Έρευνα: Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες CEOs την επόμενη ημέρα της πανδημίας

Με αυξημένη αισιοδοξία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η KPMG.

Ποιες είναι η οπτική των Ελλήνων Διευθυνόντων Συμβούλων (CEOs) για τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η πανδημία, καθώς και για τις προοπτικές ανάπτυξης που παρουσιάζει η επόμενη ημέρα; Πού δίνουν προτεραιότητα και σε τι εστιάζουν;

Τα ευρήματα της έρευνας

Σύμφωνα με την έρευνα οι σημερινοί CEOs παγκοσμίως και στην Ελλάδα ενισχύουν τις ψηφιακές δυνατότητες, δίνουν προτεραιότητα στον άνθρωπο και εστιάζουν στον σκοπό ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να αναδυθούν ισχυρότεροι. Επιπλέον, φαίνεται να ενστερνίζονται και να ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις των CEOs παγκοσμίως για τις προκλήσεις, καθώς και για τις αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζει η επόμενη ημέρα. Αντιμετωπίζουν με αισιοδοξία το μέλλον για τη χώρα τους, την επιχείρησή τους και την παγκόσμια οικονομία και σχεδιάζουν πλάνα ανάπτυξης για το μέλλον. Παράλληλα, οι επικεφαλής των εταιρειών εισάγουν τους παράγοντες Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση (ΕSG) στην επιχειρηματική τους στρατηγική και εναρμονίζονται με το νέο ψηφιακό περιβάλλον ακολουθώντας μια σειρά από δράσεις που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της ευέλικτης εργασίας σε ένα νέο τεχνολογικά προηγμένο οικοσύστημα.

Οι τρεις βασικοί θεματικοί άξονες που προέκυψαν από την φετινή έρευνα είναι οι παρακάτω:

  • Πορεία προς την ανανέωση
  • Σκοπός εμπιστοσύνης
  • Ψηφιακή ευελιξία

Πορεία προς την ανανέωση

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα και την μεταβλητότητα των κινδύνων, οι CEOs δηλώνουν βέβαιοι και αισιόδοξοι για την ανάπτυξη, νιώθουν ισχυρή σύνδεση με τον σκοπό τους και αποζητούν να προωθήσουν την επέκταση.

Χαρακτηριστικά το 76% των Ελλήνων CEOs (και το 60% παγκοσμίως) εκφράζουν βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Επιπλέον, οι Έλληνες CEOs παρουσιάζουν αυξημένη βεβαιότητα για την προοπτική ανάπτυξης της χώρας τους με ποσοστό 82% σε σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα (66%).

Σε ποσοστό 82% οι Έλληνες CEOs (και το 64% παγκοσμίως) αναφέρουν ότι ο καθοριστικός στόχος της επιχείρησής τους είναι να εντάξει τον σκοπό σε ό,τι κάνει δημιουργώντας έτσι μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το 80% των Ελλήνων CEOs δηλώνουν αισιοδοξία για την προοπτική ανάπτυξης της δικής τους εταιρείας και οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις φαίνεται ότι είναι κρίσιμες για την στήριξη της ανάπτυξης και την απόκτηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Το 84% των Ελλήνων CEOs (και το 87% παγκοσμίως) δηλώνουν ότι θέλουν να συνάψουν συμφωνίες μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Σκοπός εμπιστοσύνης 

Με αυξανόμενη πίεση από τα ενδιαφερόμενα μέρη να επανέλθουν καλύτερες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι CEOs ενσωματώνουν το ESG στην επιχειρηματική τους στρατηγική.

Στην Ελλάδα το 92% των CEOs ανέφερε ότι θα θεωρείται ολοένα και περισσότερο προσωπικά υπεύθυνο για την πρόοδο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων, με το 64% να δηλώνει ότι η ταχύτατη αύξηση των προσδοκιών του κοινού, των επενδυτών και του κράτους για την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ένταξη, ίσως να δυσκολεύουν το να ανταποκριθούν σε αυτές.

