Η Ιδιωτική Ασφάλιση αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο

Σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες η Ιδιωτική Ασφάλιση αναγνωρίζεται ως βασικός πυλώνας σταθερότητας της κοινωνίας και της οικονομίας καθώς προστατεύει από τους κραδασμούς που φέρνουν στη ζωή αναπάντεχα δυσάρεστα γεγονότα.

του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, προέδρου της ΕΑΕΕ, (Ειδική Έκδοση Μεσίτες και Πράκτορες 2024)

Παρόλα αυτά το κενό ασφαλιστικής προστασίας, δηλαδή οι ζημιές που είναι ανασφάλιστες, παραμένει μεγάλο σε παγκόσμιο επίπεδο και προβληματίζει τα περισσότερα Κράτη.

Στην Ευρώπη όπου η ασφαλιστική παραγωγή κυμαίνεται στο 7,5% του ΑΕΠ, το κενό προστασίας θεωρείται ήδη μεγάλο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό στην Ελλάδα, όπου ο σχετικός δείκτης βρίσκεται μόλις στο 2,4%.

Δηλαδή, ο Έλληνας πρώτα από όλα σαν άτομο και οικογένεια και ακολούθως ως επιχείρηση είναι ασφαλισμένος στο 1/3 με 1/4 του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και αυτό ενώ αδιαμφισβήτητα οι κίνδυνοι γύρω μας αυξάνονται εκθετικά.

Κίνδυνοι δημογραφικοί, κίνδυνοι κλιματικοί, κίνδυνοι στο χώρο της υγείας.

Αυτός που επηρεάζεται εντονότερα είναι βέβαια ο οικονομικά αδύναμος, ο οποίος δεν έχει στην άκρη τα κεφάλαια για να αντιμετωπίσει μία μεγάλη ζημιά. Σε αντίθεση με τους έχοντες οι οποίοι ακόμα και όταν αυτασφαλίζονται, έχουν τους πόρους να ανταποκριθούν.

Υπάρχει πολύς δρόμος να καλυφθεί για την ασφαλιστική προστασία, τόσο σε ό,τι αφορά στα άτομα όσο και στις επιχειρήσεις.

Η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι εδώ, είναι αξιόπιστη, αποδεικνύει καθημερινά ότι μπορεί να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Διαθέτει την τεχνογνωσία, τα κεφάλαια και την εμπειρία για να δώσει βιώσιμες λύσεις στα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Στις φυσικές καταστροφές, όπου πολύς κόσμος δεν γνωρίζει πως ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας για το σπίτι του είναι πολύ προσιτό, ειδικά αν το συγκρίνει κανείς με την αξία του περιουσιακού στοιχείου που διασφαλίζει. Επιπλέον υπάρχει το κίνητρο της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για τα σπίτια που είναι ασφαλισμένα για πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Το κίνητρο αυτό το θέσπισε η Κυβέρνηση ώστε να ενθαρρύνει και να διευκολύνει περισσότερους πολίτες να ασφαλιστούν ενώ παράλληλα εξήγγειλε και υποχρεωτικότητα ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των €2 εκατ.

Στην υγεία, όπου η ασφαλιστική αγορά διαθέτει προγράμματα που δίνουν πρόσβαση σε κορυφαία ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Στην Ελλάδα υπάρχουν καλύψεις υγείας για κάθε ανάγκη.

Και βέβαια δεν μένουμε μόνο στις φυσικές καταστροφές και στην υγεία. Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει προστασία σε πλήθος τομέων, όπως η ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος, οι καλύψεις ζωής, οι αστικές ευθύνες και πολλά άλλα καθώς και σειρά καλύψεων για τις επιχειρήσεις.

Αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πως δεν συζητάμε για την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα. Συζητάμε για το πως ο Έλληνας θα είναι καλύτερα, πληρέστερα προστατευμένος.

Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει όλους, Κράτος, ασφαλιστικές εταιρίες, διαμεσολαβητές, επιχειρήσεις, φορείς. Οφείλουμε να συνεργαστούμε και να εργαστούμε με αφοσίωση και όραμα για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να το κάνουμε τώρα.

Αναδημοσίευση: www.insurancedaily.gr

arrow_upward