση της παραγωγής μας».
Θεωρώ και το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι η προσωπική επαφή και η επικοινωνία με τους ανθρώπους και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργούμε με τους ασφαλιζόμενους πελάτες μας, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία μηχανή ΑΙ, από κανένα chat bot, από κανένα σύστημα αυτόματης τιμολόγησης και από κανένα ψηφιακό εναλλακτικό δίκτυο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
Άρα το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να αισθάνεται ότι απειλείται η δουλειά και το μέλλον του από την εκτεταμένη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των δεδομένων και τα εναλλακτικά κανάλια διανομής. Φυσικά και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις εξελίξεις και να εκμεταλλευόμαστε τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που μας παρέχονται, όμως μέχρι εκεί.
Αυτό που εξακολουθεί να καθορίζει την επαγγελματική μας πορεία και να διασφαλίζει την επιτυχημένη παρουσία μας στην ασφαλιστική αγορά του μέλλοντος είναι η συνέπεια και ο επαγγελματισμός που οφείλουμε να επιδεικνύουμε συνεχώς όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους πελάτες μας και να μην τους παραπλανούμε, να είμαστε κοντά τους όταν μας χρειάζονται, με τις γνώσεις μας και τις συμβουλές μας, και να τους καθοδηγούμε υπεύθυνα σε περίπτωση που θα έρθουν αντιμέτωποι με κάποιο ζημιογόνο γεγονός. Άλλωστε, η δίκαιη και σωστή αποζημίωση του ασφαλιζομένου είναι και η πεμπτουσία της ασφάλισης και από αυτό -εκ του αποτελέσματος δηλαδή- κρίνεται η ικανότητά μας και η αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας.
Είμαι πεπεισμένος ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες μας. Όσο πιο εξειδικευμένος και σύνθετος είναι ο προς ασφάλιση κίνδυνος τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη ενημέρωσης και καθοδήγησης του πελάτη, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που μόνο ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να του παρέχει.

Ποιος είναι ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι από το έτος 2000 Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων στην εταιρεία «Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», η οποία ιδρύθηκε το 1968 με πετυχημένη παρουσία 55 ετών στην ασφαλιστική αγορά και εξειδίκευση στη διαχείριση και ασφάλιση μεγάλων εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων. Από το 2015 έχει αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας ως διευθύνων σύμβουλος. Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) από το 2012, ενώ τη διετία 2017-2019 διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του συνδέσμου. Ως ενεργό μέλος σε διάφορες Επιτροπές του ΣΕΜΑ, έχει αναλάβει δράσεις για τη θέσπιση θεσμικών θεμάτων, για την προσαρμογή στα κανονιστικά πλαίσια που διέπουν την αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για την αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, την εκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και την εν γένει αναβάθμιση και προβολή του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης και του μεσίτη ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College, University of London), ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων στο CASS Business School (City University of London), όπως και ανώτατες εμπορικές σπουδές στο University of Lausanne (Switzerland). Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal τεύχος 514

Ηλεκτρονική αναδημοσίευση: www.nextdeal.gr

Read More

Τις επικίνδυνες συνήθειες πίσω από το τιμόνι και τις τυφλές διαδρομές πρέπει να «κόψουν» οι πελάτες σας!

Για ακόμα μια φορά έρευνα αποδεικνύει πως η απόσπαση της προσοχής των οδηγών, επιφέρει ατυχήματα στο δρόμο. Τα στοιχεία αυτά για ακόμα μια φορά έφεραν μεγάλο προβληματισμό στις ασφαλιστικές εταιρείες, που βλέπουν τις αποζημιώσεις να αυξάνονται εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς.

Η έρευνα αυτή διεξήχθη από το βρετανικό ινστιτούτο οδικής ασφάλειας TRL και αφορούσε τους λόγους απόσπασης της προσοχής των οδηγών στο δρόμο. Για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε πως οι οδηγοί που απασχολούνται με ρυθμίσεις της οθόνης αφής του οχήματός τους είναι πιο επικίνδυνοι από εκείνους που κάνουν χρήση του κινητού τους ή ναρκωτικών.

Σημαντική αύξηση στο χρόνο αντίδρασης του οδηγού

Έπειτα από ενδελεχή μελέτη οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού αυξάνεται κατά 21% αν βρίσκεται υπό την επήρεια κάνναβης, κατά 46% αν κάνει χρήση του κινητού του τηλεφώνου και κατά 57% αν απασχολείται με το infotainment του οχήματός του.

To αποτέλεσμα δεν πρέπει πάντως να μας εκπλήσσει, καθώς οι οθόνες των σύγχρονων infotainment έχουν πλέον αυξημένη περιπλοκότητα. Σημαντική αλλαγή επίσης είναι η ενσωμάτωση λειτουργιών αφής αντί για τους κλασικούς περιστροφικούς διακόπτες για τη λειτουργία του κλιματισμού, ή άλλων απλών λειτουργιών του αυτοκινήτου. Ένα ακόμα σημαντικό μειονέκτημα είναι τα υπο-μενού που ακολουθούν μετά το κεντρικό μενού και αποσπούν για επιπλέον χρόνο την προσοχή του οδηγού από την κυκλοφορία.

Επικίνδυνη η αναζήτηση μουσικής κατά την οδήγηση

Ακόμα μια απλή συνήθεια, η οποία όμως μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, είναι η εύρεση της αγαπημένης μας μουσικής. Σε αυτή τη διαδικασία, όπως και στην περίπτωση που θέλουμε μια ρύθμιση του συστήματος πλοήγησης, αποσπάται το βλέμμα μας έως και δύο δευτερόλεπτα από το δρόμο στην οθόνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οδική ασφάλεια. Το βρετανικό ινστιτούτο TRL προχώρησε σε συγκεκριμένες μετρήσεις, αφού αξιοποίησε τις δυνατότητες των συστημάτων συνδεσιμότητας των μοντέρνων αυτοκινήτων και συγχρόνισε τις γνωστές ψηφιακές πλατφόρμες Google Android Auto και Apple CarPlay με το σύστημα πολυμέσων, ώστε να εμφανίζονται οι λειτουργίες τους στην οθόνη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι η αναζήτηση ενός τραγουδιού στη πλατφόρμα του Spotify αποσπά την προσοχή του οδηγού έως και 20 δευτερόλεπτα από τον δρόμο και υπερδιπλασιάζει τον χρόνο αντίδρασής του. Μάλιστα δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις οδηγών που πήγαν να βγουν εκτός δρόμου ή ακόμα και να χτυπήσουν ένα προπορευόμενο όχημα.

