Γ. Ξηρογιαννόπουλος: Βρίσκουν αντίκρισμα οι προσπάθειες του ΣΕΜΑ για την ενιαία σύμβαση

Θετικά εξελίσσεται η προσπάθεια του ΣΕΜΑ να υπογραφεί μεταξύ των μελών του και των ασφαλιστικών εταιρειών ενιαία σύμβαση με μικρές λειτουργικής σκοπιμότητας, εξατομικεύσεις κατά εταιρεία. Αυτό αναφέρει στο IW ο μεσίτης ασφαλίσεων, μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ και μέλος της ειδικής επιτροπής συμβάσεων κ. Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος. Επισημαίνει ότι η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και αφορά τις συμβάσεις είναι σημαντική, ενώ ήδη η επιτροπή έχει έλθει σε επαφή με αρκετές εταιρείες και συνεχίζει με τις υπόλοιπες. Εκτός από την Generalli με την οποία ανακοινώθηκε ότι υπεγράφη η σύμβαση, η αίσθηση που αποκομίζουν οι μεσίτες είναι πώς οι εταιρείες εξετάζουν με προσοχή την ενιαία σύμβαση οπότε και αναμένεται πλέον η επίσημη τοποθέτησή τους. Όπως τονίζει ο κ. Ξηρογιαννόπουλος πιστεύουμε ότι «οριοθετώντας και προτείνοντας κάποιους κοινά αποδεκτούς, βασικούς και ξεκάθαρους κανόνες συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρίες, θα μπορέσουμε να έρθουμε σε συμφωνία μαζί τους, για την προαγωγή και την ανάπτυξη του κλάδου μας γενικότερα».

1. Πως εξελίσσεται το θέμα της Πρότυπης Σύμβασης Συνεργασίας Μεσιτών που προτείνει ο ΣΕΜΑ στις Ασφαλιστικές Εταιρίες;
Ο ΣΕΜΑ από το καλοκαίρι κιόλας έχει εκπονήσει- με την συνδρομή και την συνεργασία έγκριτων νομικών – ένα νέο σύγχρονο πρότυπο Σχέδιο Σύμβασης Συνεργασίας Μεσιτών στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί οι απαιτήσεις που προκύπτουν από τις νέες νομοθετικές διατάξεις των Πράξεων 30 & 31 / 30-09-2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος. Το προτεινόμενο σχέδιο έχει κοινοποιηθεί προς όλες τις συνεργαζόμενες μαζί μας ασφαλιστικές εταιρίες, ζητώντας την αποδοχή του προκειμένου να προχωρήσουμε στην υπογραφή των μεταξύ μας συμβάσεων συνεργασίας. Επισημαίνουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε από τον ΣΕΜΑ, παρά το γεγονός ότι για τους Μεσίτες δεν υπάρχει νομική υποχρέωση υπογραφής συμβάσεων συνεργασίας.

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην πρωτοβουλία του ΣΕΜΑ να εκπονήσει και να προτείνει ένα ενιαίακείμενο Σύμβασης Συνεργασίας;
Εκπονήσαμε το νέο ενιαίο Σχέδιο Σύμβασης Συνεργασίας και ζητάμε την αποδοχή του από τις ασφαλιστικές εταιρίες για δύο βασικούς λόγους. Όπως κατά καιρούς έχουμε επισημάνει, εκ του θεσμικού του ρόλου, ο Μεσίτης Ασφαλίσεων διαφοροποιείται από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες διαμεσολάβησης και κυρίως σε δύο σημεία: πρώτον, λειτουργεί για λογαριασμό και κατ’ εντολή του πελάτη του και δεύτερον χαρακτηρίζεται από την ανεξαρτησία του από τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται. Ως εκ τούτου ένα κείμενο συνεργασίας θα πρέπει να είναι αντίστοιχα προσαρμοσμένο και να διασφαλίζει τις ιδιαιτερότητες αυτές του Μεσίτη. Επιπλέον, η πλειονότητα των Μεσιτών, συνεργάζεται κατά κανόνα με έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ασφαλιστικών εταιριών, με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο να μελετάει και να συμφωνεί ξεχωριστά με την κάθε συνεργαζόμενη εταιρία την προτεινόμενη από αυτήν σύμβαση, πόσο μάλλον αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για περίπλοκα νομικά κείμενα,η κατανόηση και επεξεργασία των οποίων, απαιτούν και τις αντίστοιχες νομικές γνώσεις.

