Month: May 2018

Οδηγίες ΑΑΔΕ για τα Ανασφάλιστα

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κατ’ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και της ΠΟΛ. 1033/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη, στις 30 Απριλίου 2018, σε διασταύρωση του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, προκειμένου να εντοπισθούν τα οχήματα που κυκλοφορούσαν ανασφάλιστα την ημερομηνία αυτή.

Η διασταύρωση πέραν των ηλεκτρονικών αρχείων της Α.Α.Δ.Ε., βασίστηκε στα αρχεία κυκλοφορούντων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των κλεμμένων οχημάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, των αποβιωσάντων του Υπουργείου Εσωτερικών, των ανακυκλωθέντων οχημάτων της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος και των ασφαλισμένων οχημάτων του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων.

Από τη διασταύρωση εντοπίστηκαν 436.653 ως πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, οι κάτοχοι των οποίων ενημερώνονται με μήνυμα στη θυρίδα τους στο TAXISnet και είναι σε εξέλιξη η αποστολή μηνυμάτων στο λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Από την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 οι κάτοχοι μπορούν να προβούν στην ασφάλιση των οχημάτων τους, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με τον κυλινδρισμό του οχήματος, που εντοπίστηκε ανασφάλιστο με την ανωτέρω διασταύρωση, θα εμφανίζεται στην επιστολή και το αντίστοιχο ποσό, που θα πρέπει να καταβληθεί προκειμένου να ασφαλισθεί. Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:

 • Εκατό (100) ευρώ για δίκυκλα οχήματα έως 250cc.
 • Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για δίκυκλα οχήματα από 251cc και άνω.
 • Διακόσια (200) ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 cc.
 • Διακόσια πενήντα (250) ευρώ για αυτοκίνητα από 1001 cc και άνω.

Υπενθυμίζεται ότι στις 22.02.2018 δημοσιεύτηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, Πληροφοριακός Οδηγός για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν σε ανασφάλιστα οχήματα σε μια σειρά περιπτώσεων. Ο Πληροφοριακός Οδηγός και οι σχετικές διατάξεις έχουν αναρτηθεί στην ενότητα Ανασφάλιστα Οχήματα του ιστοτόπου της Α.Α.Δ.Ε.

Το κείμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος, που λαμβάνουν οι κάτοχοι των πιθανά ανασφαλίστων οχημάτων, όπου εμπεριέχονται οι απαραίτητες οδηγίες και πληροφορίες προς αυτούς για την πληρωμή του παραβόλου καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν σε περίπτωση που θεωρούν πως το όχημά τους περιλαμβάνεται μη ορθώς στον κατάλογο των ανασφαλίστων οχημάτων, περιλαμβάνει τα εξής:

«Κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 30.04.2018 του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει το ποσό των …… ευρώ που αντιστοιχεί στην αξία του προβλεπόμενου από τις διατάξεις παραβόλου.
Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας ειδοποίησης.

Το ήδη δημιουργημένο παράβολο έχει συσχετισθεί με το συγκεκριμένο ανασφάλιστο όχημα. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής δημιουργηθεί ή και πληρωθεί διαφορετικό παράβολο θα πρέπει να προβείτε στην ακύρωσή του ή να αιτηθείτε την επιστροφή των χρημάτων. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το εν λόγω ανασφάλιστο όχημα δύναται να συναφθεί μόνο κατόπιν πληρωμής του ήδη δημιουργημένου παραβόλου.

Στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στην κατηγορία Υπηρεσίες προς Πολίτες, επιλέγετε: «e-Παράβολο με κωδικούς TAXISnet», πατάτε Είσοδος στην Εφαρμογή και από την επιλογή «Τα Παράβολά μου», και στη συνέχεια «Ενέργειες», «Προβολή», μπορείτε, είτε να κάνετε άμεση πληρωμή του παραβόλου, είτε να κάνετε «Εκτύπωση Παραβόλου». Στην εκτύπωση αυτή, στην ενότητα «απόκομμα για την Τράπεζα», υπάρχει ο Κωδικός Πληρωμής όπως αυτός θα απαιτηθεί για την πληρωμή του παραβόλου (web banking ή πιστωτικό ίδρυμα).