«Χάνεται» ο δρόμος για πολλά δευτερόλεπτα

Το να απασχολείται ένας οδηγός με το σύστημα infotainment έχει ως αποτέλεσμα να μην βλέπει το δρόμο για πολλά δευτερόλεπτα. Αντιλαμβάνεστε ως ασφαλιστές τι μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κατάσταση.

Το φαινόμενο αυτό έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό από τους μελετητές και τους εκπαιδευτές ασφαλούς οδήγησης. Όμως οι κατασκευαστές ολοένα και επιδεικνύουν την τεχνογνωσία τους, μιας και σε κάθε μοντέλο προσθέτουν ακόμα μεγαλύτερες οθόνες. Παρόλο όμως τον τεχνολογικό οργασμό των ημερών μας, υπάρχει πλήθος κόσμου που αναφέρει πως επιθυμεί στο όχημά του να υπάρχουν οι κλασικοί διακόπτες και τα κουμπιά, παρά τα τόσα περίπλοκα μενού και υπομενού!

Ας ελπίσουμε να βρεθεί σύντομα η χρυσή τομή, αφού η συνεχής αύξηση των ατυχημάτων πέρα από τον κοινωνικό αντίκτυπο που έχει, επιφέρει και σημαντική αύξηση του κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και σε μια εποχή που η τεχνολογία προσφέρει σημαντικά αυξημένη ενεργητική ασφάλεια χάρη στα συστήματα ADAS, είναι κρίμα αυτή η προσπάθεια να πηγαίνει στράφι γιατί απλά μεγαλώνουν παράλληλα οι οθόνες των infotainment.

Αναδημοσίευση: www.nextdeal.gr
Read More

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την ασφάλιση αστικής ευθύνης τρένων στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι καλύψεις και οι αποζημιώσεις;

Το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το οποίο στέρησε εντελώς άδικα τη ζωή σε 57 συμπολίτες μας και πάγωσε το πανελλήνιο, συνεχίζει όπως είναι φυσικό, να κυριαρχεί στον δημόσιο λόγο. Η συζήτηση στρέφεται αναπόδραστα γύρω από το συνολικό κάδρο των ευθυνών, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων ζουν έναν πραγματικό Γολγοθά.

του Χρήστου Γαβαλά

Και μπορεί οι αποζημιώσεις να μην αποτελούν αυτή τη στιγμή το πρώτο τους μέλημα, ωστόσο είναι κρίσιμο να διασαφηνιστεί το πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα, στον απόηχο μάλιστα και της ανακοίνωσης της Hellenic Train σύμφωνα με την οποία δεν θα ασκηθεί το δικαίωμα εξαίρεσης καταβολής αποζημιώσεων στα θύματα.

Ήδη, επομένως η εταιρεία έχει δηλώσει πως «μεριμνά σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι συγγενείς των θανόντων, οι τραυματίες και οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC 62 της 28.02.2023 να ικανοποιηθούν πλήρως ως προς τα σχετικά τους δικαιώματα με βάση τα άρθρα 11 και 13 του ΕΚ 1371/2007».

Ουσιαστικά, ο ευρωπαϊκός κανονισμός 1371/2007 ξεκαθαρίζει το πλαίσιο σχετικά με τα «δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών».

Από την υποχρέωση αυτή, ωστόσο και ειδικότερα σε ότι αφορά στο άρθρο 13, εξαίρεσε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η κυβέρνηση με υπουργική απόφαση του 2019. Εξαίρεση που θεωρητικά δεν θα καθιστούσε υποχρεωτική για την εταιρεία την καταβολή αποζημίωσης για την περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβάτη.

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός δεν καθιστά τόσο εύκολη αυτή την προσωρινή εξαίρεση ειδικά για θέματα που σχετίζονται με «την απαίτηση έναντι των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων να είναι καταλλήλως ασφαλισμένες και την απαίτηση να λαμβάνουν οι εν λόγω επιχειρήσεις κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια των επιβατών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και επί των αμαξοστοιχιών και για να διαχειρίζονται τους κινδύνους».

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την αστική ευθύνη των τρένων

Από εκεί και πέρα, αξίζει να τονιστεί ότι αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης τρένων η οποία και περιέχεται στο άρθρο 22 του νόμου 4408 του 2016, νόμος που επί της ουσίας μετέφερε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου.

Στο άρθρο 22 του εν λόγω νόμου προβλέπεται ξεκάθαρα ότι η εκάστοτε σιδηροδρομική επιχείρηση θα πρέπει να «είναι επαρκώς ασφαλισμένη ή να διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις βάσει όρων της αγοράς ώστε να καλύπτεται κατ’ εφαρμογή της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας από πλευράς αστικής ευθύνης ατυχημάτων, ιδίως όσον αφορά, τους επιβάτες, τις αποσκευές, τα εμπορεύματα, το ταχυδρομείο και τους τρίτους».

Παράλληλα, η κάλυψη αστικής ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση των νόμιμων απαιτήσεων κατά της σιδηροδρομικής επιχείρησης από ζημίες οι οποίες προκαλούνται από την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών και μέσα στις περιπτώσεις που αριθμεί για να εγερθούν αυτές οι αξιώσεις περιλαμβάνει τους θανάσιμους τραυματισμούς αλλά και την σωματική βλάβη των προσώπων.

Τα ελάχιστα όρια αποζημίωσης για τα οποία θα πραγματοποιείται η κάλυψη αστικής ευθύνης των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων έναντι τρίτων είναι για σωματική βλάβη ή θάνατο τρίτων οι 200.000 ευρώ ανά περιστατικό, ενώ μετά από ομαδικό ατύχημα και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων το ποσό αυτό αυξάνεται σε 1.000.000 ευρώ ανά περιστατικό, με το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης να φτάνει κατ’ ελάχιστον τα 5.000.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγερθεί κατά των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, των Συμβούλων ή και μέρους ή του συνόλου του προσωπικού αυτών με την αιτίαση αποκλειστικής ευθύνης τους ή συνυπαιτιοτητας τους στην πρόκληση βλάβης ή ζημίας από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων. Καθώς επισημαίνεται ότι αυτά τα πρόσωπα καλύπτονται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή την εγγυητική επιστολή, για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων, καταβάλλει κάθε ποσό για βλάβη ή/και ζημία που προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των ως άνω.

Ενώ επίσης προστίθεται στο συγκεκριμένο άρθρο ότι η ασφαλιστική εταιρεία ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα καταβάλλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων και λοιπών βαρών που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια ευθύνης των ασφαλιστών ή εγγυητών.