3. Οι ασφαλιστικές εταιρίες αναγνωρίζουν το δίκαιο της πρότασή σας και πως αντιμετωπίζουν την πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΜΑ;
Από τις συζητήσεις μας με διάφορους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς αλλά και με αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες, βλέπουμε ότι το αίτημά μας θεωρείται αρχικά δίκαιο και σωστό. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζουμε μια αντικειμενική δυσκολία στην αποδοχή ενός ενιαίου κειμένου σύμβασης συνεργασίας, όπως προτείνουμε, καθώς οι εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας, εσωτερικού ελέγχου και νομικής συμμόρφωσης (compliance) που η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία εφαρμόζει, διαφέρουν μεταξύ τους.

4. Αν κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες δε συμφωνήσουν τελικά να προχωρήσουν στην υιοθέτηση του Σχεδίου Σύμβασης Συνεργασίας που προωθεί ο ΣΕΜΑ, θα συνεχίσετε να επιμένετε και ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειές σας;
Θεωρούμε ότι τα μέλη του ΣΕΜΑ διατηρούν μια άριστη και επικερδή συνεργασία με τις όλες ασφαλιστικές εταιρίες. Επιδίωξή μας λοιπόν είναι η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί απρόσκοπτα, χωρίς ακρότητες και μονομερείς ενέργειες. Ήδη λοιπόν, έχουμε προχωρήσει σε συναντήσεις (και προγραμματίζουμε κι άλλες) με αρκετές ασφαλιστικές εταιρίες και μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και ανταλλαγή απόψεων, καταλήγουμε τελικά σε συμφωνία για την αποδοχή του προτεινόμενου από τον ΣΕΜΑ Σχεδίου Σύμβασης Συνεργασίας,προσαρμόζοντας ανάλογα το κείμενο σε επιμέρους σημεία του, ώστε να ενσωματώνονται σε αυτό, οι τυχόν ιδιαιτερότητες της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας. Επισημαίνουμε ότι ο ΣΕΜΑ προτείνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προσπαθεί να επιβάλει την εφαρμογή του σχεδίου από τις ασφαλιστικές εταιρίες, όπως άλλωστε αντίστοιχα δεν το πράττει ούτε για τα μέλη του.

5. Θεωρείτε ότι η αποδοχή τελικά της προτεινόμενης Σύμβασης Συνεργασίας από κάποιες εταιρίες αποτελεί μία διάκριση του ΣΕΜΑ και πώς πιστεύεται ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει και τις υπόλοιπες εταιρίες;
Η πρωτοβουλία αυτή του ΣΕΜΑ και το διαφαινόμενο θετικό της τελικά αποτέλεσμα, δεν είχε ως σκοπό την διάκριση του ΣΕΜΑ, αλλά την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των μελών μας. Πιστέψαμε ότι οριοθετώντας και προτείνοντας κάποιους κοινά αποδεκτούς, βασικούς και ξεκάθαρους κανόνες συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρίες, θα μπορέσουμε να έρθουμε σε συμφωνία μαζί τους, για την προαγωγή και την ανάπτυξη του κλάδου μας γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε η πρότασή μας να γίνει αποδεκτή από όσο το δυνατόν περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίας και ευελπιστούμε ότι κάθε μια εταιρία που τελικά συμφωνεί μαζί μας βοηθάει στο να παρακινηθούν και οι υπόλοιπες προς την ίδια, σωστή κατά την άποψή μας, κατεύθυνση. Άλλωστε, και κατά το παρελθόν ως ΣΕΜΑ, είχαμε εκπονήσει αντίστοιχο Σχέδιο Σύμβασης Συνεργασίας το οποίο είχε τύχει ευρείας αποδοχής από την αγορά μας.

Πηγή: http://insuranceworld.gr

arrow_upward