Ίσως ποτέ δεν έχει εκτιμηθεί, και περισσότερο δεν έχει προβληθεί στις πραγματικές της διαστάσεις, η συμβολή του μεσίτη ασφαλίσεων και ο κοινωνικός του ρόλος στα ασφαλιστικά δρώμενα. Την δεκαετία του ΄80, ο αγώνας του μεσίτη για την ενεργή συμμετοχή του στο ασφαλιστικό περιβάλλον, η μετέπειτα καθιέρωση του και η επακόλουθη, το 1993, νομική κατοχύρωση του θεσμού περνά από ένα δύσβατο δρόμο σε μία κοινωνία όπου ούτε ο ρόλος του ήταν αναγνωρισμένος, ούτε κυρίως ήταν γνωστό πόσο χρήσιμες και απαραίτητες είναι οι δυνατότητές που έχει ο μεσίτης για την διάδοση της ασφαλιστικής ιδέας, την ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης, αλλά και την εμπέδωση  της εμπιστοσύνης των ασφαλιζομένων. Έτσι, αρχικά, ίσως ηθελημένα, ο ρόλος του παρεξηγήθηκε κι ο μεσίτης κατηγορήθηκε για «αλόγιστη μείωση ασφαλίστρων», «ανυπολόγιστη υποστήριξη του ασφαλιζομένου» και για άλλα πολλά, λες και τελικά δεν ήταν αυτός ο ρόλος του.

Στην πραγματικότητα τα αίτια βρίσκονταν αλλού και σχετίζονταν βέβαια με το γεγονός πως για πρώτη φορά ακούσθηκε ηχηρός ο λόγος του ασφαλιζόμενου μέσω του εντολοδόχου του μεσίτη κι ήταν αυτό που άλλαξε τα δεδομένα. Η διαμεσολάβηση εμφανίζεται σε όλο της το μεγαλείο και στο επίκεντρο πλέον βρίσκεται ο επαγγελματισμός του μεσίτη, η γνώση του ασφαλιστικού αντικειμένου, η οργάνωση, η συμπλήρωση του έργου του ασφαλιστή, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών, η υποβοήθηση στην διεκπεραίωση της ζημιάς και άλλα πολλά σαν μέρος των υποχρεώσεων του μεσίτη προς πελάτη του.

Μέσα λοιπόν από το κορυφαίο γεγονός της ασφαλιστικής περίπτωσης, ζω τους τελευταίους δύο μήνες την επαγγελματική μου ολοκλήρωση και μία πρωτοφανή αναγνώριση του ρόλου του μεσίτη και των διευρυμένων υποχρεώσεων του έναντι του ασφαλιζομένου, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Στην μακρόχρονη πορεία μου στον ασφαλιστικό χώρο δεν είναι η πρώτη μου φορά που εμπλέκομαι επαγγελματικά στην διεκπεραίωση μίας μεγάλης ζημιάς. Το μέγεθος, όμως, γιατί περί αυτού πρόκειται, της συγκεκριμένης πυρκαγιάς της τάξεως των 35.000.000 € περίπου και η σχεδόν καθολική καταστροφή της περιουσίας μιας υγιούς, με όλη την σημασία της λέξεως, επιχείρησης (βιομηχανίας) με σωστούς και δυναμικούς επιχειρηματίες, είναι κάτι το συγκλονιστικό.

Τότε είναι που ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι πως αφενός σου δίνεται η ευκαιρία να αποδείξεις το μέγεθος της συμβολής σου και αφετέρου είναι υποχρέωση σου να αναδείξεις εσύ, όπως και όλοι μας, για μία ακόμη φορά και προς κάθε κατεύθυνση, την προστιθέμενη αξία του μεσίτη σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας. Η ευρύτητα στην γκάμα των συμβουλών, η καθοδήγηση στην αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ασφαλιστικής περίπτωσης και τελικά «η μετατροπή» ενός μεσιτικού γραφείου σε ένα δυναμικό φορέα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και τελικά η προσφορά στις συγκυριακές ανάγκες του πελάτη την στιγμή που την χρειάζεται, ενώ κυριολεκτικά «τα έχει χαμένα», είναι η αποτίμηση της συμβολής και της αξίας του.

Βέβαια, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί, αλήθεια είναι, πως δεν αρκεί μόνο η φροντίδα του μεσίτη για την πληρότητα των όρων ενός συμβολαίου. Χρειάζεται ακόμη η απόλυτη συνεργασία και των άλλων εμπλεκομένων φορέων της ασφαλιστικής αγοράς, δηλαδή των πραγματογνωμόνων και κυρίως των ασφαλιστικών εταιριών που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και την ορθή διεκπεραίωση της ζημιάς, εφόσον από πριν έχουν διαχειριστεί, ως είθισται και με συνέπεια, το καταβληθέν από τον πελάτη ασφάλιστρο για την εκπλήρωση των προσδοκιών του στην επερχόμενη ασφαλιστική  περίπτωση.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να τονίσω πως πρακτικές του παρελθόντος, όπως η δυσκολία στην κοινοποίηση της πραγματογνωμοσύνης στον μεσίτη ή ακόμη η ανάγκη διατριβής σε ιερογλυφικές γραφές για την ερμηνεία ορισμένων όρων των ασφαλιστηρίων, έχουν παρέλθει προ πολλού.

Σήμερα, κατά την προσωπική μου άποψη, η ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της και ιδιαίτερα ακόμη οι ασφαλιστικές εταιρίες με την επιμέλεια, τον έλεγχο και την παρότρυνση των νέων εποπτικών αρχών, ανταποκρίνονται, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης τους προς τους ασφαλιζόμενους, στην ορθή διεκπεραίωση των ζημιών. Άλλωστε, έτσι, με πραγματικό ενδιαφέρον και μεγάλη συμπαράσταση, έπραξαν στην περίπτωση του καταστροφικού γεγονότος που αναφέρθηκε παραπάνω, συνεργαζόμενες με τον πελάτη, τους πραγματογνώμονες και τον μεσίτη με σκοπό την αντιμετώπιση της ζημίας.

Δεν θέλω να γράψω περισσότερες λεπτομέρειες για την συγκεκριμένη ζημιά επειδή οι διαδικασίες για την διεκπεραίωση της είναι σε εξέλιξη. Μετά, μάλιστα, την σημαντική προκαταβολή που καταβλήθηκε από όλες τις συμμετέχουσες στον κίνδυνο ασφαλιστικές εταιρίες για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του πελάτη, πιστεύω ότι όλα βαίνουν καλώς.  Θέλω, όμως, εξαρχής να καταγράψω το γεγονός και να τονίσω ότι ο χώρος του βιομηχανικού και εμπορικού κινδύνου, οι εξειδικευμένες ασφαλίσεις και ο μεγάλος, όπως συχνά αναφέρεται ασφαλιστικός κίνδυνος, ανήκει αποκλειστικά στους μεσίτες ασφαλίσεων.

Άρθρο για το BROKERS TIME
του κ. Σίμου Ξηρογιαννόπουλου
Γενικού Διευθυντή της εταιρίας «Σ. Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.»
T. Προέδρου του ΣΕΜΑ