Αναδημοσίευση: www.underwriter.gr

Read More

Έρευνα Grant Thornton: To Γυναικείο Επιχειρείν το 2023

Έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου

freepik

Σύμφωνα με την παγκόσμια έρευνα της Grant Thornton «Γυναικείο Επιχειρείν 2023: Έμφαση στην ίση εκπροσώπηση», το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως, κατέγραψε αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 2022, αγγίζοντας το 32,4%.

Μάλιστα, το εν λόγω ποσοστό παρέμεινε για τρίτο συνεχόμενο έτος πάνω από το ορόσημο του 30%, το οποίο, σύμφωνα με έρευνες, λογίζεται ως η ελάχιστη εκπροσώπηση που απαιτείται, για να σημειωθεί αλλαγή στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Παράλληλα, η έρευνα της Grant Thornton εκτιμά ότι το 2025, το σχετικό ποσοστό θα ανέρχεται σε 34%.

Παρά τη σχετικά περιορισμένη αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, η φετινή έρευνα δείχνει σημαντική διεύρυνση των ρόλων που κατέχουν οι γυναίκες. Ειδικότερα, έχουν σημειωθεί μεγάλες αυξήσεις στο ποσοστό των γυναικών που κατέχουν θέσεις Διευθύνουσας Συμβούλου (CEO) / Γενικής Διευθύντριας (MD) και Chief Information Officer (CIO). Το 2019, μόλις το 15% των επιχειρήσεων διέθετε γυναίκα CEO / MD. Σήμερα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 28%.

Όσον αφορά στα μοντέλα εργασίας στη μετά-Covid εποχή, μόλις το 36% των επιχειρήσεων παγκοσμίως εφαρμόζει πλέον εργασία αποκλειστικά από το γραφείο. Το 53% έχει υιοθετήσει μία υβριδική προσέγγιση, με συνδυασμό της εργασίας από το γραφείο και της εξ αποστάσεως εργασίας, το 8% διαθέτει ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας, κατά το οποίο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιλέγουν εάν θα εργαστούν από το γραφείο ή εξ αποστάσεως, ενώ το 3% εφαρμόζει ένα μοντέλο εργασίας αποκλειστικά από το σπίτι.

Παράλληλα, το ποσοστό των επιχειρήσεων παγκοσμίως που δεν προχώρησαν σε καμία ενέργεια για τη διασφάλιση των αρχών Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον παρέμεινε οριακά αμετάβλητο σε σχέση με το 2022, στο 5,1%, ενώ για μία ακόμη χρονιά, σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις (46,2%) πραγματοποιεί ενέργειες που προωθούν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους τους. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις ιδέες τους, τους προβληματισμούς τους και τις απορίες τους παραμένει η δεύτερη πιο συχνή δράση που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης, με το σχετικό ποσοστό να είναι ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2022, στο 45,7%.

Με αφορμή τα παραπάνω στοιχεία, ο κ. Βασίλης Καζάς, Managing Partner της Grant Thornton στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα πρόσφατα στοιχεία της έρευνας “Women in Business” επιβεβαιώνουν ότι το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παραμένει σε μία σταθερά ανοδική πορεία, φέρνοντάς μας ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στην επίτευξη της πλήρους ισότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παγκοσμίως διαμορφώθηκε στο 32,4%, παραμένοντας για ακόμα μία χρονιά πάνω από το ορόσημο του 30%, το οποίο λογίζεται ως η ελάχιστη εκπροσώπηση που απαιτείται για να σημειωθεί αλλαγή στη διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Στην προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη της ισότητας σε κάθε πτυχή της κοινωνίας μας, είναι σημαντικό να αναδεικνύουμε δράσεις που στηρίζουν όχι μόνο την ισότητα, αλλά και τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση. Προκειμένου να δώσουμε στις έννοιες της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης την αξία που οφείλουν να έχουν διαχρονικά στην κοινωνία, οφείλουμε να καταργήσουμε κάθε είδος στερεοτύπων, διακρίσεων και προκαταλήψεων».

Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας «Γυναικείο Επιχειρείν 2023: Έμφαση στην ίση εκπροσώπηση» για το 2023

Οι γυναίκες κατέχουν το 32,4% των ανώτερων διοικητικών θέσεων στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με το εν λόγω ποσοστό να καταγράφει άνοδο κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις παρέμεινε πάνω από το 30% σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία (αμφότερες στο 40%).

Το 38% των επιχειρήσεων παγκοσμίως έχουν γυναίκα σε θέση Chief Finance Officer (CFO), ποσοστό αυξημένο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε σχέση με τα ευρήματα του 2022, ο αριθμός των γυναικών Chief Executive Officers (CEOs) αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 28%, ενώ το ποσοστό γυναικών Chief Operating Officers (COOs) ενισχύθηκε στο 25% έναντι 24% το 2022. Παράλληλα, το ποσοστό γυναικών Chief Information Officer (CIO) σημείωσε άνοδο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, στο 23%.
Το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού παγκοσμίως αυξήθηκε κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2022, στο 40%, παραμένοντας για ακόμα μία χρονιά η θέση με το υψηλότερο ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης.

Πώς διαμορφώνεται το γυναικείο επιχειρείν στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε ανώτερες διοικητικές θέσεις κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το 2023, στο 37% έναντι 28% το 2022, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί ποτέ, από τότε που ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δεν απασχολούν καμία γυναίκα σε ανώτερη διοικητική θέση κατέγραψε αξιοσημείωτη πτώση στο 11% έναντι 22% το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό από τότε που ξεκίνησε η έρευνα.

Παράλληλα, το ποσοστό των γυναικών Partners κατέγραψε «άλμα» σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο 25%, έναντι του μόλις 5% του 2022, την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό παγκοσμίως ανέρχεται σε 8%. Ωστόσο, το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε θέσεις Chief Executive Officer (CEO) και Managing Director υποχώρησε στο 14%, έναντι 16% το προηγούμενο έτος, ενώ πτώση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σημείωσε και το ποσοστό γυναικών σε θέσεις Chief Finance Officer (CFO), στο 34% έναντι 36% το 2022. Το ποσοστό γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού κατέγραψε άνοδο στο 24%, έναντι 21% το προηγούμενο έτος, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις Chief Information Officer (CIO), αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 7%.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αναφέρουν πως οι κυριότερες δράσεις που υλοποίησαν τους τελευταίους 12 μήνες για να διασφαλίσουν τις αρχές Ενσωμάτωσης και Ίσων Ευκαιριών Εκπροσώπησης για τα δύο φύλα στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανοιχτά τις ιδέες τους και τους προβληματισμούς τους (37,3%), η προσαρμογή υφιστάμενων προγραμμάτων μάθησης και εξέλιξης στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον (28,4%), η προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η δυνατότητα περισσότερης ευελιξίας για τους εργαζόμενους (27,5%), καθώς και η παρακολούθηση της ψυχικής υγείας και/ή της ευημερίας των εργαζομένων (27,5%).

