Νέα δεδομένα στο κυνήγι των ανασφάλιστων αυτοκινήτων δημιουργεί η συνεργασία του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κέντρο Πληροφοριών και Ελληνική Αστυνομία έχουν διασυνδεθεί, μέσω του προγράμματος «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και μόλις ο αστυνομικός σταματήσει ένα αυτοκίνητο για έλεγχο μιλάει με το κέντρο και διαπιστώνει αμέσως εάν είναι ασφαλισμένο ή όχι.
Ήδη μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε ότι αφορά την ασφάλιση σε 12.000 περίπου οχήματα ενώ περί τα 1.100 «πιάστηκαν» ανασφάλιστα.
Στη συνέχεια το nextdeal.gr παρουσιάζει την εγκύκλιο του Κέντρου Πληροφοριών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες από τις οποίες ζητά να αποστέλλονται σωστά τα στοιχεία προκειμένου να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις στη διάρκεια των ελέγχων.

Η εγκύκλιος

«Κύριοι,
Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι έχει επέλθει σύνδεση των αρχείων του Κέντρου Πληροφοριών με την Ελληνική Αστυνομία, μέσω του συστήματος ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ώστε οι έλεγχοι ασφάλισης των οχημάτων από την αστυνομία να μπορούν να γίνονται όλες τις ώρες της ημέρας άμεσα και χωρίς καθυστέρηση.
Τα στοιχεία που θα λαμβάνει η αστυνομία, μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα στο Κέντρο Πληροφοριών, θα είναι τα εξής: Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ημερομηνία αναζήτησης της ασφάλισης (σημερινή ή προγενέστερη), χρήση οχήματος, ασφαλιστική επιχείρηση, ημερομηνία έναρξης  και λήξης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και το ΑΦΜ του ασφαλισμένου.
Συνεπώς, η απάντηση που θα λαμβάνει η αστυνομία θα είναι όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, στην περίπτωση που το όχημα είναι ασφαλισμένο, ή επιστροφή του μηνύματος με την ένδειξη ότι «δεν βρέθηκε ασφάλιση του οχήματος κατά την ημερομηνία που δώσατε στο Κέντρο Πληροφοριών»
Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης ή διαμαρτυρίας από τους ασφαλισμένους θα παρακαλούσαμε να αποστέλλονται τα αρχεία στο Κέντρο Πληροφοριών άμεσα και ανελλιπώς, όπως αυτά έχουν ήδη καθοριστεί.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία»

(Αναδημοσίευση από Next Deal)