9 + 1 αλλαγές στις ασφαλίσεις οχημάτων

shutterstock_97542776 (2)

Τον πρώτο κύκλο ελέγχων στην ασφαλιστική αγορά για τη διαφάνεια στις συναλλακτικές σχέσεις ασφαλιστικών εταιρειών – ασφαλιστικών συμβούλων – ασφαλισμένων είναι έτοιμη να κινήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό προσαρμογής της αγοράς στα όσα προβλέπει ο νόμος, αλλά και οι Πράξεις Διοικητή, για το λεγόμενο εισπρακτικό, το σύστημα δηλαδή είσπραξης ασφαλίστρων.

Οι ελεγκτές, που προτίθενται να επικεντρωθούν στον κλάδο Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, θα διενεργήσουν συντονισμένες «επισκέψεις» σε ασφαλιστικές εταιρείες και γραφεία διαμεσολαβούντων και θα καταγράψουν τη ροή των κεφαλαίων από τον ασφαλισμένο έως την ασφαλιστική εταιρεία, διερευνώντας το κατά πόσο στην αγορά παρέμειναν από την αρχή του χρόνου ανείσπρακτα ασφάλιστρα.

Θα εξετάσουν επίσης τις εξαιρέσεις που προβλέπει η εμπορική πολιτική κάθε ασφαλιστικής εταιρείας για την προείσπραξη των ασφαλίστρων, το κατά πόσο οι εξαιρέσεις αυτές είναι επαρκώς αιτιολογημένες, αλλά και τις διαδικασίες που τηρούν οι εταιρείες στις ανανεώσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Είναι γνωστό ότι η ασφαλιστική αγορά, και κυρίως η διαμεσολάβηση, αντιδρά στην επιμονή της Τραπέζης της Ελλάδος για την άμεση εφαρμογή της επίμαχης Πράξης Διοικητή, ωστόσο όμως η εποπτική αρχή διατείνεται ότι η ίδια δεν ζητεί τίποτε περισσότερο από την αγορά παρά να εφαρμόσει τα όσα προβλέπει εδώ και πολλά χρόνια η νομοθεσία.

Στο μεταξύ, πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη προτείνει στο υπουργείο Οικονομικών το νέο πλαίσιο για τις ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, το οποίο πρόκειται να καταστήσει αυστηρότερη τη διαδικασία ασφάλισης των οχημάτων, ώστε να παταχθεί η πρακτική των «ουρών», των πλαστών ανανεώσεων και των χειρόγραφων – αμφιβόλου γνησιότητος σημάτων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα για τις ασφαλίσεις οχημάτων:

 • Καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Κάθε συμβόλαιο θα λήγει στο τρίμηνο, εξάμηνο ή 12μηνο διάστημα που το ίδιο θα προβλέπει και εφόσον ο κάτοχος του οχήματος δεν θα φροντίζει για την ανανέωση του ασφαλιστηρίου του, θα λογίζεται ανασφάλιστος.
 • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου, το συμβόλαιο θα παραμένει σε ισχύ επί 16 ημέρες καλύπτοντας τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος.
 • Το «μπόνους» των 16 ημερών θα αναγνωρίζεται από το νόμο μόνο για τους τρίτους. Αυτό σημαίνει ότι όποιος ασφαλισμένος καθυστερήσει ή ξεχάσει να ανανεώσει το ασφαλιστήριό του, θα ασφαλίζεται αναδρομικά και για το διάστημα που μεσολάβησε από τη λήξη του τελευταίου συμβολαίου μέχρι και την έναρξη του επόμενου.
 • Η έκδοση του συμβολαίου προϋποθέτει την καταβολή του ασφαλίστρου. Πρώτα ο ασφαλισμένος θα καταβάλλει τα ασφάλιστρα και εν συνεχεία θα εκδίδεται το συμβόλαιο.
 •   Σε περίπτωση ελέγχου από την τροχαία, ο ασφαλισμένος δεν θα είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει το σήμα ασφάλισης, αλλά το αποδεικτικό πληρωμής. Θα ισχύει δηλαδή ό,τι ισχύει και με τα τέλη κυκλοφορίας, που πλέον ο οδηγός φέρει στο όχημά του μόνο το αποδεικτικό πληρωμής.
 • Καταργείται η προσωρινή ασφάλιση. Εφόσον ο ασφαλισμένος επιθυμεί να ασφαλιστεί για μικρό διάστημα, ακόμη και για μία, δύο ή και τρεις ημέρες, υποχρεούται να φέρει ανάλογο αποδεικτικό πληρωμής, το οποίο επίσης θα πρέπει να έχει προπληρώσει.
 • Καταργούνται τα χειρόγραφα -μη μηχανογραφημένα- σήματα. Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα εκδίδεται από τη μηχανογράφηση της ασφαλιστικής εταιρείας.
 • Η ασφαλιστική δεν θα υποχρεούται να ενημερώσει τον ασφαλισμένο για τη λήξη του συμβολαίου του. Η ασφάλιση των οχημάτων είναι υποχρεωτική από το νόμο, και εκ του λόγου αυτού η ευθύνη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου βαραίνει αποκλειστικά τον κάτοχο του οχήματος.
 • Η καταβολή των εισπραχθέντων ασφαλίστρων από τον ασφαλιστικό σύμβουλο στην ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να γίνεται κάθε Παρασκευή. Στη λήξη κάθε εβδομάδας οι εταιρείες και τα δίκτυα πωλήσεων θα καλούνται να κάνουν εκκαθάριση των λογαριασμών τους, ώστε να μην παραμένουν στην αγορά ανείσπρακτα ασφάλιστρα.