Με αφορμή τα παραπάνω δεδομένα, η κ. Κατερίνα Κουλούρη, Partner, Head of People Experience & Culture της Grant Thornton στην Ελλάδα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι αλλαγές στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο έχουν ανοίξει την πόρτα στις γυναίκες για κάποιους από τους ρόλους που στο παρελθόν κατείχαν άνδρες. Η υβριδική ευέλικτη εργασία έχει επίσης θετικό αντίκτυπο, καθώς δημιουργεί λιγότερη μεροληψία στις προσλήψεις για τους συγκεκριμένους ρόλους. Παρότι σίγουρα η υβριδική ευέλικτη εργασία δίνει την ευκαιρία για καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής και μπορεί να αναδείξει τα καλύτερα στοιχεία και των δύο κόσμων, είναι σημαντικό για την πρόοδο των γυναικών αυτά τα δύο στοιχεία να μην συγχέονται».

Από την πλευρά της, η κ. Αλεξάνδρα Μπαλτούκα, Partner, Head of Marketing & Client Experience της Grant Thornton στην Ελλάδα υπογραμμίζει: «Η σημερινή ημέρα δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Αφορά όλους όσοι νιώθουν στο περιθώριο, μετέωροι μεταξύ ορίων, χωρίς δυνατή φωνή, αλλά με γενναία καρδιά και φως στην ψυχή. Είναι υποχρέωση όλων μας να συμβάλλουμε σε ένα ουσιαστικό αύριο δίχως στερεότυπα και αποκλεισμούς, σε μία κοινωνία υγιή με πυρήνα την αγάπη και την αλληλεγγύη. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον όλο και περισσότερο ότι η ίση εκπροσώπηση των φύλων και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας αποτελεί το απαραίτητο βήμα προς τη διαμόρφωση μίας κοινωνίας πλήρους ισότητας, που θα αγκαλιάζει τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Είναι ευθύνη όλων μας να δημιουργούμε και να διατηρούμε ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να εκφράσουν ανοιχτά τις ιδέες τους, να έχουν πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες, να πραγματοποιούν σταθερά βήματα εξέλιξης και, πάνω από όλα, να μην διστάζουν να είναι ο εαυτός τους. Παρά την αξιοσημείωτη πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι σημαντικό να μεριμνούμε καθημερινά ώστε να παραμείνουμε σε αυτή τη σταθερά ανοδική πορεία προς την πλήρη ισότητα».

Αναδημοσίευση: www.insurancedaily.gr

Read More

Τεράστιες οι απώλειες από τον σεισμό στην Τουρκία

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς 7,7 και 7,6 της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκαν, με επίκεντρο τη νότια Τουρκία, το πρωί της Δευτέρας, 6 Φεβρουαρίου. Οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, ξεπερνούσαν τις 47.000, ενώ αδιευκρίνιστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων, καθώς πολυώροφα κτήρια κατέρρευσαν, εγκλωβίζοντας στα συντρίμμια τους τους ενοίκους.

της Δήμητρας Καζάντζα

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου οι νεκροί στην Τουρκία ανέρχονταν σε 41.156 και οι τραυματίες σε 105.505. Τουλάχιστον μισό εκατομμύριο άνθρωποι (485.682) έχουν απομακρυνθεί από τις σεισμόπληκτες περιοχές, ενώ 211.000 σπίτια σε 47.000 κτήρια καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Έκτακτης Ανάγκης της Τουρκίας (Türkiye’s Disaster and Emergency Management Authority – AFAD).

Εξίσου τραγικός είναι ο απολογισμός και στην ήδη κατεστραμμένη από τον εμφύλιο Συρία. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στη ΒΔ. Συρία, που ελέγχεται από τους αντάρτες, έχουν σκοτωθεί 4.525 άνθρωποι. Στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης Άσαντ, 1.414 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τις αρχές.

Τεράστιες οι απώλειες από τον σεισμό στην Τουρκία

Οι οικονομικές απώλειες

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την ανθρώπινη ζωή που χάνεται, αλλά και οι υλικές ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί (και η μη τήρηση των αντισεισμικών και οικοδομικών κανονισμών) απειλούν το μέλλον εκατομμυρίων ανθρώπων (13 εκατ. μόνο στην Τουρκία), οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς σπίτια και δουλειές, ενώ είναι εκτεθειμένοι στο κρύο και τις αρρώστιες.

Εκτός από τις κατοικίες, οι σεισμοί έπληξαν, επίσης, αγωγούς, δρόμους, αεροδρόμια και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης πυρκαγιάς στο λιμάνι της Αλεξανδρέττας, το μεγαλύτερο της Τουρκίας.

Σύμφωνα με έκθεση της Turkish Enterprise and Business Confederation, που δημοσιεύθηκε μεταξύ 11-12 Φεβρουαρίου, και επικαλείται το middleeasteye.netοι ζημιές στις κατοικίες εκτιμώνται σε $70,75 δισ., η απώλεια εθνικού εισοδήματος εκτιμάται σε $10,4 δισ. και οι ημέρες εργασίας που χάθηκαν σε $2,91 δισ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), σε έκθεσή της που δημοσίευσε στις 16 Φεβρουαρίου, εκτιμά ότι οι σεισμοί της 6ης Φεβρουαρίου θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του ΑΕΠ της Τουρκίας έως και 1% το 2023. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσο εκείνες του σεισμού του 1999. Στις πληγείσες περιοχές κατοικεί το 15% του πληθυσμού της χώρας, αλλά συνεισφέρουν μόνο το 9% περίπου του ΑΕΠ και το 10% της βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας. Λίγο υψηλότερη (15%) είναι η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία της γεωργίας, αν και τα όποια προβλήματα στη γεωργική παραγωγή είναι πιθανό να μετριαστούν, λόγω του ότι ο σεισμός έγινε μέσα στον χειμώνα.

Καθώς η ασφάλιση κατά των σεισμών είναι περισσότερο διαδεδομένη από ό,τι ήταν το 1999, ο αντίκτυπος στον τραπεζικό τομέα αναμένεται να είναι πιο περιορισμένος, εκτιμά η EBRD.

