Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος: Δεν «απειλείται» το μέλλον του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το μήνυμα προς τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που στέλνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers» κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος με την συνέντευξή του στο «NextDeal».

«Ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να αισθάνεται ότι απειλείται η δουλειά και το μέλλον του από την εκτεταμένη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των δεδομένων και τα εναλλακτικά κανάλια διανομής. Φυσικά και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις εξελίξεις και να εκμεταλλευόμαστε τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που μας παρέχονται, όμως μέχρι εκεί», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Ξηρογιαννόπουλος. Σημειώνει ακόμη ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες. Αναφερόμενος στην εταιρεία του, που μετρά 55 χρόνια στον ασφαλιστικό χώρο, υπογραμμίζει ότι η επιτυχημένη πορεία της στηρίζεται στον επαγγελματισμό και τη συνέπειά μας απέναντι στο ασφαλιζόμενο πελάτη, αλλά κυρίως στην τεχνογνωσία και τη βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου.

Ποια είναι η πορεία της εταιρείας σας το 2022 και ποιοι οι στόχοι για το 2023;

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το 1968, δηλαδή έχουμε μία σταθερή δημιουργική επαγγελματική πορεία στον ασφαλιστικό χώρο που μετράει ήδη 55 χρόνια, παραπάνω από μισό αιώνα! Η επιτυχημένη μας πορεία όλα αυτά τα χρόνια στηρίζεται στον επαγγελματισμό και τη συνέπειά μας απέναντι στον ασφαλιζόμενο πελάτη μας, αλλά κυρίως στην τεχνογνωσία και τη βαθιά γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου.
Το 2022, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην παγκόσμια οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, την επίταση της ενεργειακής κρίσης και τις πληθωριστικές πιέσεις που δημιουργήθηκαν σε όλες τις αγορές διεθνώς, η εταιρεία μας κατάφερε μέσα από στρατηγικές κινήσεις και συνετή διαχείριση να διατηρήσει και να αυξήσει σε ορισμένους τομείς τα παραγωγικά της στοιχεία.
Από την άλλη, η σημερινή κρίση και η «στασιμότητα» που βιώνουμε αυτή τη στιγμή ως αγορά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν οφείλονται σε «δημοσιονομικά «ανοίγματα» και τις «κακοδιαχειρίσεις» που ταλάνισαν τη χώρα και την οικονομία μας κατά το πρόσφατο παρελθόν (κατά τη δεκαετία 2008-2018), και κατά κάποιον τρόπο θέλω να πιστεύω ότι είναι παροδική.
Άλλωστε, παρακολουθώντας και τις τάσεις των αγορών διεθνώς, βλέπω ότι οι προοπτικές για την Ελλάδα είναι αναπτυξιακές. Πλέον η χώρα μας αποτελεί διεθνώς ισχυρό πόλο έλξης επενδύσεων, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, που εξακολουθεί να αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, αλλά και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως η τεχνολογία, οι επικοινωνίες, οι υποδομές, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, οι υπηρεσίες κ.ά.
Οι στόχοι μας, λοιπόν, για το 2023 και για τα επόμενα έτη είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με την αναπτυξιακή πορεία και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της χώρας μας και της κοινωνίας μας. Μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας θα μεγαλώσει και η ασφαλιστική μας αγορά στο σύνολό της. Εμείς οφείλουμε να είμαστε εκεί και την επόμενη ημέρα και να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις ουσιαστικές και πολύ υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές μας υπηρεσίες στους υφιστάμενους και μελλοντικούς ασφαλιζόμενους πελάτες μας.