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης (30.04.2018), ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωσή σας με την παρούσα επιστολή.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου.

Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

 • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.
 • Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
 • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
 • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ Α΄ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ. 4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του π.δ. 237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής επικαιροποιημένη, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που αποκτήσατε το όχημα έως και εφτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν την διασταύρωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
 • Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών είχε την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν την διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί παράβολο για το εν λόγω όχημα. Κατ’ εξαίρεση και αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου ο θάνατος επήλθε από τις 30/3/2018 και έπειτα και δεν δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τους κληρονόμους, το τυχόν παράβολο που θα εκδοθεί δύναται να ακυρωθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μετά από αίτημα των κληρονόμων.

Σημειώνεται ότι αναλυτικότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό Πληροφοριακό Οδηγό.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.)».

Read More

Οι πιο αστείες στιγμές εν ώρα εργασίας

Απρόοπτα, φάρσες, γκάφες από εργάτες.

Read More

Εικονικό κλειδί για το αυτοκίνητό σας: Ευκολία ή ένας μπελάς ακόμα; Τι λέει η Allianz;

Αναδημοσίευση από www.nextdeal.gr

Φτάνει η μέρα που μέσω μιας εφαρμογής από το «έξυπνο» τηλέφωνο μας θα ξεκλειδώνουμε το αυτοκίνητο μας και θα το βάζουμε μπροστά. Όμως αυτή η τεχνολογική ευκολία φέρνει και προκλήσεις. Αν χάσουμε το κινητό μας, χάνουμε και το αυτοκίνητο μας;

Όποιος έχει χάσει το smartphone του, γνωρίζει από πρώτο χέρι τι μπελάς είναι, αλλά και τι άγχος σου προσδίδει, πέρα από το κόστος της αγοράς ενός καινούργιου. Άλλωστε, ένα smartphone δεν είναι πλέον μόνο μια συσκευή για την αποστολή και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων. Πρόκειται για μια φωτογραφική μηχανή, ημερολόγιο, περιέχει τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας, συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, φορητό υπολογιστή, παρακολουθεί την υγεία σας, αλλά περιέχει και μια πληθώρα άλλων εργαλείων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως να μπορεί να αντικαταστήσει και το κλειδί του αυτοκινήτου σας.

Με την τεχνολογία να τρέχει με φρενήρεις ρυθμούς, η μέρα δεν είναι μακριά που θα μπορείτε μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό σας να ξεκλειδώσετε και να ξεκινήσετε το όχημά σας. Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν ήδη αρχίσει να προσφέρουν αυτήν την καινοτόμο λύση. Αλλά με το αυτοκίνητό σας να ελέγχεται μέσω μιας εφαρμογής ίσως να αποτελέσει έναν εφιάλτη, μιας και ένας καλός hacker θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και το αυτοκίνητό σας να κάνει φτερά εν ριπή οφθαλμού.

Θολό και το τοπίο της ασφάλισης

Με την απομακρυσμένη κλοπή, απλά με την παραβίαση του κινητού σας, εγείρονται και ερωτήματα γύρω από την ασφάλισή του. Εάν ένα αυτοκίνητο κλαπεί, πώς θα λειτουργήσει η διαδικασία αποζημίωσης του κατόχου; Για να αντιμετωπιστούν οι νέες αυτές προκλήσεις οι ειδικοί στο Κέντρο Τεχνολογίας Allianz (AZT), το ερευνητικό κέντρο της εταιρείας για την αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες οδηγίες ασφαλείας για το σχεδιασμό των εικονικών κλειδιών αυτοκινήτων, αλλά και για την αποθήκευση και επεξεργασία σχετικών δεδομένων. Το κέντρο τεχνολογίας κατέθεσε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές στο Συμβούλιο Έρευνας για την εξέλιξη των νέων αυτοκινήτων (RCAR), ένα διεθνές σώμα ερευνητικών κέντρων με 25 μέλη από την Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική και την Αυστραλία. Όπως διατύπωσε και η ομάδα του RCAR, η οποία ερευνά και εξελίσσει τρόπους προστασίας από τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, θα εξετάσει το ενδεχόμενο υιοθέτησης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ως διεθνών προτύπων για τα virtual κλειδιά αυτοκινήτων.

