Οι ασφαλιστικές υπέρ της Διαφορετικότητας και της Συμπερίληψης

*Άρθρο Γνώμης στο Annual Insurance Europe Report 2021-22

Η Ανού Σατζαβάαρα είναι Πρόεδρος της Πλατφόρμας Κοινωνικού Διαλόγου στην Insurance Europe και Διευθύντρια Διαπραγματεύσεων, Εργασιακών Σχέσεων & Βιομηχανικής Πολιτικής για το Palta (Εργοδότες στον Τομέα Υπηρεσιών) στη Φινλανδία.

Η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως σημαντικοί παράγοντες επιτυχημένων σύγχρονων χώρων εργασίας.

Όταν οι οργανισμοί προληπτικά αντιμετωπίζουν επιτυχώς και εκτιμούν τη διαφορετικότητα, τότε όλοι μπορούν να ευδοκιμήσουν επαγγελματικά.

Ο ασφαλιστικός τομέας, με μια βάση εργαζομένων που φθάνει περίπου στους 920.000 στην ΕΕ, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της προώθησης ίσων ευκαιριών και την καταπολέμηση των διακρίσεων στο χώρο εργασίας.

Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες πολλές ασφαλιστικές εταιρείες εντός της ΕΕ που υπογράφουν τους Ευρωπαϊκούς Χάρτες Διαφορετικότητας, εθνικές πρωτοβουλίες για τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εταιρείες που υπογράφουν τους Χάρτες δεσμεύονται να προβούν σε αποτελεσματικές ενέργειες για την ανάπτυξη της ισότητας στη διαχείριση και τη διοικητική μέριμνα για τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας.

Οι ασφαλιστικές στην πρώτη γραμμή

Ενώ χρειάζεται ακόμη να γίνει δουλειά για να επιτευχθεί μεγαλύτερη εκπροσώπηση σε ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο, η ασφάλιση φαίνεται να κάνει άλματα σε σύγκριση με άλλους τομείς.

Για παράδειγμα, στη Γαλλία, περισσότερες από τις μισές διευθυντικές θέσεις στον ασφαλιστικό τομέα καταλαμβάνονται από γυναίκες (51%, αύξηση 6 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2009).

Και στην Ισπανία, ο ασφαλιστικός τομέας έχει θέσει ως φιλόδοξο στόχο την επίτευξη μιας ποσόστωσης γυναικών ως διευθυντικά στελέχη κοντά στο 40% έως το 2023.

Τα οφέλη ενός εργατικού δυναμικού που είναι διαφοροποιημένο είναι πολλά. Η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη οικοδομεί ισχυρότερους κοινωνικούς και επαγγελματικούς δεσμούς. Με τη σειρά του, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη επικοινωνία και ευρύτερη αίσθηση της έννοιας της κοινότητας.

Οι εταιρείες που υιοθετούν περισσότερο την έννοια της διαφορετικότητας είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να προσελκύσουν το καλύτερο ταλέντο και να βελτιώσουν την ικανοποίηση, την καθημερινή δέσμευση και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων των εργαζομένων τους, με όλα αυτά να οδηγούν σε έναν ενάρετο κύκλο, που συχνά επιβραβεύει τις εταιρείες δίνοντάς τους μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία, δημιουργικότητα και καινοτομία.

Για να αξιοποιήσουν πραγματικά οι επιχειρήσεις όλα τα οφέλη της διαφορετικότητας, πρέπει να επικεντρωθούν στην έννοια της συμπερίληψης, διασφαλίζοντας ότι η κουλτούρα του οργανισμού επιτρέπει σε κάθε μεμονωμένο εργαζόμενο να αισθάνεται ότι ανήκει κάπου και ότι η προσπάθειά του αναγνωρίζεται.

