Παρουσίαση του κου Ι. Ξηρογιαννόπουλου με θέμα: «Η Ασφαλιστική Ζημιά από την πλευρά του Διαμεσολαβούντος» σε ημερίδα της ΜΕΝΤΩΡ 12.02.2016

Η εταιρία ΜΕΝΤΩΡ Πραγματογνώμονες – Εκτιμητές – Μηχανικοί Α.Ε., στα πλαίσια τακτικών ενημερώσεων συνεργαζόμενων πραγματογνωμόνων της, διοργάνωσε εσωτερική ημερίδα την Παρασκευή 12.02.2016, στην οποία ως ομιλητής, ο κος Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΜΑ, παρουσίασε το θέμα της ασφαλιστικής ζημιάς από την πλευρά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και τον καθοριστικό ρόλο της ενεργής συμμετοχής του Μεσίτη Ασφαλίσεων στην σωστή και γρήγορη διαπεραίωσή της.

Στην παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον πρωταρχικά σημαντικό ρόλο του Μεσίτη Ασφαλίσεων κατά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη (risk management), στην σύναψη των κατάλληλων ασφαλιστικών συμβάσεων που θα καλύπτουν με τον πληρέστερο τρόπο τις ανάγκες αυτές, καθώς επίσης και στην σωστή και έγκυρη ενημέρωση του ασφαλισμένου  αναφορικά με τις καλύψεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις, της ασφαλιστικής του κάλυψης.

Τονίστηκε επίσης ο σημαντικός ρόλος του Μεσίτη Ασφαλίσεων, κατά την επέλευση ασφαλιζομένου κινδύνου, ο οποίος καλείται με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του στο ασφαλιστικό αντικείμενο, να συνδράμει με την συμμετοχή του, στην απρόσκοπτη, γρήγορη και σωστή διαπεραίωση της ζημιάς.

Αναφέρθηκε επιπλέον ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (ασφαλιζόμενος – πραγματογνώμονας – ασφαλιστική εταιρία) θα πρέπει να λειτουργούν καλόπιστα και καλοπροαίρετα, χωρίς προκαταλήψεις, προκειμένου να εξαλειφθούν κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις που αιωρούνται στην ασφαλιστική αγορά για τον τρόπο που λειτουργούν όλα τα μέρη κατά την διεκπεραίωση της ζημιάς. Είναι προφανές ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντιπαλότητες, αλλά μέσα από την αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των μερών να διασφαλίζεται το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων ενιαίων, κοινά αποδεκτών κανόνων συμπεριφοράς και προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται και βάσει των οποίων, όλοι οι πραγματογνώμονες θα μπορούν να αξιολογούνται, ώστε να διασφαλίζεται ο επαγγελματισμός τους, η αμεροληψία και η αντικειμενικότητά τους κατά την επιθεώρηση της ζημιάς, ο χρόνος ανταπόκρισής τους, καθώς επίσης και η ευγένεια και ο σεβασμός κατά την επικοινωνία τους με τον ασφαλιζόμενο.

Τέλος, ο κος Ι. Ξηρογιαννόπουλος αναφέρθηκε στην καταστροφική ζημιά σε εργοστάσιο από πυρκαγιά, στις 22.07.2011, ως το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα υποδειγματικής διεκπεραίωσης ζημιάς (case study) και το πώς, λειτουργώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έγκαιρα, καλόπιστα και επαγγελματικά,  επιτεύχθηκε η πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και η επαναλειτουργία του νέου εργοστασίου της εταιρίας στον ίδιο χώρο, σε διάστημα μόλις ενός έτους μετά το καταστροφικό γεγονός και αφού προηγούμενος είχε συμφωνηθεί και εκταμιευτεί τελικό ποσό αποζημίωσης ύψους € 26.000.000.

MENTOR Παρουσίαση Ημερίδας 12.02.2016

Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων, μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) και υπεύθυνος της Επιτροπής Μελών & Προστιθέμενης αξίας του ΣΕΜΑ.

arrow_upward