Βολική, αλλά πολύπλοκη τεχνολογία

Με τα εικονικά κλειδιά, η υποβολή ασφαλιστικής απαίτησης σε περίπτωση κλοπής ενός αυτοκινήτου, γίνεται ελαφρώς πιο περίπλοκη. Επί του παρόντος, αν κλαπεί ένα αυτοκίνητο, ο πελάτης παρέχει τα κλειδιά του αυτοκινήτου στον ασφαλιστή για την κατάθεση των δικαιολογητικών της αποζημίωσης. Με τα εικονικά κλειδιά όμως πως θα γίνει αυτό; Γιατί θεωρούμε ότι ένας πελάτης που δυστυχώς του έκλεψαν το αυτοκίνητο του, θα είναι λίγο διστακτικός να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο στον ασφαλιστή. Επομένως θα πρέπει να βρεθεί μια κοινώς αποδεκτή λύση, ώστε να αποζημιώνεται ο άτυχος πελάτης άμεσα και αξιόπιστα, όπως άλλωστε δήλωσε κι ο υπεύθυνος αποζημιώσεων στην Allianz Versicherungs-AG, τμήμα της Allianz Germany Jochen Haug, «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να αποζημιώσουμε τους πελάτες μας χωρίς περιπλοκές στην περίπτωση κλοπής, ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί ένα εικονικό κλειδί».

Οδηγίες ασφαλείας

Είναι γεγονός πως στο μέλλον τα virtual κλειδιά θα ενσωματωθούν στη καθημερινότητά μας. Αυτό όμως που θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι η προστασία των δεδομένων και της περιουσίας που θα «ξεκλειδώνουν».

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριών, η AZT πρότεινε ορισμένες οδηγίες ασφαλείας, μεταξύ αυτών είναι:

 • Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η «αντιγραφή» του εικονικού κλειδιού και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ως προς τον αριθμό των κλειδιών που υπάρχουν για ένα συγκεκριμένο όχημα.
 • Πρέπει να παρέχεται στον πελάτη και στον ασφαλιστή σαφής, διαφανής και έγκυρη λίστα όλων των εξουσιοδοτημένων χρηστών του κλειδιού, σε περίπτωση απώλειας του οχήματος. Επιπλέον, εάν το όχημα κλαπεί, ο πελάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλέσει αμέσως όλες τις εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης μέσω του κλειδιού.
 • Η πρόσβαση στο όχημα πρέπει να είναι ξεχωριστή από την άδεια οδήγησης του οχήματος. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την ασφάλεια αλλά και ενδεχομένως να ενεργοποιήσει και νέες υπηρεσίες γύρω από το αυτοκίνητο.
 • Η αποθήκευση και η πρόσβαση δεδομένων για το εικονικό κλειδί πρέπει να είναι εντελώς ξεχωριστά από λοιπές εφαρμογές. Τα κρίσιμα δεδομένα, όπως οι εξουσιοδοτήσεις πρόσβασεις, πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Όπως συμπλήρωσε ο κ. Lauterwasser, Managing Director του AZT και πρόεδρος του RCAR, «Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τα εικονικά κλειδιά είναι σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτές οι οδηγίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ανεξάρτητες από συγκεκριμένη τεχνολογία και ανεξάρτητα από τη μάρκα του αυτοκινήτου».