Τεράστιες οι απώλειες από τον σεισμό στην Τουρκία

Οι ασφαλισμένες απώλειες

Σύμφωνα με τη Verisk (πρώην AIR Worldwide)οι οικονομικές απώλειες από τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023 στην Τουρκία πιθανότατα θα ξεπεράσουν τα $20 δισ., ενώ οι ασφαλισμένες απώλειες το $1 δισ. Η εταιρεία αναλύσεων CoreLogic, που επικεντρώνεται στην αγορά ακινήτων, εκτιμά ότι οι ασφαλισμένες απώλειες θα ξεπεράσουν τα $4 δισ.

Από τα στοιχεία του Natural Disaster Insurance Institution (DASK), προκύπτει ότι τα ανασφάλιστα σπίτια στην Τουρκία υπολογίζονται σε σχεδόν 8,8 εκατ. Ασφαλισμένα για σεισμό είναι 11,3 εκατομμύρια σπίτια, ήτοι το 56,42% του συνόλου του κτηριακού δυναμικού της γειτονικής χώρας.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό του Μαρμαρά, το 1999, ο αριθμός των κατοικιών με κάλυψη για φυσικές καταστροφές αυξήθηκε σημαντικά. Ο σεισμός της 17ης Αυγούστου 1999 ώθησε την τουρκική κυβέρνηση να ιδρύσει, με τη βοήθεια της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) και να καταστήσει την ασφάλιση έναντι σεισμών υποχρεωτική. Από την ίδρυση του TCIP το 2000, έχουν καταβληθεί συνολικά 1,248 δισ. TRY ($70 εκατ.) σε ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές από σεισμό.

Το TCIP συνεργάζεται με τους σημαντικότερους αντασφαλιστικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένων των Munich Re και Swiss Re, και έχει δυνατότητα διευθέτησης καταστροφικών ασφαλιστικών απαιτήσεων ύψους έως και $2,5 δισ.

Σύμφωνα με στοιχεία που διέθεσε στο xprimm.com η κα Selva Eren, Δ/νουσα Σύμβουλος της Türk Reasürans AŞ, της αντασφαλιστικής εταιρείας που διενεργεί τις τεχνικές εργασίες του TCIP, το Ταμείο, λαμβάνοντας υπόψη πιθανά δυσμενέστερα σενάρια, έχει ήδη ενισχύσει σε 117 δισ. TRY (περίπου €6 δισ.) το capacity για την πληρωμή απαιτήσεων, μέσω του συνδυασμού των υφιστάμενων πόρων του (συσσωρευμένα κεφάλαια της κοινοπραξίας), των κεφαλαίων δομημένων λύσεων και της αντασφαλιστικής προστασίας. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, είχαν υποβληθεί στο TCIP 221.663 αιτήσεις αποζημίωσης και είχαν καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους περίπου $27,6 εκατ. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 600 χιλιάδες.

Τεράστιες οι απώλειες από τον σεισμό στην Τουρκία

Η τουρκική ασφαλιστική αγορά

Ο σεισμός στην Τουρκία θα επηρεάσει την κερδοφορία ασφαλιστών και αντασφαλιστών, εκτιμά η εταιρεία αναλύσεων GlobalData. Σύμφωνα με την Global Insurance Database της εταιρείας, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GWP) του κλάδου Περιουσίας, το 2021, ανήλθαν σε 26,1 δισ. TRY ($2,9 δισ.) και αντιστοιχούσαν στο 29,8% της αγοράς γενικών ασφαλίσεων στην Τουρκία. Οι ασφαλίσεις περιουσίας κατέγραψαν ζημιές από την ανάληψη κινδύνων το 2021, καθώς το combined ratio ξεπέρασε το 100%, για πρώτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια, και διαμορφώθηκε στο 107,2%. Η κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών στην Τουρκία είχε ήδη επηρεαστεί σημαντικά από τον υψηλό πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 58% τον Ιανουάριο του 2023, από 49% την ίδια περίοδο πέρυσι. «Οι υψηλοί ρυθμοί πληθωρισμού οδηγούν σε υψηλότερο μέσο κόστος ζημιών για τους ασφαλιστές. Καθώς οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη ανακάμψει από τον αντίκτυπο του σεισμού του 2020, ο πρόσφατος σεισμός θα επηρεάσει περαιτέρω την κερδοφορία τους. Ως αποτέλεσμα, οι Τούρκοι ασφαλιστές που ασκούν τον κλάδο περιουσίας αναμένεται να καταγράψουν ζημιές από την ανάληψη κινδύνου το 2023 και το 2024», σημειώνει ο κ. Shabbir Ansari, Senior Insurance Analyst της GlobalData.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την SEDDK (την τουρκική εποπτική αρχή), που επικαλείται το Xprimm, οι αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου το 1 δισ. TRY. Οι αποζημιώσεις για διακοπή εργασιών, απώλεια κερδών και υλικές ζημιές σε περίπου 12 δισ. TRY, ενώ 850 εκατ. TRY θα καταβληθούν σε δικαιούχους ασφαλιστηρίων ζωής και ατυχημάτων. Για ζημιές σε καλλιέργειες και ζώα, ο TARSIM -ο οργανισμός αγροτικών ασφαλίσεων-, ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλει αποζημιώσεις ύψους 70 έως 80 εκατ. TRY.

Τεράστιες οι απώλειες από τον σεισμό στην Τουρκία

Δίπλα στους σεισμόπληκτους

100 χώρες ανταποκρίθηκαν στη διεθνή έκκληση έκτακτης ανάγκης της Τουρκίας μετά τον σεισμό, 84 από αυτές συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις, με 10.943 άτομα προσωπικό έρευνας και διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από αίτημα της Τουρκίας, ενεργοποίησε τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε., κινητοποιώντας όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Από το πρώτο κιόλας εικοσιτετράωρο ομάδα της ΕΜΑΚ βρέθηκε στη γειτονική χώρα, προκειμένου να συνδράμει, ακολουθούμενη λίγες μέρες αργότερα από δεύτερη ομάδα και από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Δίπλα στους σεισμόπληκτους βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και η ασφαλιστική αγορά.

