Αυτό είναι το μέλλον της Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά το βασικό μοντέλο ασφάλισης αυτοκινήτου παραμένει ακριβώς το ίδιο: Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αφορούν ένα συγκεκριμένο όχημα και τον ιδιοκτήτη του. Υπάρχει η υποχρεωτική ασφάλιση έναντι τρίτων (για Υλικές Ζημιές και Σωματικές Βλάβες), αλλά και η παροχή συμπληρωματικών καλύψεων αν επέλθει ασφαλιστική περίπτωση.

Τα τελευταία χρόνια όμως είναι όλο και πιο εμφανές ότι οι μεταφορές θα μεταβούν σε ένα νέο περιβάλλον και κατ’ επέκταση το κομμάτι της ασφάλισης δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να επαναξιολογήσουν τον ρόλο τους στο κομμάτι των μεταφορών, αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών με τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τους οδηγούς των Νέων Οχημάτων.

*από το περιοδικό ViSION

Νέες καλύψεις φέρνει η ηλεκτροκίνηση

Αναπόφευκτα, μέρος του underwriting θα είναι οι νέοι κίν- δυνοι που προκύπτουν από την ασφάλιση τέτοιων οχημάτων. Για παράδειγμα, οι καλύψεις που θα μας απασχολήσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια στην ηλεκτροκίνηση θα είναι μεταξύ άλλων η Ενοικίαση μπαταριών των οχημάτων, η Αστική ευθύνη κατά τη φόρτιση, το Προσωπικό ατύχημα οδηγού κατά τη φόρτιση, η Κλοπή καλωδίου φόρτισης, οι Υλικές ζημιές κατά τη φόρτιση κ.ά.

Όλα τα ανωτέρω συνηγορούν στο ότι η μείωση της συχνότητας τροχαίων (με τα έξυπνα λογισμικά των αυτόνομων οχημάτων), η μείωση ή η αύξηση του κόστους επισκευής τέτοιας κατηγορίας οχημάτων, αλλά και το νέο status πελατών, που θα προκύψουν βάσει των νέων αναγκών τους, θα απασχολήσουν έντονα την ασφαλιστική αγορά.

Νέα τάση το ridesharing

Η έννοια του ridesharing και ο διαμοιρασμός των οχημάτων συνεπάγεται λιγότερα οχήματα και θα οδηγήσει στη λογική της συνεργασίας μεγάλων εταιριών στη διαχείριση/εκμετάλλευση οχημάτων.

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Χρήσης Οχήματος, έτσι όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, σχεδόν θα εκλείψει και δεν θα είναι μέλημα η κτήση ενός οχήματος.

Πώς επηρεάζονται τα ασφάλιστρα

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Deloitte University Press, «η μεταβολή στις ανάγκες των οδηγών και οι νέες τεχνολογίες στα οχήματα, που θα μειώσουν τα ατυχήματα, θα έχουν άμεση επίπτωση στα ασφάλιστρα. Στα επόμενα χρόνια, παράγοντες που θα επηρεάσουν τα ασφάλιστρα θα είναι:

1. Μείωση του συνολικού αριθμού οχημάτων, όσο οι καταναλωτές υιοθετούν την επιλογή της κοινής χρήσης.

2. Μείωση της συχνότητας στις αποζημιώσεις. Σταδιακά περνάμε σε πιο τεχνολογικά εξοπλισμένα αυτοκίνητα και εν συνεχεία σε αυτόνομα.

3. Μετάβαση από την ασφάλιση των ιδιοκτητών-οδηγών στην απευθείας ασφάλιση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μειώνονται τα σοβαρά ατυχήματα

Νέες ευκαιρίες ασφάλισης θα υπάρξουν μέσα από τις νέες ανάγκες των καταναλωτών. Η συχνότητα και η σοβαρότητα των ατυχημάτων, κυρίως εντός του αστικού ιστού, θα μειωθεί από τις νέες τεχνολογίες, όπως η υποβοήθηση του οδηγού, η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης και η προειδοποίηση σύγκρουσης σε χαμηλές ταχύτητες.

Έτσι, στα αυτοκίνητα με πιο αυτόνομες λειτουργίες θα δούμε μεγάλη μείωση στα τροχαία ατυχήματα, ενώ διαφορές θα υπάρξουν και με βάση την περιοχή, δηλαδή σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, όπου αναμένεται να πολλαπλασιαστούν τα αυτόνομα οχήματα.

Η ασφαλιστική βιομηχανία καλείται να αφομοιώσει τις νέες συνθήκες

Oι ασφαλιστικές εταιρίες καλούνται να αφομοιώσουν τις νέες συνθήκες, να υιοθετήσουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και να αφουγκραστούν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας: Να αναπτύξουν τα προϊόντα της «επόμενης γενιάς», υπολογίζοντας τις νέες «απειλές» γύρω από το αυτοκίνητο και την οδήγηση.

Αυτή είναι άλλωστε η φύση της ασφαλιστικής βιομηχανίας, η οποία είναι η μόνη που διαθέτει την τεχνογνωσία και τα κατάλληλα μοντέλα ανάληψης κινδύνων.

Αναδημοσίευση από: www.insuranceworld.gr

arrow_upward