Read More

Γ. Ξηρογιαννόπουλος: “Θα υπάρξει ανακατάταξη στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση”

 • Άνοιγμα στις απευθείας πωλήσεις θα φέρει η εφαρμογή της IDD
 • “Άδικο” το υφιστάμενο πλαίσιο επαναπιστοποίησης διαμεσολαβητών

Τυπική υποχρέωση που δεν επιτυγχάνει το ζητούμενο, δηλαδή την αυξημένη τεχνογνωσία των επαγγελματιών της ασφάλισης, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος (φωτό), το υφιστάμενο πλαίσιο εκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης. Ταυτόχρονα, θεωρεί άδικο να κρίνονται, από ασαφή ως προς τη θεματολογία και δομή σεμινάρια “75 ωρών σε πέντε χρόνια”,  ήδη καταξιωμένοι επαγγελματίες με εμπειρία και τεχνογνωσία ετών. Σε άλλο θέμα, επισημαίνει ότι με το άνοιγμα της αγοράς -όπως προβλέπεται και από την εφαρμογή της IDD- αναμένεται να ενταχθούν σε αυτήν και αρκετοί νέοι παίκτες απευθείας πωλήσεων –  είτε ηλεκτρονικών, μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών sites και e-shops, είτε μέσω μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων.

Συνέντευξη στον Κοσμά Ζακυνθινό
kosmas@underwriter.gr

Έχετε δηλώσει ότι η διαδικασία πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης πρέπει να γίνει πιο αυστηρή για τους νεοεισερχόμενους και λιγότερο αυστηρή για τους παλαιότερους. Θέλετε να επεκταθείτε σε αυτό;

Καταρχήν θέλω να αναφέρω ότι δεν είμαι αρνητικός, το αντίθετο θα έλεγα, στην εκπαίδευση και στην επαναπιστοποίηση όσων δραστηριοποιούνται στη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων καθώς η θέσπιση ενός ελάχιστα αποδεκτού επιπέδου γνώσης και πρακτικής εμπειρίας σίγουρα βοηθάει στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται στην αγορά.

Πιστεύω όμως ότι το υφιστάμενο πλαίσιο της Εκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης των γνώσεων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, τείνει να αποτελέσει άλλη μια επιπλέον «τυπική υποχρέωση» στην οποία ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής οφείλει να συμμορφωθεί, χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται το ζητούμενο που δεν είναι άλλο από την απόκτηση μεγαλύτερης τεχνογνωσίας γύρω από το ασφαλιστικό αντικείμενο.

Επίσης, χωρίς επαναλαμβάνω να διαφωνώ επί της αρχής στην θέσπιση μιας διαδικασίας διαρκούς επικαιροποίησης των γνώσεων μας, θεωρώ λίγο άδικο για τον κλάδο μας, μέσα από ένα πλαίσιο υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων επανεκπαίδευσης, διάρκειας μόλις 75 ωρών σε βάθος χρόνου 5ετίας, χωρίς συγκεκριμένη δομή ως προς τον τρόπο υλοποίησής τους και την ανάπτυξη της θεματολογίας αυτών, να τίθεται ουσιαστικά υπό αμφισβήτηση και υπό εξέταση η επαγγελματική μας υπόσταση, χωρίς να συνυπολογίζονται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία και άλλοι ποιοτικοί παράμετροι, όπως η επαγγελματική εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από την πολύχρονη ενασχόλησή πολλών εξ ημών στην ασφαλιστική αγορά.