Στο μεταξύ, αναστάτωση έχει προκληθεί στην αγορά σχετικά με την ασφάλιση «μεγάλων» κινδύνων (εμπορικών – βιομηχανικών) και τον τρόπο είσπραξης των ασφαλίστρων.

Τα στελέχη των εταιρειών έχουν διαμηνύσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι οι πελάτες τους, λόγω της κρίσης και των περιορισμένων περιθωρίων ρευστότητας, αδυνατούν να προκαταβάλουν τα ασφάλιστρα, όπως προβλέπει ο νόμος.

Μάλιστα, το εν λόγω θέμα συζητήθηκε στην Ενωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση ειδικής επιτροπής που θα εξετάσει γενικότερα το εισπρακτικό και θα υποβάλει στην Εποπτική Αρχή υπόμνημα με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κλάδου. Το υπόμνημα είναι πιθανό να κοινοποιηθεί στον Επόπτη αρχές Φεβρουαρίου, οπότε εκπρόσωποι της Ενωσης θα έχουν συνάντηση με το διευθυντή της ΔΕΙΑ Σπύρο Ζάρκο.

Πάντως, νομικοί κύκλοι με τους οποίους ήλθε σε επικοινωνία η «Ν», δήλωσαν ότι το ισχύον καθεστώς προβλέπει -υπό προϋποθέσεις- τη χορήγηση πίστωσης σε ασφαλισμένους, αντιμετωπίζοντας έτσι το θέμα με τρόπον τέτοιο ώστε να μη διαταράσσονται οι συναλλακτικές σχέσεις ασφαλισμένων – ασφαλιστικών εταιρειών.

Δυνατότητα εξαιρέσεων από την προείσπραξη

 • Η προείσπραξη των ασφαλίστρων αποτελεί μια γενικότερη αρχή του νόμου. Οπως κάθε άλλη υπηρεσία, έτσι και η ασφάλιση, θα πρέπει να προεξοφλείται από τον ασφαλισμένο.
 • Ο νόμος, ωστόσο, προβλέπει και τη δυνατότητα εξαίρεσης καλύψεων από τη γενική διάταξη.
 • Τις περιπτώσεις αυτές, όπως -για παράδειγμα- τους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, οι ασφαλιστικές εταιρείες υποχρεούνται να τις προβλέπουν ρητά στην εμπορική τους πολιτική.
 • Για την εμπορική πολιτική της κάθε ασφαλιστικής θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση όλα τα στελέχη, καθώς και τα συνεργαζόμενα διαμεσολαβούντα πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη σχέση συνεργασίας την οποία έχουν με την εταιρεία.
 • Οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να προσδιορίζουν τις εξαιρέσεις επ’ ακριβώς και να αιτιολογούν γιατί δεν ακολουθούν το γενικό κανόνα.
 • Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εξαιρέσουν από την προείσπραξη όσους πελάτες επιθυμούν, και να προσδιορίσουν οι ίδιες τους χρόνους πίστωσης, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τους περιορισμούς που ορίζει ο νόμος σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των αποθεμάτων τους.
 • Η εμπορική πολιτική της κάθε εταιρείας θα πρέπει λαμβάνει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου και, εν συνεχεία, να αποστέλλεται στην Εποπτική Αρχή, ώστε οι αρμόδιοι ελεγκτές να λαμβάνουν γνώση σχετικά με τις εξαιρέσεις προείσπραξης της εκάστοτε ασφαλιστικής.
 • Κάθε ασφαλιστική έχει προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου να υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος την εμπορική της πολιτική.

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ – plats@naftemporiki.gr

Αναδημοσίευση από www.naftemporiki.gr

arrow_upward