 • Ο Όμιλος Allianz αποφάσισε να διαθέσει €6 εκατ. για τη στήριξη των προσπαθειών ανακούφισης και αποκατάστασης των πληγέντων σε Τουρκία και Συρία. Θα συμπληρώσει, επίσης, τις δωρεές των υπαλλήλων της μέχρι €1 εκατ., με εσωτερική εκστρατεία δωρεών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
 • Ο Όμιλος Generali προχώρησε σε δωρεά €500.000 προς τη UNICEF, καθώς και προς αντίστοιχους τοπικούς φορείς που επελέγησαν από κοινού με την Generali Sigorta. Παράλληλα, ξεκίνησε μια παγκόσμια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, το τελικό ποσό της οποίας θα διπλασιαστεί από την Generali, με σκοπό την παροχή οικονομικής υποστήριξης προς τις πληγείσες περιοχές.
 • Ανθρωπιστική βοήθεια για τους πληγέντες σε Τουρκία και Συρία συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της Interamerican, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Αττικής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), του «ΟΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
 • Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδας (Ε.Ε.Α.Ε.) και η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) συμμετείχαν στην πρωτοβουλία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με τίτλο “Είμαστε δίπλα σας”, για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες των φονικών σεισμών σε Τουρκία-Συρία.
Τεράστιες οι απώλειες από τον σεισμό στην Τουρκία

Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται (μόνο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου είχαν σημειωθεί 3.170) και νέοι σεισμοί (όπως αυτός της 20ής Φεβρουαρίου, των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ) εκδηλώνονται, το δράμα για τους κατοίκους της περιοχής δείχνει να μην έχει τέλος. Σε όλη αυτή την καταστροφή συνετέλεσαν συνδυαστικά πολλοί παράγοντες. Εκτός από τη μεγάλη ένταση του σεισμού, το μικρό εστιακό βάθος και την ώρα που έγινε –παράγοντες που δεν μπορεί κανείς να ελέγξει– στην τραγική κατάληξη, με τις εκατόμβες νεκρών και τους εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες, συνέβαλε και το γεγονός ότι δεν είχαν τηρηθεί οι αντισεισμικοί κανονισμοί. Και στην περίπτωση των σεισμών στην Τουρκία (αφήνουμε έξω από την εξίσωση τη Συρία, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εκεί), αποδεικνύεται περίτρανα ότι η πρόληψη θα μπορούσε να σώσει ζωές. Επίσης, αποδεικνύεται και κάτι ακόμα, ότι με εργαλεία όπως η ασφάλιση, οι επιπτώσεις της καταστροφής μπορούν να μετριαστούν και η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να γίνει πιο γρήγορα.

Αναδημοσίευση: www.aagora.gr

Read More

EIOPA: Τι απάντησαν 351 ελληνικές ΜμΕ για την ασφάλισή τους

Ιδιαίτερα χαμηλό είναι το επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά, όπως προκύπτει από τη σχετική έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), στο πλαίσιο της Έκθεσης για τις Καταναλωτικές Τάσεις 2022. Στην έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το διάστημα 15/6-1/7/2022, συμμετείχαν 9.067 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετείχαν 351 ΜμΕ. Ας δούμε τι απάντησαν…

Επίπεδο ασφαλιστικής προστασίας

 • Για την περίπτωση φυσικών καταστροφών, το 44% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 29% δήλωσαν πλήρως ασφαλισμένες, 23% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ 3% δεν θέλησαν να απαντήσουν. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 38%, 26%, 17%, 2% και 17%.
 • Για την περίπτωση ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των μη φυσικών ζημιών, όπως μια απεργία, 89% δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 5% δήλωσαν πλήρως ασφαλισμένες, 3% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ το 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 54%, 14% 13%, 2%, 18%.
 • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών για έξι μήνες, λόγω ζημιών που σχετίζονται με μία καταστροφή, μόλις το 7% δηλώνουν πλήρως ασφαλισμένες, 9% μερικώς, 2% ανεπαρκώς, ενώ το 80% δήλωσαν ότι δεν έχουν κάλυψη. 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 12%, 12%, 2%, 56% και 18%.
 • Για την περίπτωση Κυβερνοεπίθεσης, το 88% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν κάλυψη. 2% δηλώνουν πλήρως ασφαλισμένες, 8% μερικώς, 1% ανεπαρκώς, ενώ 2% δεν απάντησε. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. ήταν: 69%, 8%, 7%, 1% και 15%.

86% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα θεωρούν ότι τουλάχιστον ένα ασφαλιστικό προϊόν (που επί του παρόντος δεν έχουν) θα ήταν σημαντικό για την εξασφάλιση της οικονομικής τους ευμάρειας (Ε.Ε.: 76%).

14% δεν θεωρούν σημαντική για την οικονομική τους ευμάρεια μια πρόσθετη ασφάλιση (πέραν της ασφάλισης που ήδη έχουν), έναντι 19% στην Ε.Ε.

Ζητήματα με τις ασφαλιστικές απαιτήσεις

 • 9% δήλωσαν ότι υπέβαλαν μία αξίωση, αλλά η αποζημίωση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη (Ε.Ε.: 9%).
 • 4% δήλωσε ότι καθυστέρησε πολύ η αξιολόγηση της αξίωσης (Ε.Ε.: 7%).
 • 6% δήλωσε ότι καθυστέρησε πολύ η καταβολή της αποζημίωσης (Ε.Ε.: 6%).
 • 5% δήλωσε ότι η αξίωση απορρίφθηκε για λόγους που δεν ήταν σαφείς (Ε.Ε.: 5%).
 • 5% ακύρωσε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή απορρίφθηκε μια απαίτηση (Ε.Ε.: 4%).

Το 71% συμφωνεί ή τείνει να συμφωνήσει ότι, σε περίπτωση απαίτησης, θα λάβει αποζημίωση σύμφωνη με την αντίληψη που έχει για την ασφαλιστική κάλυψη (Ε.Ε.: 64%). Αντίθετα, το 27% υποστηρίζει το ακριβώς αντίθετο (16% τείνουν να διαφωνήσουν και 11% διαφωνούν απόλυτα). Τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ε.Ε. διαμορφώνονται σε 22% και 10%.

Λόγοι που δεν θα αγόραζαν ή δεν θα ανανέωναν ένα ασφαλιστικό προϊόν

 • 30% γιατί θεωρούν το κόστος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πολύ υψηλό, σε σύγκριση με την αναμενόμενη ανταποδοτικότητά του και το επίπεδο κινδύνου (Ε.Ε.: 25%).
 • 13% γιατί θεωρούν ότι είναι απίθανο ο ασφαλιστής να πληρώσει σε περίπτωση απαίτησης (Ε.Ε.: 20%).
 • 19% λόγω των υψηλών ασφαλίστρων (Ε.Ε.: 18%).
 • 31% λόγω εισοδηματικών περιορισμών (Ε.Ε.: 16%).
 • 14% λόγω περιορισμένης κάλυψης ή εξαιρέσεων στην κάλυψη (Ε.Ε.: 13%).
 • 11% γιατί δεν κατάλαβαν πλήρως την έκταση της κάλυψης (Ε.Ε.: 12%).
 • 10% γιατί διαπιστώνουν ότι δεν έχει καμία πραγματική επιλογή μεταξύ διαφορετικών ασφαλίστρων (Ε.Ε.: 9%).
 • 19% Άλλο (Ε.Ε.: 20%).
 • 5% απάντησε δεν ξέρω/δεν απαντώ (Ε.Ε.: 13%).