Θεωρώ λοιπόν ότι, αναφορικά με την Εκπαίδευση και την Επαναπιστοποίηση στον χώρο της διαμεσολάβησης, θα ήταν πιο χρήσιμο και αποτελεσματικό να υπήρχε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ένταξης για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά (υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, αυστηρότερο πλαίσιο εξετάσεων, μεγαλύτερη έμφαση στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων πέρα από τις τεχνικές γνώσεις επί του ασφαλιστικού προϊόντος) και πιο ευέλικτα σχήματα επανεκπαίδευσης για τους ήδη ενταγμένους στην ασφαλιστική αγορά, οι οποίοι καθημερινά δοκιμάζονται και δίνουν διαρκώς εξετάσεις επιβίωσης σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής που δημιουργεί η ψηφιακή πραγματικότητα σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν τον Μεσίτη Ασφαλίσεων;

Κάθε επιχειρηματικός κλάδος που προσδοκά να έχει παρουσία και στο μέλλον, οφείλει να έχει γρήγορα αντανακλαστικά, να μπορεί να προσαρμόζεται έγκαιρα στις νέες συνθήκες και να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις που δημιουργούνται. Δεν θα μπορούσε να ισχύει κάτι διαφορετικό και για την ασφαλιστική αγορά γενικότερα όσο και για την διαμεσολάβηση και τους μεσίτες ασφαλίσεων ειδικότερα.
Ο επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων οφείλει να προσαρμοστεί αντίστοιχα στα νέα δεδομένα, να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην αγορά και να ενσωματώνει στην επαγγελματική του δραστηριότητα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά τα εργαλεία και τις δυνατότητες που του παρέχονται από την ραγδαία ανάπτυξη και ευρύτατη χρήση των τεχνολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι γεγονός ότι θα υπάρξει μια ανακατάταξη και επανατοποθέτηση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και θα αλλάξει σημαντικά ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζονται, επικοινωνούνται και προωθούνται τα νέα ασφαλιστικά προϊόντα στην αγορά. Παράλληλα, με το άνοιγμα της αγοράς όπως προβλέπεται και από την εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας IDD, αναμένεται να ενταχθούν και νέοι «παίχτες» στην αγορά και πλέον ένα μεγάλο κομμάτι των πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων (κυρίως retail ασφαλιστικά προϊόντα), θα προωθείται, είτε μέσω απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών εταιριών (direct sales), είτε ηλεκτρονικά μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστικών sites και e-shops, είτε μέσω μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων.

Από την άλλη πλευρά όμως, πιστεύουμε ότι πάντα θα υπάρχει ανάγκη και ζήτηση για παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενουςπελάτες μας. Όσο πιο εξειδικευμένος και σύνθετος είναι ο προς ασφάλιση κίνδυνος, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη ενημέρωσης και καθοδήγησης του πελάτη, μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που ο επαγγελματίας Μεσίτης Ασφαλίσεων μπορεί να του παρέχει.

Φημολογείται ότι η ΤτΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να περιορίσει τις κατηγορίες της Διαμεσολάβησης σε δύο: μεσίτες και πράκτορες. Πώς το σχολιάζετε;

Ο μεσίτης ασφαλίσεων εκ του θεσμικού του ρόλου λειτουργεί ανεξάρτητα και χωρίς δεσμεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται, εκπροσωπώντας τον ασφαλιζόμενο πελάτη του και λειτουργώντας ως σύμβουλός του κατά την διαδικασία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο ασφαλιστικός πράκτορας από την άλλη πλευρά αντιπροσωπεύει και λειτουργεί δια λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας την οποία πρακτορεύει. Θεωρητικά λοιπόν ο Μεσίτης Ασφαλίσεων λειτουργεί αμερόληπτα,επιλέγοντας κάθε φορά να τοποθετήσει τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο σε εκείνη την ασφαλιστική εταιρία η οποία θα ανταποκριθεί με τον πληρέστερο και πλέον ανταγωνιστικό τρόπο στην κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη του, ενώ αντίθετα οι επιλογές του ασφαλιστικού πράκτορα περιορίζονται στις δυνατότητες που του παρέχονται από τη συνεργαζόμενη μαζί του ασφαλιστική εταιρία.

Η ανεξαρτησία και η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες αποτελεί το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Μεσίτη Ασφαλίσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες διαμεσολάβησης.