Το 46% των Ελλήνων CEOs (και το 30% των CEOs παγκοσμίως) σχεδιάζουν επενδύσεις άνω του 10% των εσόδων τους με στόχο να γίνουν οι επιχειρήσεις τους πιο βιώσιμες. Την ίδια στιγμή, το 84% (και το 75% των CEOs παγκοσμίως) αναφέρει ότι οι παγκόσμιοι επικεφαλής χρειάζεται να εισάγουν τον χαρακτήρα του επείγοντος στην κλιματική τους ατζέντα στο συνέδριο COP26.

Ενώ το 52% των CEOs σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης πιστεύουν ότι τα προγράμματα ESG βελτιώνουν την οικονομική απόδοση, αυτό μειώνεται στο 37% στο σύνολο των CEOs παγκοσμίως, σε αντίθεσή με τους Έλληνες CEOs που αυξάνεται στο 56%.

Ψηφιακή ευελιξία

Οι CEOs ενισχύουν το ψηφιακό πλεονέκτημα των εταιρειών τους, δημιουργώντας ένα πιο ευέλικτο μέλλον για την εργασία και λειτουργώντας ως μέρος των ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Το 46% των Ελλήνων CEOs (και το 37% παγκοσμίως) δηλώνει ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα εργάζεται εξ αποστάσεως δύο ημέρες την εβδομάδα και το 56% (και το 51% παγκοσμίως) αναζητά επενδύσεις σε κοινούς χώρους γραφείων.

Στην Ελλάδα, οι CEOs σε ποσοστό μόλις 34%, υποστηρίζουν την αύξηση επενδύσεων στις διαδικασίες εντοπισμού των ανατροπών και της καινοτομίας. Αντίθετα, οι CEOs παγκοσμίως παρουσιάζουν μεγαλύτερο ποσοστό, 67%.

Το 74% των Ελλήνων CEOs (και το 70% παγκοσμίως) κρίνει σημαντική τη σύναψη νέων συνεργασιών προκειμένου να διατηρηθεί ο ρυθμός του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ταυτότητα έρευνας

Η έρευνα 2021 CEO Outlook της KPMG, παρέχει τις σε βάθος εκτιμήσεις 1 325 παγκόσμιων διευθυνόντων συμβούλων και 50 Ελλήνων που εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας για τα επόμενα τρία χρόνια.

Αυτή η πιο πρόσφατη έρευνα αποτελεί μέρος της σειράς “CEO Outlook” της KPMG  η οποία προσφέρει μια μοναδική οπτική για τη μετατόπιση στον τρόπο σκέψης των CEOs παγκοσμίως στη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και προσβλέποντας στην ανάκαμψη μετά την πανδημία. Εκτός από αυτήν την έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τις αρχές Αυγούστου, πραγματοποιήσαμε επίσης την έρευνα  “CEO Outlook Pulse” σε 500 ανώτερα διευθυντικά στελέχη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους. Αυτό μας επιτρέπει να εξετάσουμε πώς έχει εξελιχθεί η σκέψη των CEOs κατά τη διάρκεια του 2021. Οι CEOs προέρχονται από εταιρείες με ετήσια έσοδα πάνω από US$ 500 εκ., και το ένα τρίτο των εταιρειών που συμμετείχαν έχουν ετήσια έσοδα πάνω από US$ 10 δισ., χωρίς συμμετοχή από εταιρείες κάτω των 500 εκ. δολαρίων.

Η έρευνα του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 περιλαμβάνει ηγέτες από 11 βασικές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) και 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες). Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στην έρευνα (Ιούλιο – Αύγουστο) συμμετείχαν 50 Έλληνες CEOs από 11 βασικούς κλάδους (διαχείριση περιουσίας, αυτοκινητοβιομηχανία, τραπεζική, λιανική, ενέργεια, υποδομές, ασφάλειες, βιοεπιστήμες, μεταποίηση, τεχνολογία και τηλεπικοινωνίες).

Αναδημοσίευση από: www.thriveglobal.gr

arrow_upward