Το σχέδιο πρόταση των ασφαλιστικών εταιριών για τις ιδιωτικές συντάξεις

Σχέδιο με προτάσεις για τις ιδιωτικές συντάξεις και τα επαγγελματικά ταμεία έχει επεξεργαστεί η Ενωση των Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και το οποίο αναμένεται να τεθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και στους αρμοδίους υπουργούς.

συνταξιούχοι_photo

Άξονα των προτάσεων αυτών παρουσιάζει σύμφωνα με πληροφορίες , όπως αναφέρει , η εφημερίδα Ναυτεμπορική.

Σύμφωνα με την εφημερίδα η πρόταση των ασφαλιστικών εταιριών για το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας κινείται στο εξής πλαίσιο:
Τα κύρια Ταμεία Ασφάλισης θα χορηγούν τις εθνικές – εγγυημένες συντάξεις, που θα περιορίζονται στο ποσό των 360 ευρώ. Τα ταμεία θα λειτουργούν ουσιαστικά ως ο πρώτος πυλώνας ασφάλισης, στον οποίο η συμμετοχή των εργαζομένων θα είναι υποχρεωτική.
Συμμετοχή στις κρατήσεις θα έχουν από κοινού, όπως και σήμερα, εργαζόμενοι και εργοδότες.
Επί της εθνικής σύνταξης, οι εργαζόμενοι θα «χτίζουν» τις συνολικές μηνιαίες απολαβές που θα έχουν ως συνταξιούχοι, προσθέτοντας το ποσό που θα αναλογεί από τη συμμετοχή τους στο δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.
Ο δεύτερος πυλώνας θα έχει επίσης υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους εργαζομένους. Στις κρατήσεις θα συμβάλλουν και οι εργοδότες.
Για τις ανάγκες του δεύτερου πυλώνα θα οργανωθούν από ιδιωτικές εταιρείες Ταμεία (pension funds), στα οποία οι εργαζόμενοι, από κοινού με τους εργοδότες, θα καταβάλλουν ένα ελάχιστο ποσό, το οποίο θα οριστεί νομοθετικά (πιθανότατα ως ποσοστό επί των μηνιαίων εσόδων του εργαζομένου).
Ο εργαζόμενος, εφόσον επιθυμεί να ενισχύσει τη μελλοντική του σύνταξη, θα μπορεί να αυξήσει την εισφορά του.
Κάθε εργαζόμενος θα επιλέγει ελεύθερα το Ταμείο του δεύτερου πυλώνα από το οποίο θα λάβει τη σύνταξή του και στο οποίο θα καταβάλλει τις εισφορές του.
Κάθε εργαζόμενος θα μπορεί ελεύθερα να «μετακινείται» από Ταμείο σε Ταμείο, εξαγοράζοντας το ποσό που στο μεταξύ θα έχει συγκεντρώσει. Εξυπακούεται ότι το κεφάλαιο το οποίο θα θελήσει να μεταφέρει σε άλλο pension fund, θα αλλάζει διαχειριστή, δίχως να χρήματα να περνούν από τα χέρια του.
Η αλλαγή εργοδότη δεν θα συνεπάγεται για τον εργαζόμενο και αλλαγή Ταμείου. Ο νέος εργοδότης θα αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των κρατήσεων που του αναλογούν στο pension fund το οποίο είχε επιλέξει ήδη από την προηγούμενη εργασία του ο συνεργάτης του.
Κάθε εργαζόμενος, όποτε το επιθυμεί, θα είναι ελεύθερος να αυξάνει, πέραν του υποχρεωτικού, το ποσό που θα καταβάλλει στο Ταμείο του δεύτερου πυλώνα.