Βάση: Όσες επιχειρήσεις προσδιορίζουν ένα είδος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ως σημαντικό για την οικονομική τους ευμάρεια, αλλά δεν αγόρασαν/ανανέωσαν το συμβόλαιό τους. Επιτρέπονταν πολλαπλές απαντήσεις.

Οικονομικές δυσκολίες VS ασφάλιση

6% των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων δήλωσαν ότι, τα τελευταία 3 χρόνια, ακύρωσαν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, επειδή το ασφάλιστρο αυξήθηκε αδικαιολόγητα (Ε.Ε.: 7%). 2% δήλωσαν ότι πλήρωσαν τα ασφάλιστρα με πίστωση (Ε.Ε.: 3%).

Οι ασφαλιστικές τάσεις

Σκεπτόμενοι την πανδημία COVID-19, τις φυσικές καταστροφές, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, το 28% των ΜμΕ δήλωσε ότι πιθανότατα θα αγόραζε ή θα ανανέωνε τα ασφαλιστικά του προϊόντα (Ε.Ε.: 14%). Για το 31% είναι λιγότερο πιθανό (Ε.Ε.: 14%), ενώ το 40% απάντησε ότι δεν θα προχωρούσε σε καμία αλλαγή (Ε.Ε.: 71%).

Το 32% και το 48% των επιχειρήσεων συμφωνεί ή τείνει να συμφωνεί ότι υπάρχουν σήμερα λιγότερες καλύψεις και περισσότερες εξαιρέσεις για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια από ό,τι πριν από τρία χρόνια (Ε.Ε.: 14% και 29%, αντίστοιχα).

Πανευρωπαϊκά…

Από την έρευνα προκύπτει ότι, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιλέγουν περισσότερο τις εξής ασφαλίσεις: Γενική αστική ευθύνη (66%), Ασφάλιση επαγγελματικών αυτοκινήτων (61%), Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης / κάλυψη σφαλμάτων και παραλείψεων (52%), Αποζημίωση εργαζομένων (52%), Κάλυψη για υλικές ζημιές από φυσικές καταστροφές (48%).

Για το ποια ασφαλιστικά προϊόντα θεωρούν τα πιο σημαντικά για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι ερωτηθέντες απάντησαν (πολλαπλές απαντήσεις):

 • Κανένα (19%).
 • Εμπορική ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων με διακοπή εργασιών (16%).
 • Επαγγελματική ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων χωρίς κάλυψη διακοπής εργασιών (9%).
 • Ασφάλιση διακοπής εργασιών χωρίς ζημιές (8%).
 • Κυβερνοασφάλιση και ασφάλιση δεδομένων (8%).

Αναδημοσίευση: www.aagora.gr

Read More

Η ΕΑΕΕ υπογράφει νέα καμπάνια για την αξία της Πρόληψης: «Ζήσε Ασφαλώς!»

Read More

Οι χώρες με ελκυστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις: Η θέση της Ελλάδας

Έκθεση «ΕΜΕΑ Private Business Attractiveness Index 2022» της PwC

Η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία είναι οι τρεις χώρες της ΕΜΕΑ, που διαθέτουν το πιο ελκυστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων το 2022, σύμφωνα με την έρευνα «ΕΜΕΑ Private Business Attractiveness Index 2022» της PwC.

Συνολικά έντεκα κράτη της Ευρώπης: η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Νορβηγία και το Λουξεμβούργο βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Δείκτης αξιολογεί 33 χώρες της ΕΜΕΑ σε 51 τομείς και αναδεικνύει τις πλέον ελκυστικές για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Τα κράτη αξιολογούνται με βάση μια σειρά από κριτήρια: από τις μακροοικονομικές συνθήκες και το τοπίο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, μέχρι το φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον, τις μετρήσεις ESG, τις τεχνολογικές υποδομές, το ταλέντο και τις δεξιότητες, το σύστημα δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης, αλλά και -για πρώτη φορά- το startup οικοσύστημα.

Από την έρευνα προκύπτει ισχυρή συσχέτιση τεσσάρων κατηγοριών κριτηρίων με τη συνολική κατάταξη των χωρών ως προς την ελκυστικότητά τους για την ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις μετρήσεις ESG, το startup οικοσύστημα, το σύστημα εκπαίδευσης και τις δεξιότητες-ταλέντα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι χώρες που αναδεικνύονται ως οι πιο ελκυστικές για την ανάπτυξη της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας έχουν ισχυρές επιδόσεις σε αυτούς τους τομείς, αντισταθμίζοντας μάλιστα τα πιο «υποτονικά» αποτελέσματά τους σε άλλα πεδία.

Αντίθετα, το φορολογικό και ρυθμιστικό καθεστώς, το μακροοικονομικό περιβάλλον ή ακόμη και το ΑΕΠ έχουν μικρότερη επίδραση στη συνολική απόδοση μιας χώρας στον ΕΜΕΑ Private Business Attractiveness Index 2022. Σε κάθε περίπτωση, όπως διαπιστώνει η έρευνα, προκειμένου μία χώρα να προσελκύσει ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να πετύχει μια ισορροπημένη ανάπτυξη των επιμέρους κατηγοριών.

