Στο ποσό των 25,85 εκ. €, από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της ασφαλιστικής αγοράς για ένα συμβάν, καθορίσθηκε το ύψος της αποζημίωσης της Alfa Beta Roto, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, για τις ζημιές που υπέστη από την πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου 2011, στις εγκαταστάσεις της, στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Οι ασφαλιστικές εταιρίες ΑΧΑ (ηγήτρια στο συνασφαλιστήριο), INTERAMERICAN, ΕΘΝΙΚΗ, GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, ΕΥΡΩΠΗ και GENERALI, που συμμετείχαν στην κάλυψη της ζημιάς, με τη διαμεσολάβηση της μεσιτικής εταιρίας «Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers» και τη συνδρομή της εταιρίας πραγματογνωμόνων «Πασκάλ & Στρατής», στις 14 Δεκεμβρίου κατέληξαν σε συμφωνία με τη διοίκηση της Alfa Beta Roto για το τελικό ύψος της αποζημίωσης.

Η ενεργοποίηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Alfa Beta Roto, εξασφάλισε στην εταιρία την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, ζημιών που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα, τα εμπορεύματα, αλλά και στην επακόλουθη απώλεια εισοδήματος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, η συμφωνία με την Alfa Beta Roto, πέρα από το γεγονός ότι προβλέπει την καταβολή μιας εκ των μεγαλυτέρων αποζημιώσεων που χορηγήθηκε σε εταιρία στην Ελλάδα, χαρακτηρίσθηκε και από μια «σειρά θετικών ρεκόρ» για την ασφαλιστική αγορά, όπως:

  • τις 9 ημέρες που απαιτήθηκαν για τη συμφωνία της πρώτης προκαταβολής, ύψους 5 εκατ. ευρώ,
  • τις 24 ημέρες που απαιτήθηκαν – μετά από το αίτημα της οριστικής απαίτησης – για την σύνταξη της πραγματογνωμοσύνης,
  • τους 4 ½ μήνες που μεσολάβησαν από την ημέρα της ζημιάς για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών αποδοχής της αποζημίωσης,
  • τις 6 ημέρες που μεσολάβησαν εν συνεχεία για την έναρξη καταβολής της αποζημίωσης.

O κ. Χαράλαμπος Αργυρόπουλος, Πρόεδρος της Alfa Beta Roto, αναφερόμενος στην κάλυψη της εταιρίας του, τόνισε ότι «η διαδικασία αποζημίωσης κύλησε σε πολύ γρήγορους χρόνους και χωρίς ουσιαστικά προβλήματα στην αποτίμηση της ζημιάς, γεγονός το οποίο οδήγησε στην πλήρη οικονομική κάλυψη της Alfa Beta Roto».

Ο κ. Eric Kleijnen, Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΧΑ Ασφαλιστικής δήλωσε: «Η Alfa Beta Roto είναι ένα βασικό παράδειγμα για το τι μπορεί να προσφέρουν οι αξιόπιστες και φερέγγυες ασφαλιστικές εταιρίες, οι οποίες  καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προφυλάξουν την επιχείρηση του πελάτη ενώνοντας την ενέργειά τους, την καλή τους πίστη και τη χρηματοοικονομική τους ικανότητα. Μια τέτοια περίπτωση αποδεικνύει πώς η ασφάλιση είναι κοντά στην κοινωνία, παρέχοντας προστασία στους επιχειρηματίες, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δείχνει, επίσης, πόσο οικονομικά ισχυρές πρέπει να είναι οι ασφαλιστικές εταιρίες, προκειμένου να προβούν άμεσα στη χρηματοδότηση δημιουργικών λύσεων, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στον πελάτη να επιστρέψει στις κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η Alfa Beta Roto αναζήτησε την καλύτερη διαθέσιμη στην αγορά λύση με βάση συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια και συνεπώς έλαβε τα οφέλη της σοφής της επιλογής».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της μεσιτικής εταιρίας, Ξηρογιαννόπουλος Insurance Brokers, κ. Σίμος Ξηρογιαννόπουλος, σχολιάζοντας τα ανωτέρω δήλωσε ότι «ο τρόπος με τον οποίο έδρασαν οι έξι ασφαλιστικές, σε συνεργασία με τη μεσιτική εταιρία και τους πραγματογνώμονες, έδωσαν τη δυνατότητα σε μια απόλυτα υγιή εταιρία, με τοπική και εξαγωγική δραστηριότητα, να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα απρόσκοπτα στο έργο της, να επανακτήσει την παραγωγική της δυνατότητα, να διατηρήσει το πελατολόγιό της και, κυρίως, να διασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας παρά τις αρνητικές οικονομικές συγκυρίες».