Σε ποιους ασφαλιστικούς κλάδους εστιάζετε ιδιαίτερα και γιατί;

Παραδοσιακά το κυρίως αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας αφορά την ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων (corporate business).
Στρατηγικά στοχεύουμε στην παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών για την κάλυψη επιχειρηματικών κινδύνων, καθώς εκεί θεωρούμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους ασφαλιζόμενους πελάτες μας. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα που μας ξεχωρίζει στην αγορά.
Θα πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι όταν αναφερόμαστε σε επιχειρηματικούς κινδύνους δεν εννοούμε μόνο την ασφάλιση της «περιουσίας» μιας επιχείρησης, αλλά το σύνολο των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένη.
Η ολιστική αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση η ασφάλιση των ποικιλότροπων κινδύνων που ο εκάστοτε επαγγελματίας αντιμετωπίζει μπορεί ενδεικτικά να αφορά, εκτός από την ασφάλιση των πάγιων περιουσιακών του στοιχείων, την αστική και επαγγελματική του ευθύνη, τις χρηματικές απώλειες, τα μεταφερόμενα εμπορεύματά του, το προσωπικό του, τις πιστώσεις και/ή τις εγγυήσεις που λαμβάνει από τους πελάτες του, τυχόν ζημιές από μια κυβερνοεπίθεση (cyber risks) κ.ά.

3. Tι προσφέρει η «Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers» στους πελάτες της; 

Η εταιρεία μας με την ιδιότητα του Μεσίτη Ασφαλίσεων βρίσκεται πάντα στο πλευρό και δίπλα στις ανάγκες των ασφαλιζόμενων πελατών μας, παρέχοντας εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για τη διαχείριση επιχειρηματικών και ατομικών κινδύνων (risk management), για την ανάλυση των αναγκών και την εκπόνηση εξειδικευμένων ασφαλιστικών μελετών για λογαριασμό των πελατών της.
Η αξιολόγηση και η σωστή αντιμετώπιση του κινδύνου, ο σχεδιασμός σύνθετων ασφαλιστικών προγραμμάτων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του ασφαλιζομένου, καθώς και η συμβολή στη διαχείριση των ζημιών είναι διεργασίες που απαιτούν υψηλό αίσθημα ευθύνης, εξειδικευμένες γνώσεις και άρτια επαγγελματική κατάρτιση.
Έχοντας πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και ασφάλιση «Μεγάλων Επιχειρηματικών Κινδύνων», στο πελατολόγιό μας συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της χώρας, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορικές εταιρείες & διαμεταφορείς, τεχνικές & κατασκευαστικές εταιρείες κ.ά.
Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε κοντά στον ασφαλιζόμενο, υπηρετώντας, με τον καλύτερο τρόπο, το συμφέρον του, δημιουργώντας πάντα οφέλη για λογαριασμό του, κυρίως, όμως, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης, επειδή σε κάθε συνεργασία προέχει η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, στο έργο τους, στην πορεία τους.

4. Τα ψηφιακά εναλλακτικά δίκτυα διανομής πώς επηρεάζουν τον Μεσίτη Ασφαλίσεων;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, πιστεύω ότι η εξειδίκευση είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Θεωρούμε ότι άλλη δουλειά κάνει ο επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων και τελείως διαφορετική δουλειά κάνουν τα ψηφιακά δίκτυα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
Εμείς προσφέρουμε μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του συνόλου των κινδύνων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση ή κάποιος ιδιώτης. Η διαχείριση των κινδύνων (risk management) είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία, πρόκειται για μία εξειδικευμένη διεργασία με πολλά στάδια. Δεν αφορά μόνο μία απλή τοποθέτηση ενός ασφαλιστικού κινδύνου σε μία ασφαλιστική εταιρεία. Απαιτούνται πρώτα απ’ όλα η αναγνώριση και η καταγραφή του κινδύνου, η αξιολόγησή του, η μέτρηση των πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η επέλευσή του, τα μέτρα αποφυγής και πρόληψης που θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με την επικινδυνότητα και τις πιθανότητες. Αφού έχουν προηγηθεί όλα τα παραπάνω, στη συνέχεια διαμορφώνουμε το κατάλληλο πλαίσιο ασφαλιστικής κάλυψης και προχωράμε στην «τοποθέτηση του κινδύνου» (placement) σε μία ή πολλές ασφαλιστικές εταιρείες.
Σε αντίθεση, τα ψηφιακά εναλλακτικά δίκτυα διανομής κυρίως στοχεύουν σε retail τυποποιημένα και προτιμολογημένα ασφαλιστικά προϊόντα, όπως πχ. το αυτοκίνητο, παρέχοντας συγκριτικές τιμολογήσεις μεταξύ πολλών ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου στο τέλος ο ενδιαφερόμενος, με πρωτεύον κριτήριο την τιμή, να επιλέξει την πιο οικονομική προσφορά για να ασφαλιστεί. Στα συστήματα αυτά δεν υπάρχει η προσωπική επαφή και στερούνται πλήρως τον συμβουλευτικό χαρακτήρα ενός εξειδικευμένου επαγγελματία διαμεσολαβητή.
Υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεταξύ μας ανταγωνισμός, καθώς είναι τελείως διαφορετικό το δικό μας πλαίσιο δράσης και λειτουργίας σε σχέση με τα ψηφιακά δίκτυα διανομής. Ουσιαστικά απευθυνόμαστε και στοχεύουμε σε διαφορετικό αγοραστικό κοινό και κατά συνέπεια η παρουσία των εναλλακτικών αυτών καναλιών διανομής δεν επηρεάζει τη δική μας δουλειά και το ρόλο μας στην ασφαλιστική αγορά.