Ανάλογα με τα χρόνια που θα έχει στην αγορά ο εργαζόμενος, θα ορίζονται οι κρατήσεις του και ο βαθμός κατά τον οποίο τα pension funds θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση της σύνταξής του. Αν, για παράδειγμα, σήμερα, κάποιος πλησιάζει στο τέλος του εργασιακού του βίου, ενδεχομένως να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο νέο καθεστώς. Αν πάλι έχει διανύσει μέρος της καριέρας του, η συμμετοχή του θα είναι περιορισμένη, ενώ κάθε νέος εργαζόμενος θα καταβάλλει το σύνολο των κρατήσεων που του αναλογούν. Το πώς, τελικά, θα συμμετέχουν στα pension funds οι εργαζόμενοι, θα προσδιοριστεί με τη θεσμοθέτηση σχετικού αλγόριθμου.
Οποιος εργαζόμενος τίθεται εκτός εργασίας, θα μπορεί είτε να διακόψει την καταβολή των εισφορών του είτε να τη συνεχίζει υπό καθεστώς αυτασφάλισης (και στους δύο πυλώνες).
Διαχειριστές των pension funds θα είναι ανεξάρτητες ιδιωτικές εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαχείριση των κεφαλαίων θα έχουν, πέρα από τις ασφαλιστικές εταιρείες, και οι τράπεζες, αλλά και άλλες επιχειρήσεις, εξειδικευμένες στον τομέα.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στα pension funds, θα υποχρεωθούν να ιδρύσουν θυγατρικές που ως αποκλειστικό έργο θα έχουν την οργάνωση και λειτουργία Ταμείων του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και τη διαχείριση των κεφαλαίων που θα συγκεντρώνουν από τις κρατήσεις των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτόν, κάθε Ταμείο θα διαθέτει σχετική αυτοτέλεια έναντι της ασφαλιστικής, ώστε η δράση ή και η οικονομική θέση της να μην επιδρούν άμεσα στην κεφαλαιακή του επάρκεια.
Τα Ταμεία θα λειτουργούν υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Οι εργαζόμενοι θα τα επιλέγουν, κατά κύριο λόγο, βάσει των αποδόσεων που θα επιτυγχάνουν, καθώς και άλλων δεδομένων. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, το παρεχόμενο σέρβις, το brand του Ταμείου και το πόσο ισχυρό και φερέγγυο παρουσιάζεται στην αγορά.
Η κυβέρνηση, προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, θα πρέπει να χορηγήσει κίνητρα -κυρίως φορολογικά-, ώστε οι εργαζόμενοι να μην αρκεστούν στο να καταβάλλουν σε μηνιαία βάση μόνο το ποσό που θα οριστεί από το νόμο ως κατώτατο υποχρεωτικό, αλλά να επενδύσουν σε μια περισσότερο γενναία σύνταξη.
Η σύνταξη κάθε εργαζόμενου θα μπορεί να ενισχυθεί και από ατομικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, που, όπως είναι γνωστό, ήδη διατίθενται στην αγορά. Πρόκειται, επί της ουσίας, για τον τρίτο πυλώνα ασφάλισης, όπου πλέον ο ασφαλισμένος θα συνδιαλέγεται με ασφαλιστική εταιρεία, προκειμένου να συνάψει ατομική σύμβαση.
Η ασφάλιση μέσω του τρίτου πυλώνα δεν θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Η ώρα της καταβολής
Ο εργαζόμενος, εφόσον ολοκληρώσει τον κύκλο του στην αγορά, θα λαμβάνει ως σύνταξη το ελάχιστο εγγυημένο ποσό που θα προβλέπει ο νόμος για τα κύρια Ταμεία Ασφάλισης, συν το ποσό που θα του αναλογεί από το δεύτερο πυλώνα και το ή τα pension funds, όπου επέλεξε να διαθέσει τις κρατήσεις από τους μισθούς του, ενώ, εφόσον διαθέτει και ατομικό ασφαλιστήριο, στις απολαβές του θα προστεθεί και η σύνταξη από την ασφαλιστική του εταιρεία.

Αναδημοσίευση από http://asfalisinet.gr

 

arrow_upward