Καλυπτόμενοι κίνδυνοι

Φωτιά

Κάλυψη του κινδύνου πυρκαγιάς.

Κλοπή από διάρρηξη

Κλοπή από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κλπ. (Εξαιρείται η κάλυψη κλοπής μέσα από αυτοκίνητο).

Τυχαία θραύση οθόνης

Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων της ασφαλισμένης συσκευής.

Nερά

Ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο.

Η ασφάλιση αφορά καινούργιες συσκευές.
Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες (ένα έτος χωρίς δυνατότητα ανανέωσης).
Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 80% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς.

Κόστος ασφάλισης συσκευών

Η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την Generali σε συνεργασία και σύμφωνα με το διαμορφωμένο πρόγραμμα ασφάλισης από την ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ INSURANCE BROKERS.

 • € 35 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή αξίας έως € 200
 • € 45 για συσκευές αξίας από € 200,01 έως € 400
 • € 55 για συσκευές αξίας από € 400,01 έως € 650
 • € 65 για συσκευές αξίας από € 650,01 έως € 850
 • € 80 για συσκευές αξίας από € 850,01 έως € 1.800
 • € 100 ανά ασφαλιζόμενη συσκευή laptop αξίας από € 1.800,01 έως € 2.500
drive01
drive02 drive02 drive02 drive02
drive05

Διαδικασίες ασφάλισης

Για την άμεση ασφάλιση της συσκευής σας είναι απαραίτητα τα εξής:

 • Αίτηση ασφάλισης συμπληρωμένη
 • Αντίγραφο τιμολογίου / απόδειξης αγοράς
 • Φωτογραφία της συσκευής με τον αριθμό ΙΜΕΙ στην οθόνη
 • Αποδεικτικό εξόφλησης των ασφαλίστρων (ανάλογα με την αξία συσκευής)
drive02

Διαδικασίες αποζημίωσης

Τι κάνω σε περίπτωση ζημιάς της συσκευής μου;

 • Βήμα 1: Επιλέγω πώς θα ενημερώσω την Generali για να κάνω χρήση του προγράμματος ασφάλισής μου.
 • Επισκέπτεστε ένα κατάστημα του δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών και αναγγέλλετε τη ζημιά ενημερώνοντας το κατάστημα ότι είστε κάτοχος του προγράμματος ασφάλισης φορητών συσκευών της Generali.
 • Εναλλακτικά επικοινωνείτε απευθείας με την Generali (τηλ.: 2108096100, email: info@generali.gr), ενημερώνετε για το συμβάν και σας παραπέμπουν σε ένα κατάστημα του δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Generali της επιλογής σας.
 • Βήμα 2: Παραδίδω τη συσκευή στο συνεργαζόμενο κατάστημα Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής ελέγχει αν το πρόγραμμα ασφάλισής σας είναι σε ισχύ, και εφόσον συμφωνείτε, προχωρά στη διαδικασία επισκευής.
 • Βήμα 3: Παραλαμβάνω τη συσκευή μου Ο εξουσιοδοτημένος επισκευαστής σας ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η επισκευή της συσκευής σας και την παραλαμβάνετε άμεσα εξοφλώντας στο κατάστημα το ποσό της συμμετοχής σας.
 • Τι κάνω σε περίπτωση κλοπής της συσκευής μου;

 • Επικοινωνείτε απευθείας με την Generali και ενημερώνετε για το συμβάν. Για την αποζημίωση θα απαιτηθούν:
 • Αντίγραφο της βεβαίωσης συμβάντος από το Αστυνομικό Τμήμα που δηλώσατε την κλοπή.
 • Φωτογραφία που να αποτυπώνει τα ίχνη διάρρηξης της κατοικίας ή του οχήματος.
 • Aριθμό ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού σας για την κατάθεση του ποσού αποζημίωσης.
drive01
drive02 drive02