5. Παρατηρώντας την ιστοσελίδα σας διαπίστωσα ότι «δεν κρύβετε» την εταιρική σας ταυτότητα. Ο υποψήφιος πελάτης σας μπορεί να μάθει πολλά για την εταιρεία. Ποιος διοικεί, ποια είναι τα οικονομικά της στοιχεία. Πιστεύετε ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές προβάλλουν σωστά την ταυτότητά τους; 

Η προσυμβατική έγκυρη ενημέρωση του ασφαλιζομένου τόσο αναφορικά με το ασφαλιστικό προϊόν που του προτείνεται και πρόκειται να «αγοράσει» όσο και για τον ίδιο τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή με τον οποίο συνεργάζεται προβλέπεται και επιβάλλεται από την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία (Νόμος 4364/2016).
Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια σε όλες μας τις συναλλαγές με τους πελάτες μας. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να προβάλλεται ξεκάθαρα η ταυτότητα της εταιρείας μας: ποιοι είμαστε, πώς ενεργούμε επαγγελματικά, ποια είναι η εταιρική μας κουλτούρα και φιλοσοφία.
Από την άλλη, πιστεύω γενικά ότι η ασφαλιστική αγορά, στο σύνολό της, όχι μόνο η διαμεσολάβηση, δεν έχει καταφέρει να προβάλει με τον σωστό τρόπο στους ασφαλιζομένους και στην κοινωνία μας τον σημαντικό ρόλο και τα οφέλη της ιδιωτικής ασφάλισης. Αντί να προβάλλουμε βασικές έννοιες που διέπουν την ασφάλιση, όπως η πρόληψη, η πρόνοια, η διασφάλιση και να χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλιζόμενους πελάτες μας, αναλωνόμαστε στην πλειονότητά μας ως αγορά σε έναν ατέρμονο ανταγωνισμό μεταξύ μας, όχι για το ποιος μπορεί να παρέχει τις πλέον αξιόπιστες ασφαλιστικές υπηρεσίες και λύσεις, αλλά για το ποιος «δίνει» το πιο οικονομικό ασφάλιστρο, εξομοιώνοντας έτσι ατυχώς την ασφάλιση με οποιοδήποτε άλλο καταναλωτικό προϊόν.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι η ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα παραμένει σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα και εάν συλλογικά οι φορείς και η Πολιτεία, αλλά και η διαμεσολάβηση κατ’ επέκταση, δεν στοχεύσουμε και δεν επικοινωνήσουμε διαφορετικά, η διείσδυσή μας στην κοινωνία και οι αποδόσεις μας ως ασφαλιστική αγορά θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στις χαμηλότερες θέσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και, όπως γίνεται μέχρι σήμερα, κάθε φορά που θα συμβαίνει κάποιο καταστροφικό γεγονός θα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων στη χώρα μας και θα αναζητούμε τις κρατικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις.

6. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή μέσω του «ΝextDeal»;

Σε δύο διαφορετικές πρόσφατες συναντήσεις μας με ασφαλιστικές εταιρείες, από τους διευθύνοντες συμβούλους και των δύο εταιρειών ειπώθηκε ακριβώς το ίδιο πράγμα:
«Η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αποτελούν εργαλεία για τη διευκόλυνση της δουλειάς των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και όχι απειλή για τη δουλειά σας. Πιστεύουμε και επενδύουμε συνεχώς στη συνεργασία μας με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, καθώς αναγνωρίζουμε τον επαγγελματισμό τους, την κυρίαρχη θέση τους στην αγορά μας και τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη των εργασιών μας και την αύξηση της παραγωγής μας».
Θεωρώ και το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι η προσωπική επαφή και η επικοινωνία με τους ανθρώπους και οι σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργούμε με τους ασφαλιζόμενους πελάτες μας, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από καμία μηχανή ΑΙ, από κανένα chat bot, από κανένα σύστημα αυτόματης τιμολόγησης και από κανένα ψηφιακό εναλλακτικό δίκτυο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων.
Άρα το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν θα πρέπει να αισθάνεται ότι απειλείται η δουλειά και το μέλλον του από την εκτεταμένη εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, την ψηφιοποίηση των δεδομένων και τα εναλλακτικά κανάλια διανομής. Φυσικά και οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε συνεχώς στις εξελίξεις και να εκμεταλλευόμαστε τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που μας παρέχονται, όμως μέχρι εκεί.
Αυτό που εξακολουθεί να καθορίζει την επαγγελματική μας πορεία και να διασφαλίζει την επιτυχημένη παρουσία μας στην ασφαλιστική αγορά του μέλλοντος είναι η συνέπεια και ο επαγγελματισμός που οφείλουμε να επιδεικνύουμε συνεχώς όλοι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές. Πρέπει να ενημερώνουμε σωστά τους πελάτες μας και να μην τους παραπλανούμε, να είμαστε κοντά τους όταν μας χρειάζονται, με τις γνώσεις μας και τις συμβουλές μας, και να τους καθοδηγούμε υπεύθυνα σε περίπτωση που θα έρθουν αντιμέτωποι με κάποιο ζημιογόνο γεγονός. Άλλωστε, η δίκαιη και σωστή αποζημίωση του ασφαλιζομένου είναι και η πεμπτουσία της ασφάλισης και από αυτό -εκ του αποτελέσματος δηλαδή- κρίνεται η ικανότητά μας και η αποτελεσματικότητα της δουλειάς μας.
Είμαι πεπεισμένος ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους πελάτες μας. Όσο πιο εξειδικευμένος και σύνθετος είναι ο προς ασφάλιση κίνδυνος τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη ενημέρωσης και καθοδήγησης του πελάτη, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που μόνο ο επαγγελματίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής μπορεί να του παρέχει.

Ποιος είναι ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος

Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι από το έτος 2000 Μεσίτης Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων στην εταιρεία «Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων», η οποία ιδρύθηκε το 1968 με πετυχημένη παρουσία 55 ετών στην ασφαλιστική αγορά και εξειδίκευση στη διαχείριση και ασφάλιση μεγάλων εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων. Από το 2015 έχει αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας ως διευθύνων σύμβουλος. Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) από το 2012, ενώ τη διετία 2017-2019 διετέλεσε πρόεδρος του Δ.Σ. του συνδέσμου. Ως ενεργό μέλος σε διάφορες Επιτροπές του ΣΕΜΑ, έχει αναλάβει δράσεις για τη θέσπιση θεσμικών θεμάτων, για την προσαρμογή στα κανονιστικά πλαίσια που διέπουν την αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για την αντιμετώπιση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού, την εκπαίδευση και επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και την εν γένει αναβάθμιση και προβολή του ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης και του μεσίτη ασφαλίσεων στην ελληνική αγορά.

Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Queen Mary & Westfield College, University of London), ενώ έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων στο CASS Business School (City University of London), όπως και ανώτατες εμπορικές σπουδές στο University of Lausanne (Switzerland). Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal τεύχος 514

Ηλεκτρονική αναδημοσίευση: www.nextdeal.gr

arrow_upward