Ποιες οι προοπτικές για την ασφάλιση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων σε μια οικονομικά παρηκμασμένη Ελλάδα, με μη ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον;

Οι προοπτικές μπορούν να είναι θετικές με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το κλίμα και τα μεγέθη της οικονομίας μας θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Η χώρα ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα για την έξοδό της, έστω και σταδιακά, από τα μνημόνια και παρόλο ότι σίγουρα η επόμενη μέρα δεν θα είναι εύκολη, φαίνεται ότι ίσως αφήνουμε τα πιο δύσκολα πίσω μας. Είναι όμως στο χέρι μας να συμβάλουμε όλοι μας ώστε η μετάβαση στην κανονικότητα να γίνει ταχύτερα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για την οικονομία και την κοινωνία.

Πιστεύω λοιπόν ότι οι Μεσίτες Ασφαλίσεων θα πρέπει να έχουν έναν ενεργό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή. Λειτουργώντας ως ο φορέας που θα καθοδηγήσει την επιχειρηματική κοινότητα στο πως να περιορίσει την έκθεσή των επενδύσεών της σε αστάθμητους παράγοντες ή κινδύνους, έχει να προσφέρει πολλά και σημαντικά. Διότι δεν αρκεί κάποιος να αποφασίσει μια σημαντική για τον ίδιο επένδυση (μικρή ή μεγάλη). Εξίσου σημαντικό είναι και το πως θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά της. Το πως θα την προστατεύσει, όχι από τυχόν λανθασμένες επιλογές του ιδίου του επενδυτή, αλλά από εξωγενείς παραμέτρους.

Την ίδια στιγμή, η αναμενόμενη ενίσχυση των εγχώριων και εισαγόμενων επενδύσεων σε υποδομές και νέες τεχνολογίες, θα οδηγήσει στην αύξηση ασφαλιστικών αναγκών που σχετίζονται με μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, με παρεχόμενες υπηρεσίες και με ελεύθερους επαγγελματίες.

Γνωρίζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων τι είδους οφέλη προσφέρει η ασφαλιστική κάλυψη και σε ποιους τομείς;

Αυτό που στην Ελλάδα δυστυχώς λίγοι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται, είναι ότι η ασφαλιστική αγορά λειτουργεί ως «σύμμαχος» του επιχειρηματία στην προσπάθειά του να ελέγξει και να μειώσει τους κινδύνους και το ρίσκο που ανακύπτει από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Με ποιόν τρόπο; Ο εκάστοτε επιχειρηματίας θα πρέπει πρωταρχικά να αντιληφθεί και να κατανοήσει την έκθεσή του στους κινδύνους που αντιμετωπίζει και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τους διαχειριστεί αποτελεσματικά. Η ολιστική αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση η ασφάλιση των ποικιλότροπων κινδύνων που ο εκάστοτε επαγγελματίας αντιμετωπίζει, μπορεί ενδεικτικά να αφορά, εκτός από την ασφάλιση των περιουσιακών του στοιχείων, την αστική και επαγγελματική του ευθύνη, τις χρηματικές απώλειες, τα μεταφερόμενα εμπορεύματά του, το προσωπικό του, τις πιστώσεις και/ή τις εγγυήσεις που λαμβάνει από τους πελάτες του, τη γενική αστική ευθύνη, τυχόν ζημιές από μια κυβερνοεπίθεσεις (cyber risks), κ.α..

*Ο Γιάννης Ξηρογιαννόπουλος είναι από το 2000 μεσίτης ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων και από το 2015 Διευθύνων Σύμβουλος στην Ξηρογιαννόπουλος ΙΚΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1968 με πετυχημένη παρουσία 50 ετών και εξειδίκευση στην ασφάλιση μεγάλων εμπορικών & βιομηχανικών κινδύνων. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνων στο CASS Business School (City University of London), όπως και ανώτατες εμπορικές σπουδές στο University of Lausanne (Switzerland).  Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ).

Read More
arrow_upward