«Για να γίνει μία χώρα ελκυστική για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, δεν χρειάζεται να επικεντρωθεί μόνο σε ένα ή δύο τομείς, όπως, για παράδειγμα, η προσφορά χαμηλών φορολογικών συντελεστών. Ο δρόμος για την επιτυχία είναι να επιτύχουμε μια ισορροπία σε όλα τα χαρακτηριστικά που αναζητούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις για να ανθίσουν και να αναπτυχθούν: από τις δεξιότητες έως τις μετρήσεις ESG και τις υποδομές, αλλά και πέρα από αυτά», σχολιάζει ο Peter Englisch, Global Family Business and EMEA Entrepreneurial and Private Business Leader, Partner της PwC Γερμανίας.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

 • Οι έντεκα χώρες που ηγούνται του ΕΜΕΑ Private Business Attractiveness Index για το 2022, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Γαλλία, Νορβηγία και Λουξεμβούργο, πετυχαίνουν βαθμολογία τουλάχιστον 60 στα 100.
 • Άλλες επτά χώρες της περιοχής αξιολογούνται ως «ανερχόμενες» στη φετινή κατάταξη, συγκεντρώνοντας βαθμολογία τουλάχιστον 50 στα 100.
 • Οκτώ κράτη αναδεικνύονται ως «αναπτυσσόμενα», με βαθμολογία μεταξύ 40 και 50 στα 100.
 • Περισσότερες από τις μισές χώρες της περιοχής (20 στις 33) κατάφεραν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους για το 2022.
 • Η Ελβετία διατηρεί την πρώτη θέση στον ΕΜΕΑ Private Business Attractiveness Index, φέτος, πετυχαίνοντας βαθμολογία 71,9/100. Η χώρα κατακτά την πρωτιά σε δύο κατηγορίες κριτηρίων: στις μετρήσεις ESG και στον τομέα εκπαίδευση, δεξιότητες, ταλέντο. Επίσης, βρίσκεται στην τρίτη θέση της κατάταξης στη νέα κατηγορία, οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του Δείκτη σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες κριτηρίων.
 • Το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε στη δεύτερη θέση της κατάταξης, από την τρίτη πέρυσι, βελτιώνοντας τη βαθμολογία του από 61,4 (το 2021) σε 70,5/100 φέτος. Το ΗΒ ηγείται στο κριτήριο που σχετίζεται με το οικοσύστημα των startups και κατατάσσεται δεύτερο όσον αφορά το τοπίο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Βρίσκεται δε στην πρώτη πεντάδα στους τομείς τεχνολογία και υποδομές, εκπαίδευση, δεξιότητες και ταλέντο και μακροοικονομικό περιβάλλον.
 • Ολλανδία και Ιρλανδία είναι νεοεισερχόμενες στο «top 10» με τις πιο ελκυστικές χώρες της περιοχής το 2022, καταλαμβάνοντας την 6η και την 7η θέση, αντίστοιχα. Η Ιρλανδία μάλιστα πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βαθμολογία της σε σύγκριση με το 2021 με 67,4/100 (από 52,4 πέρυσι). Η χώρα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για το μακροοικονομικό περιβάλλον και στην πρώτη δεκάδα στις επιδόσεις του οικοσυστήματος startups.
 • Μεγάλη υποχώρηση στον Δείκτη σημείωσε η Νορβηγία, υποχωρώντας από τη 2η θέση το 2021 στη 10η το 2022. Ωστόσο, η βαθμολογία της Νορβηγίας, 63,4/100 (με μικρή μείωση από την επίδοση 63,8 το 2021) τη διατηρεί στις χώρες με το πιο ελκυστικό περιβάλλον για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 • Η Νότια Αφρική πετυχαίνει σημαντική βελτίωση φέτος και αναβαθμίζεται από την ομάδα των «αναπτυσσόμενων» σε αυτή των «ανερχόμενων», αυξάνοντας τη συνολική της βαθμολογία από 33,6/100 πέρυσι σε 42,1 φέτος.
 • Η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Ιταλία ανεβαίνουν επίσης κατηγορία και χαρακτηρίζονται πλέον ως «ανερχόμενες» χώρες, ενώ το Λουξεμβούργο εισέρχεται για πρώτη φορά στις κορυφαίες χώρες του ΕΜΕΑ Private Business Attractiveness Index 2022.

Η θέση της Ελλάδας

H Ελλάδα εντάσσεται στην κατηγορία των αναδυόμενων χωρών. Σε σχέση με το 2021 έχει ενισχύσει τη θέση της κατά 3, με αντίστοιχη άνοδο στη βαθμολογία από 32,8/100 σε 35,9/100, αναφορικά με την ελκυστικότητα της για την ανάπτυξη ιδιωτικών επιχειρήσεων το 2022.

Η μετακίνηση αυτή βασίζεται στην καλυτέρευση των δεικτών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των προοπτικών ανάπτυξης καθώς και των μετρήσεων ESG όπου καταγράφεται σημαντική πρόοδος. Σημειώνεται ωστόσο, η ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση στις περιοχές της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, στο καθεστώς αδειοδοτήσεων και της δημόσιας υγείας.

Τα πιο ελκυστικά στοιχεία της Ελλάδας για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα, είναι:

Μακροοικονομικό περιβάλλον: Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3% την τοποθετεί στην 4η θέση της κατάταξης, υψηλότερα από τις περισσότερες κορυφαίες χώρες. Η δε εκτιμώμενη ανάπτυξη του 4% εξασφαλίζει στην Ελλάδα την 8η θέση. Στα «δυνατά» σημεία περιλαμβάνονται τα υψηλά επίπεδα καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η αύξηση της παραγωγικότητας (κατατάχθηκε 7η και στα δύο κριτήρια).

Μετρήσεις ESG: Η Ελλάδα κατατάσσεται 1η στον συγκεκριμένο δείκτη καταγράφοντας μείωση κατά 20,6% τις εκπομπές CO2

Δημόσια υγεία: Το ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της COVID-19 αξιολογείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά όλων των χωρών που εξετάζονται, με το 75,87% του πληθυσμού να έχει εμβολιαστεί (13η θέση). Η Ελλάδα έχει επίσης δείκτη προσδόκιμου ζωής 81,1 χρόνια, που τη φέρνει στο πρώτο μισό της κατάταξης.

Βάσει του EMEA Private Business Attractiveness Index 2022, οι πιθανές προκλήσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι:

Μετρήσεις ESG: Η χώρα έχει ένα από τα μεγαλύτερα μισθολογικά κενά μεταξύ των φύλων και καταλαμβάνει την 31η θέση σε αυτό τον τομέα. Αντίστοιχα χαμηλή βαθμολογία σημειώνεται αναφορικά με την διαφθορά.

Τοπίο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις: Η Ελλάδα έχει μικρό αριθμό επενδυτών και χαμηλή δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών, καταλαμβάνοντας μόλις την 23η θέση.

Μακροοικονομικό περιβάλλον: Παρά την οικονομική ανάπτυξη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα πληθωρισμού.

Αναδημοσίευση: www.insurancedaily.gr

Read More

“Be a bush if you can’t be a tree. If you can’t be a highway, just be a trail. If you can’t be a sun, be a star. For it isn’t by size that you win or fail. Be the best of whatever you are.” – Martin Luther King Jr.

Read More
arrow_upward