Η Insurance Europe ακολουθεί μια προσέγγιση πρόληψης για τη βελτίωση της συμμετοχικότητας, προωθώντας τις πρωτοβουλίες της ασφαλιστικής βιομηχανίας, ενώ εργάζεται για την αύξηση της κατανόησης των καλών πρακτικών και για τη συνεργασία με εμπειρογνώμονες και κοινωνικούς εταίρους.

Δημιούργησε πρόσφατα μια έκθεση των βέλτιστων πρακτικών Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης από τα μέλη της.

Είναι η ώρα για πρόοδο

Πιο πρόσφατα, η Insurance Europe είναι περήφανη που υπέγραψε μια κοινή διακήρυξη ορόσημο με τους κοινωνικούς εταίρους της ευρωπαϊκής ασφάλισης μέσω της οποίας δεσμεύεται να υποστηρίξει εταιρείες που καθιστούν τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη αναπόσπαστο συστατικό της κουλτούρας και των επιχειρηματικών στρατηγικών τους.

Η διακήρυξη αυτή κάνει μια σαφή δήλωση ότι χώροι εργασίας που αποπνέουν σεβασμό, ανεκτικότητα και συμπερίληψη αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Το κείμενο της διακήρυξης καλύπτει θέματα όπως ισότητα ευκαιριών, κατάρτιση και πολιτικές προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς.

Τα μέτρα που βασίζονται σε εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν δομές και μηχανισμοί που ευνοούν την ισότητα, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την απουσία κάθε είδους διάκρισης στο χώρο εργασίας.

Το κείμενο είναι ένα ενεργό εργαλείο που παρέχει καθοδήγηση για τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης πάνω στις βασικές αρχές που πρέπει να εισάγονται σε οποιαδήποτε στρατηγική Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης και τελικά θα βοηθήσει τις ασφαλιστικές να είναι καλύτερα εξοπλισμένες για να ευδοκιμήσουν σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο.

Η κοινή διακήρυξη αποτελεί επίσης ένα σαφές μήνυμα ότι ο κλάδος σκοπεύει να συνεχίσει να διευρύνει την πρόσβαση στις γυναίκες και στις μειονοτικές ομάδες, όχι μόνο σε entry level δουλειές αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε ανώτατες διοικητικές θέσεις.

Όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ηγετών της ΕΕ, θα πρέπει να παίξουν τον ρόλο τους στην προώθηση της συμπερίληψης. Όταν πρόκειται για περίπλοκες κοινωνικά αλλαγές, ωστόσο, είναι σημαντικό να έχει κανείς υπόψη τους ότι η νομοθεσία δεν λύνει αυτομάτως τα προβλήματα.

Ενώ η νομοθεσία θα μπορούσε να είναι βοηθητική, οι κοινωνικοί εταίροι είναι αυτοί που μπορούν μέσω της θέσης τους να προωθήσουν αποτελεσματικά την αλλαγή.

Παίζουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της εργασιακής σχέσης και είναι βασικοί παράγοντες στις σχέσεις εντός της βιομηχανίας. Είναι λοιπόν σε καλύτερη θέση για να σχεδιάσουν πρωτοβουλίες που έχουν εφαρμογή στον πραγματικό κόσμο και ταυτόχρονα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων εργαζομένων.

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τη λειτουργία του Κοινωνικού Διαλόγου εντός της ΕΕ. Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι κρίσιμο η Επιτροπή να ανανεώσει την υποστήριξή της γι’ αυτόν τον διάλογο σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο παρέχοντας την κατάλληλη χρηματοδότηση και τους πόρους.

Με την τελευταία διακήρυξη, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές έδειξαν ότι έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται ως κοινωνικοί εταίροι, αλλά και με φορείς χάραξης πολιτικής, για να βοηθήσουν στην επίτευξη αλλαγής.

Μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές εργασίας και τα εκπαιδευτικά συστήματα θα κάνουν τη σωστή στροφή προς μια περισσότερο συμπεριληπτική, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Αναδημοσίευση: www.underwriter.gr

arrow_upward